Pof. Dr. Nalan AKDOĞAN – Muhasebe

Prof. Dr. Nalan Akdoğan; Gazi Üniversitesinde 1977 yılında doktor, 1980 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör oldu. İngiltere ve Kanada’da “Enflasyon Muhasebesi” konusunda araştırmalar yaptı. “Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri” (Prof.Dr. Nejat Tenker ile birlikte)”,, “Enflasyon Muhasebesi”, “Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi”, “Muhasebe Teorileri (Yrd.Doç.Dr. Hamdi Aydın’la birlikte)”, “Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulaması”, “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Prof.Dr. Orhan Sevilengül’le birlikte )” , Sektörel Muhasebe (Rafet Aktaş, Deniz Umut Erhan ve diğerleri ile birlikte), ‘’VUK Yasası’nın Muhasebe Standartları ile Uyumlu Hale Gelmesi için Yapılması Gereken Değişiklere ilişkin Öneriler ‘’konularında kitapları, ‘’ Türkiye Finansal Raporlama standartları, Türkiye Denetim Standartları (Doç.dr. Deniz Umut Erhan ‘la birlikte ) hazırlanan ders notu materyalleri; “Bilanço Nasıl Okunur (Prof.Dr. Nejat Tenker ile birlikte)”, “Avrupa Topluluğu’nun yayınladığı 4., 7., 8. Muhasebe Yönergeleri (Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın’la birlikte) konularında çevirileri, çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN, TÜRMOB birinci dönem yönetim kurulu üyeliği,Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları (TMUDESK) Kurulu üyeliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu başkan yardımcısı görevini yapmıştır.

1992-1998 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nde Kurucu Dekan olarak görev yapan Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim dalında öğretim üyesi olarak 2002 Eyül ayına kadar görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi , Muhasebe Finansal Yönetim Bölüm Başkanıdır. Lisans, Yüksek lisans ve doktora programlarında muhasebe ve denetim konusunda birçok dersi vermektedir.Yüzün üzerinde öğrencinin yüksek lisans ve doktorada tez danışmanlığını yapmıştır.