Hukuk/Bilirkişilik Eğitimleri – BEDAM

Hukuk/Bilirkişilik Eğitimleri

26 Mart 2024

Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Uygulamada ağır ceza mahkemesinde görülen davalar arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ön sıralarda yer almaktadır. Programımızda  Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki  bir kısım düzenlemeler […]
25 Mart 2024

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatından Kaynaklı Bilirkişilik ve Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kaynaklı konularda bilirkişilik ve taraf vekilliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını […]
22 Mart 2024

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Temel hak ve özgürlük ihlallerinden kaynaklanan mağduriyetlerin iç hukukta kurulacak bir mekanizma ile giderilmesi ve buna bağlı olarak, Türkiye aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne […]
15 Şubat 2024

Şirketler İçin Tahkim Yargılaması Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Sözleşmeye dayalı ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları çözmenin en hızlı ve ekonomik yolu tahkimdir. Tahkimde uyuşmazlıklar uzman hakemler tarafından önceden belirlenmiş bir takvim içinde, genellikle […]
12 Ocak 2024

Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Eğitimi

Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi Sertifika Programı Programın Amacı: Bu programın amacı, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapacak katılımcılara gerekli olan bilgi […]
26 Aralık 2023

Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Ticaret Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Linke tıklayarak  güncel eğitim […]
26 Aralık 2023

Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapacak katılımcılara gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Linke tıklayarak  güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.  Program Bedeli: […]
26 Aralık 2023

İnşaat Davalarında Bilirkişilik ve Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İnşaat Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik ve taraf vekilliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Linke […]
24 Kasım 2022

Motorlu Araç Sigortaları Alt Alan Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, Bilirkişilik Daire Başkanlığının Sigorta Temel Uzmanlık Alanı içerisinde 61.01 koduyla yer verdiği Motorlu Araç Sigortaları Alt Uzmanlık Alanında bilirkişilik yapacak katılımcılara […]
1 Eylül 2022

Adli İletişim Tespiti (HTS) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, adli iletişim tespiti (HTS)  kayıtlarının incelenmesi, analiz edilmesi ve sonuç çıkartılması konularında gerekli olan bilgi ve becerilerin […]
15 Haziran 2022

Sigorta Tahkim Komisyonu Yargılaması Uygulama Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuştur. Sigorta tahkim sistemine […]
3 Aralık 2021

Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

SES ve GÖRÜNTÜ KAYITLARININ METİN HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, ses ve görüntü kayıtlarının metin haline […]
23 Kasım 2021

Adli Görüntü ve Adli Ses İnceleme Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, adli görüntü ve adli ses incelemeleri alanında gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Linke tıklayarak  güncel eğitim […]
5 Ekim 2021

İş Mevzuatı Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik İleri Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak katılımcılara, işçilik alacakları tutarları hesaplamalarında efektif Excel kullanımı konusunda gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Linke tıklayarak  güncel […]
15 Haziran 2021

Adli Bilişim Suçlarında Bilirkişilik ve Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, bilişim suçları alanında bilirkişilik ve taraf vekilliği yapacak katılımcılara mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli bilgileri sunmaktır. Linke tıklayarak  güncel eğitim […]
18 Mart 2021

Adli Muhasebe Ve Hile Denetimi Uzman Tanıklık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, katılımcılarımızın aşağıda sıralanan becerileri kazanmalarını sağlamaktır. İşletmelere Yönelik Hile Denetimi İşletmelerde Hile Riskini Ölçme ve Değerlendirme Dava Konusu Olaylarda Uzman Tanıklık […]
17 Şubat 2021

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı Hazırlık Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, Adalet Bakanlığı tarafından, 5000 uzlaştırmacı ihtiyacına yönelik olarak, 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında katılımcılarımızın başarılı olmalarını […]
5 Ağustos 2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim Ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sonrası tahkim süreci ve tahkimde taraf vekilliği konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kapsam: Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması […]
5 Ağustos 2019

Bankacılık Ve Finans Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık Ve Taraf Temsili Eğitim Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bankacılık ve finans hukukundan kaynaklı konularda uzman arabuluculuk ve taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını […]
5 Ağustos 2019

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İcra ve İflas Hukukunun Genel İlkeleri […]
4 Ağustos 2019

Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması […]
3 Ağustos 2019

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İş Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İş Mahkemelerinde Bilirkişilik […]
2 Ağustos 2019

Aile Ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Yasal […]
1 Ağustos 2019

Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Borçlar Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Sözleşmelerde şekil Muvazaa […]
30 Temmuz 2019

Avukatlık Vekalet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Avukatlık ücreti Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi Tarafların […]
29 Temmuz 2019

İcra Ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İcra ve İflas Mevzuatından kaynaklı konularda  bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TAKİP […]
28 Temmuz 2019

Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kamu İhale Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: 4734 Sayılı […]
27 Temmuz 2019

Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kat Mülkiyeti Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kat Mülkiyet […]
26 Temmuz 2019

Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğtime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kooperatifler Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi […]
25 Temmuz 2019

Sigorta Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sigorta Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Sigorta sözleşmesinin tanımı […]
24 Temmuz 2019

Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Hizmet Tespit […]
23 Temmuz 2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık Ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Ticaret Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik ve uzman arabuluculuk faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: […]
22 Temmuz 2019

Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Tüketici Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Tüketici Mahkemelerinde Bilirkişilik […]
21 Temmuz 2019

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti Ve Trafik Bilirkişiliği Eğitim Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Oluş Şekline Göre Trafik Kazası Türlerinin İrdelenmesi […]
20 Temmuz 2019

Pazarlama Yönetimi (47.02) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Pazarlama Yönetimi Bilirkişilik Eğitim Programımızla, eğitime katılanların edindikleri bilgiler sayesinde, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın belirlediği Pazarlama Yönetimi (47.02) alt uzmanlık alanından kaynaklı konularda, […]
20 Haziran 2019

Adli Belge İncelemeleri Ve Sahtecilik (Grafoloji) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ RESMİ VE […]
20 Haziran 2019

Arabuluculuk Sürecinde Taraf Temsili Farkındalık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde arabuluculuk sürecinde üstlendikleri taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TEORİK EĞİTİM Arabuluculuk […]