Ünsal SIĞRI – BEDAM

Ünsal SIĞRI

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

İşletme Yönetimi Öğretim Üyesi

Akademisyen, Yazar, Danışman, Eğitmen

Başkent Üniversitesi, Ankara

Prof. Dr. Ünsal Sığrı Başkent Üniversitesinde “İşletme Yönetimi” öğretim üyesidir. İşletme-Yönetim ve Organizasyon alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında “yönetim ve organizasyon” alanında doçent, 2015 yılında profesör olmuştur. TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası çalışmalarını Newyork-Rochester Üniversitesinde ABD’de tamamlamış ve Hollanda, Bosna-Hersek, ABD’de misafir öğretim üyeliği yapmış olup, ayrıca halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Bahçeşehir Üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Prof. Sığrı, uzun yıllar Kara Harp Okulunda öğretim üyeliği yapmış ve TSK’da önemli bilimsel projelerde yer almıştır. Avrupa Birliği Bosna-Hersek Ofisinin de bir süre yöneticiliğini yapan Ünsal Sığrı, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda seminerler vermiş ve araştırma projelerinde yer almıştır.

Nitel Araştırma Yöntemleri, İşletme Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Stratejik Yönetim, Sosyal Psikoloji, Örgüt Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Örgütsel Davranış dersleri vermekte ve bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde iş ve işletme yönetimi konusunda çok sayıda kitap, kitap bölümü, bilimsel makale ve bildirileri bulunmaktadır. Kitapları arasında; Müzakere ve Arabuluculuk, Örgütsel Davranış, Yönetimde Grup Dinamikleri, İş-Yönetim-Diplomasi Alanında Müzakere, Stratejik Düşünme ve Geçmişten Günümüze Türk Yönetim Uygulamaları ile Türk Yönetim Tarihi bulunmaktadır. Yurtiçinde TÜBİTAK, yurtdışında ise Dünya Sosyoloji Birliği akademik çalışmalarıyla ödüller aldığı kurumlar arasındadır. Alanındaki önemli uluslararası- ulusal akademik organizasyonlara üyelikleri bulunan Prof. Sığrı,  aynı zamanda ulusal-uluslararası konferanslarda, çalıştaylarda ve seminerlerde bildiriler sunmakta, konuşmalar yapmaktadır.

Prof. Sığrı, akademik alandaki birikimini uygulamaya aktarmaya gönüllü bir akademisyen olup, birçok üst düzey kamu kurumunda ve özel sektörde önemli şirketlerde; Yönetim, Liderlik, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Kurum Kültürü, Çatışma Yönetimi ve Müzakere konularında uygulamalı kurumsal eğitimler vermiş ve yönetim danışmanlığı icra etmiş, bazı aile şirketlerinde “kurumsallaşma-değişim yönetimi-yeniden yapılanma” çalışmalarını yönetmiş, TOBB’un danışmanı olarak Ticaret-Sanayi Odalarının ve Ticaret Borsalarının Stratejik Planlarının ve -son örneği 2018-2023 Ekonomi Bakanlığı Stratejik Planında olduğu gibi- bazı kamu kurumlarının stratejik planlarının yapılmasında danışmanlık yapmıştır. Birçok alanda –son örneği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması” projesinde olduğu gibi- projeler yürütmüştür. Türkiye’de Arabulucuların “müzakere teknikleri” konusunda yetiştirilmesinde eğitim içeriği hazırlamış ve çok sayıda Baroda eğitimler vermiştir. Savunma Sanayi firmalarına kurumsal gelişim projelerde eğitim vermekte, danışmanlık yapmaktadır. İnternette yayımlanmış bulunan, “iş yaşamında kapasite geliştirme ve başarı” ve “KOBİ danışmanlığı” konularında çok sayıda uzaktan eğitim modülleri bulunmaktadır. www.basinburosu.com haber portalında “Bay Yönetim” adıyla haftalık köşe yazıları, www.unsalsigri.com kişisel web sayfasında “blog” yazmaktadır. Prof. Sığrı, “uygulamalı mesleki eğitim” alanında Pearson İngiltere İş-Teknoloji Konseyi uluslararası eğitici sertifikasına ve diğer bazı eğiticilik-koçluk sertifikalarına sahiptir. Seyahati ve hayvanlarla ilgilenmeyi seven, kaptanlık ve dalgıçlığa meraklı olan ve sosyal sorumluluk projeleri yapan Sığrı, 1969 Burhaniye doğumlu, evli-iki çocukludur, Ankara’da yaşamaktadır.

Eposta:usigri@gmail.com Web:www.unsalsigri.com, http://sbb.baskent.edu.tr/kw/ozgecmis.php?id=32415

KAYIT OL