Safa Ünal

Çalışma hayatına 1988’de başlamış, 1992 yılında özel sektöre geçiş yapmıştır. 30
yıllık deneyimi içerisinde siyasi ve ticari olarak birçok alanda çalışmalar yapmış çok yönlü
bir iş insanıdır.

Seçim kampanyaları, kullanılan propaganda materyalleri ve siyaset araştırmacılığı
üzerine İngiltere ve Amerika’da araştırmalar yapmış ve Amerikan Başkanlık Seçim
Kampanyasına katılmıştır. 1994’den bu yana birçok Genel ve Yerel Seçimde Siyasi
Danışmanlık yapmıştır. Araştırma ve kampanya yönetimi konusunda yetkindir.
Ulusal ve Uluslararası ölçekte, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılan,
NATO İstanbul Zirvesi, BM En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi, Türk Dünyası Kurultayları,
G20 Zirveleri, İslam Konferansı Zirveleri, WPC (Dünya Petrol Kongresi) gibi stratejik
önemde yüzlerce toplantı, kongre, festival ve etkinliğin; ayrıca yüksek hassasiyette çok
sayıda iletişim ve tanıtım projesinin genel koordinatörlüğünü ve danışmanlığını yapmıştır.
Son dönemde “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Kutlamaları Master Planı”
direktörlüğünü icra etmiştir.

EXPO, Uluslararası platformda Dünya Fuarı (World Fair) olarak adlandırılır ve Marka
Kentler için prestij projeleridir. Dünyada çok önemli uluslararası etkinliklerden biri kabul
edilen EXPO süreçlerinde ülkemiz adına kritik görevleri üstlenmiş ve yürütmüştür. Ünal,
İzmir EXPO Adaylığı süreci ve EXPO 2016 Antalya başta olmak üzere, İspanya, Çin,
Tayland, Hollanda, Güney Kore’de gerçekleştirilen EXPO’lar için ülkemizin master ve
uygulama planlarının yapılması sürecini genel direktör olarak yönetmiş ayrıca Türkiye
Pavillion işletimi için de genel direktörlük rolünü üstlenmiştir.

Araştırma, Stratejik Planlama, Siyasi Danışmanlık, Yayıncılık, Etkinlik Yönetimi, Gıda
ve Tarım sektörlerinde birçok ticari faaliyeti bulunan Ünal, 2018 senesine kadar ZED
Tanıtım Organizasyon A.Ş.’nin de Kurucu Ortağı ve Genel Koordinatörlüğünü yapmış,
günümüzde sektöründe danışman olarak faaliyet göstermektedir.

TURSAB Kongre ve Incentive Komitesi Başkanlığı yapmıştır.

Kariyeri boyunca birçok müzik yapımı ve belgesel filmin yapımcılığını, senaryo
yazarlığını ve yönetmenliğini de yapmıştır.

Sektörel birçok etkinliğe çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır; hem eğitimci kimliği
hem de profesyonel kimliği ile çeşitli STK ve üniversitelerde “Stratejik Planlama, Etkinlik
Yönetimi, Kampanya Yönetimi, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Liderlik ve Takım Çalışması,”
gibi konularda birçok eğitim ve konferans vererek deneyim ve becerilerini gençler ve iş
insanları ile paylaşmıştır.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak çalışmakta, yönetici olarak roller
üstlenmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinde, spor ve müzik alanlarında etkin olarak
sosyal hayatına devam etmektedir.

Hali hazırda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum
örgütlerinin içinde bulunduğu çok etkin bir iş ve iletişim ağına sahiptir.

Anahtar Özellikler ve Uzmanlık Alanları
● Üst Düzey Yöneticilik Deneyimi
● Ulusal ve Uluslararası Alanda Yüksek Nitelikli Etkinlik ve Bütçe Yönetimi
● Özel Nitelikli Projeler Düzeyinde Stratejik Planlama
● Devletin ve Özel Sektörün Her Kademesinde Etkin İletişim Ağı
● Büyük Hacimli Projelerde Etkin Liderlik ve Takım Çalışması
● STK Yöneticiliği

Öne Çıkan İş Deneyimleri ve Projeler
a. Stratejik Etkinlikler
Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde düzenlenmiş, Devlet ve hükümet başkanların
katıldığı yüksek öneme haiz yüzlerce etkinliğin direktörlüğünü ve genel koordinasyonunu
yapmıştır. Bu etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının
koordinasyon içerisinde çalışmasını temin etmiş, binlerce personeli ve tedarikçiyi eşgüdüm
içerisinde çalıştırmıştır. Prensip olarak %99 başarıyı başarısızlık olarak nitelendirerek
etkinliklerin planlamalarını bizzat yapmış, uygulama aşamasının detayları bizzat denetlemiş
ve yönetmiştir. Gösterge niteliğinde olan bazı işler aşağıda belirtilmiştir.
● DEİK Ustalara Saygı ve Ticari Diplomasi Ödül Törenleri - 2018-2022, İstanbul
● DEİK Genel Kurulları - 2018-2022, İstanbul
● IMF Genel Kurulu - 2019, İstanbul
● 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi - 2019, İstanbul
● Türkiye-Afrika Devlet Başkanları İşbirliği Zirvesi - 2018, İstanbul
● Karadeniz Ekonomik İşbirliği Devlet Başkanları Zirveleri - 2010-2017, İstanbul
● Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılı Kutlamaları Master Planı - 2016-2017, Ankara
● Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi Yasal Toplantısı - 2017, Antalya
● Dünya Petrol Kongresi (WPC) - 2017, İstanbul
● G20 Enerji Bakanları Toplantısı - 2015, İstanbul
● UNCCD COP12 - 2015, Ankara
● BM En Az Gelişmiş Ülkeler Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - 2011, İstanbul
● Hava Kuvvetleri Komutanlığı 100. Yıl Kutlama Etkinlikleri - 2011, Türkiye
● Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi - 2010, İstanbul
● Türk Devletleri Kurultayları - 1995-2010
● 5. Dünya Su Forumu Devlet Başkanları Zirvesi - 2009, İstanbul
● Türkiye’de Turizmin Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Açılımlar Zirvesi - 2007, Antalya
● Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) - 2006, İstanbul
● 8. Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi - 2006, Antalya
● Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Açılış Töreni - 2006, Adana-İstanbul
● Asya Kalkınma Bankası Guvernörler Toplantısı - 2005, İstanbul
● NATO Devlet ve Hükümet Başkanları İstanbul Zirvesi - 2004, İstanbul
● Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 75. Yılı Kutlamaları - 1998, Ankara
b. EXPO Deneyimi
Dünya çapında bilinen ve takip edilen EXPO fuarlarında, ülkemizin değerlerinin
tanıtımına yönelik yurt içi ve yurt dışında yapılan birçok önemli etkinliğin planlanması ve
koordinasyonu ile etkinlik mekânların tasarlanması, imalatı ve işletimini genel direktör olarak
yürütmüştür. Gösterge niteliğinde olan bazı işler aşağıda belirtilmiştir.
● EXPO 2020 İZMİR - Master Plan 2016-2017
● EXPO 2016 ANTALYA - Master Plan ve Operasyonel Planları 2012-2014
● EXPO 2015 İZMİR - Adaylık Kampanyası 2006-2008
● EXPO 2013 SUNCHEON BAY GARDEN - Güney Kore
● EXPO 2012 VENLO FLORİADE - Hollanda
● EXPO 2011 ROYAL FLORA RATCHAPHRUEK - Thailand
● EXPO SHANGHAİ 2010 - Çin
● EXPO ZARAGOZA 2008 - İspanya

c. Öne Çıkan Festivaller ve Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri Deneyimi
Ülkemizde ve yurt dışında yüzbinlerce kişinin katılım gösterdiği birçok festivalin
planlamasını yapmış ve gerçekleştirmiştir. Gösterge niteliğinde olan bazı işler aşağıda
belirtilmiştir.
● 2. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali - 2019, Mersin
● Kurumsal Sosyal Çözümleri Pazar Yeri - 2019, İstanbul
● 1. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali - 2018, Mersin
● Girişimci Yatırımcı Zirvesi - 2017, İstanbul
● Kurumsal Sosyal Çözümleri Pazaryeri - 2009, İstanbul
● Toplumda Kadının Rolünün Güçlendirilmesi Konferansı - 2006, İstanbul
● Toplumda Kadının Rolünün Güçlendirilmesi (EUROMED) Konferansı - 2006, İstanbul
● Biyolojik Çeşitlilik ve Korunan Alan Yönetimi - 2006, Ankara
● Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali - 2005, Marmaris
● Arifiye Engelsiz Yaşam Merkezi Şenliği - 2005, Sakarya
● Türkçenin 6. Şiir Şöleni Organizasyonu - 2005, Simferepol / Kırım / Ukrayna
● Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Kurultayı - 2003, Ankara

Dernek ve Birlik Üyelikleri
● TKSSD (Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği)
● THE GLOBAL COMPACT (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)
● DPİD (Doğrudan Pazarlama ve İletişimcileri Derneği)
● YEPUD (Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği)
● ICCA (Uluslararası Kongre ve Konvansiyonları Birliği)
● IAPCO (Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Birliği)
● HCEA (Dünya Sağlık Kongre ve Fuar Hizmetleri Birliği)
● ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçiler Bürosu)