Doç. Dr. Özge Sezgin ALP

Orta ve Lise öğrenimlerini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Doç.Dr. Özge Sezgin ALP 2000 yılında YÖK bursu ile okumaya hak kazandığı Başkent Üniversitesi İstatistik ve Bilimleri Bölümü’nü 2004 yılında başarı ile tamamladı.

Lisans eğitimi sonrasında 2004 yılında yüksek lisans eğitimi için hak kazandığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 2011 yılında tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 2008-2009 yılları arasında Kaiserslautern Teknik Üniversitesi’nde (CM)2 merkezi tarafından verilen burs ile ziyaretçi doktora öğrencisi olarak araştırmalarını yürüttü.

2004-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi İstatistik ve Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 2007 yılında Ticari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etti. 2017 yılı Kasım ayı itibari ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın kararı ile “Nicel Karar Yöntemleri” alanında  “Doçent Ünvanı” almaya ve kullanmaya hak kazanmıştır. Alanında uluslararası ve ulusal birçok makale ve bildiriye sahip olan Doç.Dr. Özge Sezgin Alp akademik kariyerine Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü’nde Doçent olarak devam etmektedir.