İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri – BEDAM

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

20 Haziran 2019

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Nedir ? 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi, 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması […]
20 Haziran 2019

2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Nedir? 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi, 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken […]
20 Haziran 2019

3.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Nedir? 3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi, 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken […]
20 Haziran 2019

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

Nedir? İşyerlerinde acil durumlarda oluşturulması gereken kriz masasını ve üyelerinin eğitilmesini, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlamayı ve […]
20 Haziran 2019

Eğiticinin Eğitimi

Nedir? Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı’nın amacı kamu kurumlarının ya da özel kuruluşların eğitim akademilerinde, eğitim birimlerinde veya merkezlerinde, insan kaynakları bölümlerinde görev yapan eğiticilere, etkili bir […]
20 Haziran 2019

Etiketleme Ve Kilitleme Eğitici Eğitimi (EKED)

Nedir? Bakım onarım süreçlerinde makine emniyeti yönetmeliği kapsamında verilmesi gereken, güvenli bakım onarım süreçlerini sağlamak üzere verilmesi gereken kilitleme etiketleme eğitimini verebilecek nitelikli eğitmen yetiştirmeyi amaçlar. […]
20 Haziran 2019

Hazmat Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: İlk müdahale personelinden farklı olarak Kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kalkması için gerekli bütün adımları atacak kişiler, AMP planlarında görevli olan […]
20 Haziran 2019

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi

Nedir? Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler temel alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken “ Kapalı – Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi […]
20 Haziran 2019

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

Programın Amacı: Eğitimin amacı, katılımcıların ATEX 137 Yönetmeliği ve 60079:2015 standardı gereği PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI hazırlamalarını sağlamaktır.  Standardın 60079:2015 versiyonuna göre hesap yöntemleri ile yasa, standart, […]
20 Haziran 2019

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

Nedir? 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması […]