Dr. Öğr. Üyesi Sema ACAR ÜNALGAN, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti, Uzman Klinik Dilbilimci

1988 Eskişehir doğumlu Sema Acar Ünalgan, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2008-2009 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde Erasmus Socrates Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde İsveç, Uppsala Üniversitesi’nde lisans eğitimine 10 ay süre ile devam etti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Öğrenci Topluluğu’nun kurucu başkanlığını yaptı. 2010 senesinde bölüm birincisi olarak mezun oldu. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, Edebiyat Fakültesi Öğrenci Başarı Ödülü ve İngiliz Dilbilim Bölümü Asude Zeynep Kınay Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yandal ve Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programlarını başarıyla tamamladı.

2012 senesinde Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme in Clinical Linguistics’e tam burslu olarak kabul edildi ve TEV-DAAD Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’nu kazandı. Birleşik yüksek lisans programı kapsamında Almanya, Postdam Üniversitesi ve Hollanda, Groningen Üniversitesi’nde klinik dilbilim, psikodilbilim, nörodilbilim, nörogörüntülüme ve R İstatistik Programlama Dili üzerine öğrenim gördü. Groningen Üniversitesi NöroGörüntüleme Merkezi (NeuroImaging Center) Elektrofizyolojik Laboratuvarı’nda Hollanda Disleksi Projesi kapsamında ilgili elektroensefalografi verisinin toplanması ve analizi konusunda araştırma stajını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin son 6 aylık döneminde, Almanya, Leipzig, Max Planck İnsan Biliş ve Beyin Bilimleri Enstitüsü, Nöropsikoloji Bölümü’nde Dr. Lars Meyer, Dr Claudia Mannel ve Prof. Dr. Ben Maassen’in danışmanlığında “Çift Yönlü Okuma Kuramının Nörogenetik Temelleri: Gelişimsel Disleksiden Kanıtlarla” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Tez çalışması sırasında, beyin görüntüleme tekniklerinden Difüzyon Tensor Görüntüleme tekniği, nörogörüntüleme araştırma dizaynı ve MATLAP ile beyin görüntüleme datasının analizi hakkında eğitim aldı.

2014 yılında yurda dönerek, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Bütünleşik Doktora Programı’na başladı. Doktora eğitimi kapsamında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve Anadolu Üniversitesi Mavi hastane’de dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları alanında 400 saatlik staj eğitimini tamamladı. 2021 yılında “Okul öncesi dönem gelişimsel disleksi risk değerlendirmesinde altta yatan genetik nörolojik ve bilişsel faktörlerin yordama güçlerinin incelenmesi” başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu danışmanında tamamladı.

2015-2022 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev aldı. 2022 Mart ayı itibariyle İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır.  Dil gelişimi, klinik dilbilim, fonetik, özgün öğrenme güçlüğü ve dil ve konuşma bozuklukları konulu dersler vermektedir. “Konu Çocuk Olunca”, “Çocuğun Dil Serüveni” adlı kitaplarda bölüm yazarlığı yapmıştır. Avrupa Birliği ve bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı ve/veya yürütücü olarak görev almaktadır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen “Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması: NÖROM Projesi” kurucu araştırmacısı ve “Okul Çağı Disleksi Tanılamasına Nörodilbilimsel Yaklaşım: Fonem Diskriminasyonu, Sözcük ve Metin Okuma Süreçlerinin Psikometrik, Elektrofizyolojik ve Göz İzleme Teknikleri ile İncelenmesi ve Karşılaştırılması” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin yürütücüsüdür.

2018 yılından beri, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi iş birliği ile Dil ve Konuşma Terapisi danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında, nörodilbilim, klinik dilbilim, nörogörüntüleme, gelişimsel dil bozukluklarının nörofizyolojik ve nörogenetik temelleri yer almaktadır. Klinik ilgi alanları arasında, gelişimsel disleksi, gecikmiş konuşma, özgül dil bozukluğu ve nörojenik temelli dil bozuklukları yer almaktadır. İletişim: sema.acar@bakircay.edu.tr