Hukuk/Bilirkişilik Eğitimleri

6 Ağustos 2019

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek […]
5 Ağustos 2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim Ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sonrası tahkim süreci ve tahkimde taraf vekilliği konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kapsam: Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler ve Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması […]
5 Ağustos 2019

Bankacılık Ve Finans Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık Ve Taraf Temsili Eğitim Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bankacılık ve finans hukukundan kaynaklı konularda uzman arabuluculuk ve taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını […]
5 Ağustos 2019

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İcra ve İflas Hukukunun Genel İlkeleri […]
5 Ağustos 2019

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma […]
5 Ağustos 2019

Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programları

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: 01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN […]
4 Ağustos 2019

Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

 Programın Amacı: Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması […]
3 Ağustos 2019

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İş Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İş Mahkemelerinde Bilirkişilik […]
2 Ağustos 2019

Aile Ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Yasal […]
1 Ağustos 2019

Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Borçlar Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Sözleşmelerde şekil Muvazaa […]
30 Temmuz 2019

Avukatlık Vekalet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Avukatlık ücreti Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi Tarafların […]
29 Temmuz 2019

İflas İdare Memurluğu Ve İcra Ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İcra ve İflas Mevzuatından kaynaklı konularda iflas idare memurluğu ve bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını […]
28 Temmuz 2019

Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kamu İhale Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: 4734 Sayılı […]
27 Temmuz 2019

Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kat Mülkiyeti Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kat Mülkiyet […]
26 Temmuz 2019

Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğtime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Kooperatifler Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kooperatifler Kanununun İrdelenmesi […]
25 Temmuz 2019

Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sigorta Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Sigorta sözleşmesinin tanımı […]
24 Temmuz 2019

Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Hizmet Tespit […]
23 Temmuz 2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık Ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Ticaret Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik ve uzman arabuluculuk faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: […]
22 Temmuz 2019

Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Tüketici Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Tüketici Mahkemelerinde Bilirkişilik […]
21 Temmuz 2019

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti Ve Trafik Bilirkişiliği Eğitim Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Oluş Şekline Göre Trafik Kazası Türlerinin İrdelenmesi […]
20 Temmuz 2019

Pazarlama Yönetimi (47.02) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Pazarlama Yönetimi Bilirkişilik Eğitim Programımızla, eğitime katılanların edindikleri bilgiler sayesinde, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın belirlediği Pazarlama Yönetimi (47.02) alt uzmanlık alanından kaynaklı konularda, […]
20 Haziran 2019

Adli Belge İncelemeleri Ve Sahtecilik (Grafoloji) Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ RESMİ VE […]
20 Haziran 2019

Arabuluculuk Sürecinde Taraf Temsili Farkındalık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde arabuluculuk sürecinde üstlendikleri taraf temsili faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TEORİK EĞİTİM Arabuluculuk […]
20 Haziran 2019

Arabuluculuk Ve Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde arabuluculuk ve uzlaştırmacı faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: TEORİK EĞİTİM Arabuluculuk mevzuatı hakkında […]
20 Haziran 2019

Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Bankacılık Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Bankalar Bankacılıkta temel […]
20 Haziran 2019

Belediyelerin Ve Belediye Şirketlerinin Sayıştay Tarafından Denetimi Ve İhale Uygulamaları Eğitimi Sertifika Programı (696 SYL. KHK’nın Uygulanması)

Programın Amacı: Bu programın amacı, belediyelerin ve belediye şirketlerinin Sayıştay tarafından ne şekilde denetlendiği ve yapılan denetim sonucunda yazılan raporların hukuki sonuçlarının ve sorumluların sorumluluklarının ortaya […]
20 Haziran 2019

Boşanma Davalarında Uzmanlık – Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Bu program, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, mal rejimlerinin tanıtılması, yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi, katkı […]
20 Haziran 2019

Enerji Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Enerji Piyasasında Denetim Usulleri ve idari Yaptırımlar […]
20 Haziran 2019

Hasar Tespiti Ve Değer Kaybı Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İsteğe Bağlı Sigortalarda (Kasko, IMM) Hasar Tespiti […]
20 Haziran 2019

İnşaat Hukuku Uzmanlık – Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları Yer […]
20 Haziran 2019

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler Yapım İşleri İhaleleri […]
20 Haziran 2019

Sayıştay Yargısı, İdari Yargı Ve Türk Ceza Kanunu Açısından Kamu Zararı Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program harcama ve muhasebe yetkililerinin, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kamu kaynağı, Kamu zararı çeşitleri, Tanımlar, […]
20 Haziran 2019

Kamulaştırma Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kamulaştırma Konusu Taşınmazlar Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız […]
20 Haziran 2019

Kentsel Dönüşüm Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı, Rezerv Alan ve […]
20 Haziran 2019

Rekabet Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: REKABET HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR REKABET […]
20 Haziran 2019

Sağlık Personeli İçin Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program sağlık sektöründe çalışan personelin, edindikleri bilgiler sayesinde faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Temel sağlık hukuku bilgisi Sağlık personelinin […]
20 Haziran 2019

Şirket Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Ticari işletme İcaret şirketleri Anonim şirketler Limited […]
20 Haziran 2019

Ticari İşletmeler Ve Bankalar İçin Konkordato Uygulaması Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre konkordato uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalarını; özellikle şirket […]
20 Haziran 2019

Uygulamalı Gayrimenkul Değerleme Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Karşılaştırmalı Satış Analizi (Emsal Karşılaştırma Yöntemi) Gelir […]
20 Haziran 2019

Vergi Davalarında Bilirkişilik Programı

Programın Amacı: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Vergi Hukukunun Kapsamı, Anayasal Çerçevesi, Kaynakları, Vergi […]
5 Mart 2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Fokus Yaşam Akademisi  İşbirliği  ile ; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyum Süreci ve Uygulama Yol Haritası Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi   Uzun süredir tasarı […]
KAYIT OL