Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları

MUHASEBE

EĞİTİM ADI PLANLANAN

SAAT

EĞİTMENLER
1 – MUHASEBE STANDARTLARI VE FİNANSAL RAPORLAMA EĞİTİMİ 40 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi Banu SULTANOĞLU

2 – BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI – UYGULAMA ÖRNEKLERİ 40 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi Banu SULTANOĞLU

3 – KÜÇÜK VE MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI – UYGULAMA ÖRNEKLERİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan BİLGİN

 

4 – BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NIN (BOBİ FRS) MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi Banu SULTANOĞLU

5 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Banu SULTANOĞLU

6 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN VAK’A ANALİZİ 14 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Banu SULTANOĞLU

7 – TMS- TFRS UYGULAYAN İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLARIN DÜZENLENMESİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

8 – BOBİ FRS UYGULAYAN İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLARIN DÜZENLENMESİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

9 – FİNANSAL OLMAYAN RAPORLARIN DÜZENLENMESİ VE DENETİMİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç Dr. Soner GÖKTEN

10 – FİNANSAL YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLEMESİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof.Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

11 – NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

12 – MUHASEBE STANDARTLARINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER – UYGULAMA ÖRNEKLERİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

13 – TÜREV ÜRÜNLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI 14 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

14 – TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE DÜZENLENEN TABLOLARIN TMS-TFRS VE BOBİ FRS ESASLI FİNANSAL TABLOLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

15 – TMS-TFRS VE BOBİ FRS’YE UYGUN HESAP PLANINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

16 – TMS12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI – UYGULAMA 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

17 – TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

18 – TFRS 16 KİRALAMALAR

 

 

 

7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

19 – ŞİRKETLERDE DEVİR, BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Banu SULTANOĞLU

20 – VUK VE TMS-TFRS VE BOBİ FRS FARKLILIKLARI 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

21 – KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL TABLOLARDA SUNUMU 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

22 – BÜYÜKVERİ (BİG DATA) UYGULAMALARININ MUHASEBE VE DENETİME ETKİSİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof.Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

23 – BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE MUHASEBE MESLEĞİ ÜZERINDEKİ POTANSİYEL ETKİSİ 7 Prof. Dr. Murat Paşa UYSAL

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

24 – YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ DENETİM MESLEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 7 Prof. Dr. Murat Paşa UYSAL

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

25 – FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

26 – BANKA MUHASEBESİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof.Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

27 – BANKALARDA FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

28 – SİGORTA MUHASEBESİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Burcu GÜROL

29 – SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Burcu GÜROL

30 – İLERİ MALİYET MUHASEBESİ VE MALİYET DENETİMİ 20 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Dr. Öğr. Üye. Elif UMUT

31 – YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VUK VE TMS-TFRS’YE GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VAK’A ANALİZİ 14 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

32 – FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

DENETİM

EĞİTİM ADI PLANLANAN

SAAT

EĞİTMENLER
1 – BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI 40 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

2 – BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE DENETİM GÖRÜŞÜNÜN OLUŞTURULMASINDAKİ DAYANAKLAR 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

3 – DENETİM PLANININ HAZIRLANMA SÜRECİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

4 – KİLİT DENETİM KONULARININ RAPORLANMASI 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

5 – DENETİMDE ÖNEMLİLİK SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

6 – BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE VAK’A ANALİZİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

7 – KALİTE KONTROL STANDARDI- UYGULAMA 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Zeki YANIK

8 – SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

9 – GÜVENCE DENETİM STANDARTLARI

 

7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

10 – DENETİM SÜRECİNDE İSTATİSTİKİ TEKNİKLERİN KULLANILMASI 7 Prof. Dr. Serpil CULA

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üye. Banu SULTANOĞLU

11 – BİLGİSAYAR ORTAMINDA DENETİM 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

12 – HİLE DENETİMİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

13 – İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YAPISI 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

14 – İÇ KONTROL SİSTEMİNDE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Neslihan BİLGİN

15 – BANKA DENETİMİ 7 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Doç. Dr. Uğur AKDOĞAN

16 – DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İNOVASYON – DENETİM MESLEĞİNİN GELECEĞİ 7 Prof. Dr. Murat Paşa UYSAL

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

17 – DENETİM SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK 7 Prof. Dr. Murat Paşa UYSAL

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

FİNANS

EĞİTİM ADI PLANLANAN

SAAT

EĞİTMENLER
1 – İLERİ FİNANSAL YÖNETİM 7 Prof. Dr. Halil SARIASLAN

Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ

Doç.Dr. Özge Sezgin ALP

2 – VADELİ İŞLEM PİYASALARI 7 Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Doç.Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üyesi Soner GÖKTEN

3 – PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE FAİZ HESAPLAMALARI 7 Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Doç.Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üyesi Soner GÖKTEN

4 – FİNANS MATEMATİĞİ 7 Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Doç.Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üyesi Soner GÖKTEN

SİGORTA

EĞİTİM ADI PLANLANAN

SAAT

EĞİTMENLER
1 – SİGORTACILIĞA GİRİŞ 7 Prof. Dr. Serpil CULA

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Şeref HOŞGÖR

2 – SİGORTA HUKUKU 7 Prof. Dr. Serpil CULA

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Şeref HOŞGÖR

3 – AKTÜERYA 7 Prof. Dr. Serpil CULA

Doç.Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üyesi Şeref HOŞGÖR

4 – SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ANALİZ 7 Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜROL

BANKACILIK

EĞİTİM ADI PLANLANAN

SAAT

EĞİTMENLER
1 – BANKACILIKTA AKTİF-PASİF YÖNETİMİ 7 Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Prof. Dr. Adalet HAZAR

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜROL

2 – BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 7 Prof. Dr. Adalet HAZAR

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜROL

3 – BANKA HUKUKU VE YASAL DÜZENLEMELER 7 Prof. Dr. Adalet HAZAR

Prof. Dr. Şenol BABUŞÇU

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜROL

4 – SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 7 Prof. Dr. Adalet HAZAR

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜROL

5 – SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 7 Prof. Dr. Adalet HAZAR

Prof. Dr. Şenol BABUŞÇU

Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE ETİK

EĞİTİM ADI PLANLANAN

SAAT

EĞİTMENLER
1 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 7 Prof. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU

2 – BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK İLKELER 7 Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN

Prof. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN