Hukuk/Bilirkişilik Eğitimleri – BEDAM

Hukuk/Bilirkişilik Eğitimleri

24 Kasım 2022

Motorlu Araç Sigortaları Alt Alan Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, Bilirkişilik Daire Başkanlığının Sigorta Temel Uzmanlık Alanı içerisinde 61.01 koduyla yer verdiği Motorlu Araç Sigortaları Alt Uzmanlık Alanında bilirkişilik yapacak katılımcılara […]
17 Ekim 2022

VERBİS Uygulamaları ve KVKK Yargılama Hukuku Eğitimi

Programın Amacı: Bu program, nispeten gelişme aşamasında bulunan kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat, kurul kararları ve yargı kararlarını bir bütün olarak sunarak katılımcılara mesleki yaşamlarında […]
1 Eylül 2022

Adli İletişim Tespiti (HTS) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, adli iletişim tespiti (HTS)  kayıtlarının incelenmesi, analiz edilmesi ve sonuç çıkartılması konularında gerekli olan bilgi ve becerilerin […]
15 Haziran 2022

Sigorta Tahkim Komisyonu Yargılaması Uygulama Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuştur. Sigorta tahkim sistemine […]
29 Mart 2022

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi Sertifika Programı

  Programın Amacı: 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50’nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni […]
3 Aralık 2021

Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

SES ve GÖRÜNTÜ KAYITLARININ METİN HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, ses ve görüntü kayıtlarının metin haline […]
23 Kasım 2021

Adli Görüntü ve Adli Ses İnceleme Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, adli görüntü ve adli ses incelemeleri alanında gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Linke tıklayarak  güncel eğitim […]
5 Ekim 2021

İş Mevzuatı Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik İleri Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, işçilik alacakları tutarları hesaplamalarında efektif Excel kullanımı konusunda gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Linke tıklayarak  güncel […]
17 Eylül 2021

Aktüerya Bilirkişiliği İleri Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı:   Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan  İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma […]
15 Haziran 2021

Adli Bilişim Suçlarında Bilirkişilik ve Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilişim suçları alanında bilirkişilik ve taraf vekilliği yapacak katılımcılara mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli bilgileri sunmaktır. Linke tıklayarak  güncel eğitim […]
3 Mayıs 2021

İş Güvencesi ve İşe İade Davalarında Taraf Vekilliği Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, iş hukukunda çok önemli bir yere sahip olan iş güvencesi konusunda ve işe iade süreçleri hakkında bilirkişilik ve taraf vekilliği yapacak […]
22 Mart 2021

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasının nasıl sağlanacağı ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin […]
18 Mart 2021

Adli Muhasebe Ve Hile Denetimi Uzman Tanıklık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, katılımcılarımızın aşağıda sıralanan becerileri kazanmalarını sağlamaktır. İşletmelere Yönelik Hile Denetimi İşletmelerde Hile Riskini Ölçme ve Değerlendirme Dava Konusu Olaylarda Uzman Tanıklık […]
17 Şubat 2021

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı Hazırlık Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, Adalet Bakanlığı tarafından, 5000 uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında katılımcılarımızın başarılı olmalarını […]
6 Ağustos 2019

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahip olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek […]
5 Ağustos 2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim Ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sonrası tahkim süreci ve tahkimde taraf vekilliği konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kapsam: Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması […]
5 Ağustos 2019

Bankacılık Ve Finans Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık Ve Taraf Temsili Eğitim Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bankacılık ve finans hukukundan kaynaklı konularda uzman arabuluculuk ve taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını […]
5 Ağustos 2019

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İcra ve İflas Hukukunun Genel İlkeleri […]
5 Ağustos 2019

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma […]
5 Ağustos 2019

Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programları

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: 01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN […]
4 Ağustos 2019

Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması […]
3 Ağustos 2019

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İş Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İş Mahkemelerinde Bilirkişilik […]
2 Ağustos 2019

Aile Ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Yasal […]
1 Ağustos 2019

Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Borçlar Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Sözleşmelerde şekil Muvazaa […]
30 Temmuz 2019

Avukatlık Vekalet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Avukatlık ücreti Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi Tarafların […]
29 Temmuz 2019

İcra Ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İcra ve İflas Mevzuatından kaynaklı konularda  bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TAKİP […]
28 Temmuz 2019

Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kamu İhale Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: 4734 Sayılı […]
27 Temmuz 2019

Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kat Mülkiyeti Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kat Mülkiyet […]
26 Temmuz 2019

Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğtime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kooperatifler Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi […]
25 Temmuz 2019

Sigorta Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sigorta Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Sigorta sözleşmesinin tanımı […]
24 Temmuz 2019

Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Hizmet Tespit […]
23 Temmuz 2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık Ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Ticaret Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik ve uzman arabuluculuk faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: […]
22 Temmuz 2019

Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Tüketici Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Tüketici Mahkemelerinde Bilirkişilik […]
21 Temmuz 2019

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti Ve Trafik Bilirkişiliği Eğitim Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Oluş Şekline Göre Trafik Kazası Türlerinin İrdelenmesi […]
20 Temmuz 2019

Pazarlama Yönetimi (47.02) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Pazarlama Yönetimi Bilirkişilik Eğitim Programımızla, eğitime katılanların edindikleri bilgiler sayesinde, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın belirlediği Pazarlama Yönetimi (47.02) alt uzmanlık alanından kaynaklı konularda, […]
20 Haziran 2019

Adli Belge İncelemeleri Ve Sahtecilik (Grafoloji) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ RESMİ VE […]
20 Haziran 2019

Arabuluculuk Sürecinde Taraf Temsili Farkındalık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde arabuluculuk sürecinde üstlendikleri taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TEORİK EĞİTİM Arabuluculuk […]
20 Haziran 2019

Arabuluculuk Ve Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde arabuluculuk ve uzlaştırmacı faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TEORİK EĞİTİM Arabuluculuk mevzuatı hakkında […]
20 Haziran 2019

Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Bankacılık Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Bankalar Bankacılıkta temel […]
20 Haziran 2019

Belediyelerin Ve Belediye Şirketlerinin Sayıştay Tarafından Denetimi Ve İhale Uygulamaları Eğitimi Sertifika Programı (696 SYL. KHK’nın Uygulanması)

Programın Amacı: Bu programın amacı, belediyelerin ve belediye şirketlerinin Sayıştay tarafından ne şekilde denetlendiği ve yapılan denetim sonucunda yazılan raporların hukuki sonuçlarının ve sorumluların sorumluluklarının ortaya […]
20 Haziran 2019

Boşanma Davalarında Uzmanlık – Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Bu program, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, mal rejimlerinin tanıtılması, yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, katkı […]
20 Haziran 2019

Enerji Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Enerji Piyasasında Denetim Usulleri ve idari Yaptırımlar […]
20 Haziran 2019

Hasar Tespiti Ve Değer Kaybı Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İsteğe Bağlı Sigortalarda (Kasko, IMM) Hasar Tespiti […]
20 Haziran 2019

İnşaat Hukuku Uzmanlık – Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları Yer […]
20 Haziran 2019

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler Yapım İşleri İhaleleri […]
20 Haziran 2019

Sayıştay Yargısı, İdari Yargı Ve Türk Ceza Kanunu Açısından Kamu Zararı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program harcama ve muhasebe yetkililerinin, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kamu kaynağı, Kamu zararı çeşitleri, Tanımlar, […]
20 Haziran 2019

Kamulaştırma Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kamulaştırma Konusu Taşınmazlar Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız […]
20 Haziran 2019

Kentsel Dönüşüm Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve […]
20 Haziran 2019

Rekabet Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: REKABET HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR REKABET […]
20 Haziran 2019

Sağlık Personeli İçin Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program sağlık sektöründe çalışan personelin, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Temel sağlık hukuku bilgisi Sağlık personelinin […]