Doçent Dr. Murat Paşa UYSAL, Başkent Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Doçent Dr. Murat Pasa UYSAL Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Lisans derecesini 1991 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde, yüksek lisans derecesini 2002 yılında Bilgisayar Mühendisliğinde, doktora derecesini 2008 yılında Eğitim Teknolojisinde almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını TÜBİTAK bursuyla bilgi teknolojileri ve yazılım mühendisliğinde New York Rochester Institute of Technology’de gerçekleştirmiştir.

2014 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçent ünvanını kazanmıştır. Uzun yıllar Kara Harp Okulu’nda (KHO) yazılım mühendisliği, öğretim üyeliği, ana bilim dalı başkanlığı, araştırma merkez amirliği vb. akademik ve idari görevleri yürütmüştür. KHO ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli bilişim teknolojileri (BT), yazılım, araştırma-geliştirme projelerinde danışman, geliştirici ve yürütücü görevlerini üstlenmiştir.

Genel olarak BT, bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği ve bilgi teknolojileri yönetimiyle ilgili lisans ve lisansüstü seviyesinde çeşitli dersler vermektedir. Bu alanlara ilave olarak, bilgisayar programlama, yazılım mühendisliğine yönelik süreçler, teknikler, araçlar ve öğretim yöntemleri ilgi duyduğu araştırma alanları arasındadır.

Assoc. Prof. Dr. Murat Pasa UYSAL, Başkent University, Ankara, TURKEY

Murat Pasa UYSAL is at the Department of Management Information Systems in Ufuk University. He holds a B.S degree in electrical & electronic engineering, a M.S degree in computer engineering, and a Ph.D. degree in educational technology.

He completed his post-doctoral studies at Rochester Institute of Technology in New York, which was on IT governance and software re-engineering. He served as an advisor and/or engineer for different types of IT projects in Turkish Army (TA) for many years, and conducted studies addressing the problems of TA in the research areas of IT. He has been teaching IT, information systems and software engineering related courses.

His research interest is also in the areas of IT, software engineering, instructional methods and tools for computer programming and information systems.