Prof.Dr.H. Nejat Basım – Yönetim ve Strateji

1961 yılında Kocaeli’de doğan H. Nejat Basım, İşletme alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2008 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında doçent unvanı almıştır. 1992 yılından itibaren Kara Harp Okulunda sürdürdüğü öğretim üyeliğinden sonra, 2008 yılında Başkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başlayan H. Nejat Basım, 2013 yılında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde profesörlüğe yükselmiştir. Halen, öğretim üyeliğinin yanı sıra Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi yönetim kurul üyeliği görevini de yürütmektedir. Ulusal Kalite Hareketiyle yakından ilgili olan ve 2005-2010 döneminde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Ulusal Kalite Ödül süreçlerinde “Ödül Değerlendiricisi” olarak görev alan H. Nejat Basım’ın akademik ilgi ve yönelimi kapsamındaki Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim konularında uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli yayınları bulunmaktadır. H. Nejat Basım, Üniversitedeki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki derslerinin yanı sıra, ilgi ve yönelim alanları kapsamındaki konularda yetişkin eğitimleri de vermektedir.