ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Program içeriği:
o TİCARİ İŞLETME
 Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri
 Ticaret Sicili
 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 Haksız Rekabet
 Ticari Defterler
o TİCARET ŞİRKETLERİ
 Ehliyet
 Sermaye Koyma Borcu
 Ortakların Kişisel Alacakları
 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
 Şirketler Topluluğu
o ANONİM ŞİRKETLER
 Kuruluş
 Eşit İşlem İlkesi
 Yönetim Kurulu
 Kurumsal Yönetim, Denetleme, Borçlanma Yasağı
 Genel Kurul
 Pay, İmtiyazlı Paylar, Pay Senetleri ve Kaydi Sistem, Payların Devrinin Sınırlandırılması
 Kar Payı ve Yedek Akçeler
 Sona Erme ve Tasfiye
– Haklı Sebeplerle Fesih
– Ek Tasfiye
– Tasfiyeden Dönülmesi
 Hukuki Sorumluluk
o LİMİTED ŞİRKETLER
 Kuruluş
 Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Özellik Gösteren Haller
 Ortakların Hak ve Borçları
 Genel Kurul
 Yönetim ve Temsil
 Denetim
 Sona Erme, Ortakların Şirketten Çıkması ve Çıkarılması

İletişim: 0312 988 12 60 – 0530 788 3379 – 0507 230 11 66

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 28 saat.

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.300 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkiĢilik programımızdan sertifika almıĢ katılımcılar için
KDV Dahil 1.100 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.