Av. Pervin YILDIZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur (1999) . 2001 yılından beri Ankara Barosu’na bağlı serbest avukat olarak faaliyet göstermektedir. Uzun süre çeşitli sigorta şirketlerinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ve Halk Bankası A.Ş.’nin vekilliğini sürdürmüştür. Türkiye’nin ilk dönem arabulucularından olup 2013 yılından beri arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. Türkiye’nin ilk merkezlerinden olan Başkent Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin kurucu ortaklarından ve Ankara Arabulucular Derneği’nin kurucu üyelerindendir. Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Türkiye Barolar Birliği Arabuluculuk Komisyonu, Ankara Barosu Sağlık Kurulu , Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi üyesidir. İlk dönem Ankara Barosu AVSA (Avukatlık ve Staj Akademisi) Daire üyeliği görevini yürütmüştür. Uzlaştırma ve arabuluculuk uygulama eğitimleri veren Av. Pervin Yıldız’ın çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış arabuluculuk ve sağlık hukuku alanında birçok makalesi bulunmaktadır.