İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri – BEDAM

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

20 Haziran 2019

1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik mevzuatlarına göre iş yerlerindeki çalışan […]
20 Haziran 2019

2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: İşletmeler için gerekli olan yangın risk analizi ve yangın yükü hesabı gibi yangın öncesi tespitleri gerçekleştirip, gerekli tedbirlerin alınmasında doğru yönlendirmeler yapmak. Programın İçeriği: […]
20 Haziran 2019

3.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen tesisatların, tedbirlerin ve tekniklerin işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilirliği hakkında Danışmanlık yapmak. Programın İçeriği: Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını […]
20 Haziran 2019

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: Acil durumlar ile ilgili genel hususlar, arama ve kurtarma, tahliye, ekip koordinasyonu, taşıma teknikleri, korunma teknikleri, doğal afetlerde yapılması gerekenler ve kaçış konularında teorik […]
20 Haziran 2019

Eğiticinin Eğitimi

Programın Amacı: Katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve birebir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin […]
20 Haziran 2019

Etiketleme Ve Kilitleme Eğitici Eğitimi (EKED)

Programın Amacı: Enerji kesme cihazları kullanılarak enerjisi kesilmiş makine, ekipman, tesisat veya sistemin habersiz, istenmeyen bir zaman veya durumda enerjisinin açılmasını önleyen özel kilit, ikaz ve […]
20 Haziran 2019

Hazmat Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: İlk müdahale personelinden farklı olarak Kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kalkması için gerekli bütün adımları atacak kişiler, AMP planlarında görevli olan […]
20 Haziran 2019

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirmek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, […]
20 Haziran 2019

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

Programın Amacı: Eğitimin amacı, katılımcıların ATEX 137 Yönetmeliği ve 60079:2015 standardı gereği PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI hazırlamalarını sağlamaktır.  Standardın 60079:2015 versiyonuna göre hesap yöntemleri ile yasa, standart, […]
20 Haziran 2019

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

Programın Amacı: Yüksekte çalışmanın genel hususları, yüksekte çalışma öncesi, işin yapılma anı ve sonrası hakkında bilgilendirmede bulunmak. Yüksekte çalışmada kullanılan KKD ve teknik ekipmanlar, kullanım şekilleri, […]
KAYIT OL