Av. Arb. Yurdagül Gündoğan

  • 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1988 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda İş hukuk, Ticaret Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu ve Eğitmendir.
  • 2013 -2017 yılları arasında TBB’de Arabuluculuktan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arabuluculuk Komisyon Başkanlığı yaptı.
  • 2013-2018 yılları arasında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığında Arabuluculuk Kurulu Üyeliği ve Arabuluculuk Sınavı Mülakat Kurulunda görev yaptı.
  • Adalet Bakanlığının Avrupa Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında temel arabuluculuk eğitimi, eğiticiler eğitimi, aile arabuluculuğu eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri aldı.
  • TBMM’de iş kanununda yapılan değişikliklerle ilgili çalışmalara katıldı. Arabuluculuk Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve Etik kurallarının oluşturulması çalışmalarında yer aldı. Bu amaçla İtalya, İngiltere, İsveç ve Kanada’ya çalışma ziyaretlerinde bulundu.
  • Adalet Bakanlığının, Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birliğiyle birlikte gerçekleştirdiği ulusal ve uluslar arası bir çok sempozyum ve konferansın düzenlenmesinde görev aldı, konuşmacı olarak katıldı.
  • İngiltere Birleşik Hakemler Kurumu’ndan ileri Ticari arabuluculuk eğitimi aldı. (MCIArb, CIArbAccreditedMediatör)
  • Eğitim alanları; Temel arabuluculuk, İş huku, ticaret hukuku fikri mülkiyet hukuku alanlarında uzman arabuluculuk eğitimi ve etkin taraf vekilliği eğitimleri vermektedir
  • Çeşitli dergilerde yayınlanmış öykü, deneme ve makaleleri bulunmaktadır.