Mesleki Eğitimler

2 Temmuz 2020

Disleksi Uygulayıcı Eğitiminin Amacı Nedir ?

Disleksi eğitimine katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması, sınıfta alınacak tedbirler, etkili öğretimsel düzenlemeler, akıcı okuma, okuduğunu anlama, çalışma becerileri hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda […]
27 Eylül 2019

Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı

Programın Amacı: Aile, hemen her ülkede toplumun temel birimi olma işlevini sürdürmektedir. Fonksiyonel aileler, fonksiyonel toplumları oluşturur. Bu bilinçle hareket eden çeşitli meslek elemanları, yaptıkları aile […]
17 Temmuz 2019

İşyeri Risk Değerlendirmesi Uygulama ve Raporlama Eğitimi Programı

Programın Amacı: Her işyeri yapılan işin niteliğine bağlı olarak sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler barındırmaktadır. Bu tehlikelerin yol açtığı olumsuz sonuçların sadece %2’si önlenemez nitelikte iken, […]
17 Temmuz 2019

Kişisel Antrenörlük Sertifika Programı

Programın Amacı: Bireysel Antrenör (Personal Trainer) olarak çalışan ya da çalışacak olan katılımcıların kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.Bireysel Antrenör (Personal Trainer) olarak çalışan […]
17 Temmuz 2019

Medikal Cihazlar için Klinik Veri Değerlendirme ve PMCF Eğitimi

Programın Amacı: Teknik dosyanızın vazgeçilmez bir parçası olan ve MDR ile önemi daha da artan Klinik Veri Değerlendirme Raporu’nun MedDev 2.7.1. Rev.4’e göre hazırlanmasına yönelikeğitimimiz .DR ile karşılacağınız zorluklarda […]
17 Temmuz 2019

Psikolog Ve Psikolojik Danışmanlar İçin Mesleki Destek Eğitimi: Aile İçi Çatışmalar

ProgramınAmacı: Psikologlar ve psikolojik danışmanlara yönelik bir psikoeğitim ve mesleki destek programı olan bu eğitimde çatışmanın doğası, yönetimi ve aile üyelerine etkileri konusunda bilgilendirme ve bu […]
17 Temmuz 2019

Sağlık Sektöründe Çalışan Psikologlara Yönelik Bilgece Farkındalık (Mindfulness) Temelli Uygulamalar Eğitimi

Programın Amacı: Program, sağlık sektöründe çalışan psikologların stres yönetimi ve stres yönetimi uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla hazırlanmıştır. Programın içeriği: Stresin Fizyolojisi ve Stres […]
17 Temmuz 2019

Savunma Sanayi Kaynak Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Türk Savunma Sanayi’nin teknolojik ve bilimsel bilgi düzeyinin ve uluslararası alanda rekabet düzeyinin artırılması,  sektör çalışanlarının teorik alt yapısının oluşturulması ve sektörde deneyim kazanmış […]
17 Temmuz 2019

Sitoloji Temel Mikroskop Eğitimi Programı

Programın Amacı: Patoloji laboratuarlarında servikal sitolojik yaymalarda ön tarama yapmak üzere yetiştirilecek “Tarayıcı Sitotekniker” programı için alt yapı oluşturacak temel bilgileri yerleştirmek ve temel düzeyde mikroskop […]
17 Temmuz 2019

Stres Yönetimi Psiko Eğitim Programı

Programın Amacı: Stres yönetimi öğrenme programı aşağıdaki konular hakkında önemli bilgiler verir:Aşırı stres ve kaygının iş ortamında oluşturabileceği problemleri anlamak,Endişelerimizi azaltacak stratejiler üretebilmek,Kendi stresinizle başa çıkabilmek […]
17 Temmuz 2019

Uyuşturucuyla Mücadele Danışmanlık Eğitimi

Programın Amacı Uyuşturucu ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının yeterli donanıma sahip olabilmelerini ve böyleliklemadde bağımlılığı rehabilitasyon merkezlerinde sürekli ve etkin eğitim verebilmelerini sağlamak. Bu program, rehabilite olmuş eski madde bağımlılarının […]
17 Temmuz 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu program ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda bu alanda çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin bilgi ve donanımlarını artırmak ve mesleki becerilerini […]
17 Temmuz 2019

Yapılarda; Su / Isı Yalıtımı, Yapı Kimyasalları, Bina Güçlendirme Malzemeleri ve Uygulamaları

Programın Amacı: Su deposu yalıtımı nasıl yapılır? Su kaçağı varsa nasıl tamir edilir? Teraslarda, su ve ısı yalıtımı nasıl yapılır? (Yeni ve eski teraslarda su sızdırmazlığı. […]
KAYIT OL