1. Adı Soyadı:Mehmet Emin AKGÜL
 2. Ünvanı: Doç.Dr.
 3. Öğrenim Durumu:
DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansHukuk Fakültesiİstanbul Üniversitesi1999
Y. Lisans Kamu Huk./İdare Huk.Gazi Üniversitesi2004
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kamu Huk./AnayasaGazi Üniversitesi2007
Doc. / Prof.Kamu Hukuku /Anayasa-2018
 1. Akademik Ünvanlar:

Yrd. Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011

Doç. Dr. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018

 

 1. Yayınlar:

5.1 Yayınlanan Kitaplar:

 1. Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi, Yetkin Kitabevi, 2008
 2. İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı – Turhan Kitabevi, 2013
 3. Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği-Turhan Kitabevi, Ankara, 2015

 

5.2 Türkçe Yayınlanmış Makaleler:

1) Askeri Kolluk İşlemlerinin İdari Yargıda Denetimi - KHO Bilim Dergisi, 2008

2) Yargısal Bağımsızlık: Amerika Birleşik Devletleri Örneği - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008

3) Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı –Ankara Barosu Dergisi, 2010

4) Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Bağlamında AİHS ve Anayasa Hükümleri Çatışmasında Öncelikli Uygulama Sorunu – Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010

5) İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012

6) Egemenlik, İdarenin Bütünlüğü ve Yargı Kararları Zemininde İdare Vesayet Yetkisinin İçeriği, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016;2 (2)

7) Düzenleyici İdari İşlem Bağlamında ABD Başkanlık Yürütme Emri, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı:2, 2018

 Bildiriler

 • Akgül M.E. ; ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA İDARİ YARGI DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ, Kamu Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, ANKARA 02.05.2019
 • Akgül M.E. ;CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GÖRE İDARENİN DENETİMİNDE POZİTİF HUKUKTAKİ DURUM VE ÖNERİLER. Ombudsmanlık Sempozyumu: İSTANBUL; 24/04/2018
 • Akgül M.E. ;TÜRK İDARE HUKUKUNA ETKİ EDEN ANAYASAL İLKELER. Türkiye Kırgızistan Hukuk Haftası Sempozyumu: ANKARA; 24/03/2018 - 28/03/2018: Başkent Üniversitesi ANKARA; 24/03/2018 - 28/03/2018
 • Akgül M.E. ;TÜRK İDARE HUKUKUNA ETKİ EDEN ANAYASAL İLKELER. Türkiye Kırgızistan Hukuk Haftası Sempozyumu: ANKARA; 24/03/2018 - 28/03/2018
 • Akgül M.E. ;KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI GELİŞTİRME HAKKI VE İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER. HUKUK DÜZENİNDE CİNSELLİĞE GENEL BAKIŞ SEMPOZYUMU: ANKARA; 15/03/2017
 • Akgül M.E. ;Günümüzde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve İşlevi. Günümüzde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve İşlevi: ; 25/12/2015
 1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik YılDönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2017-2018Güz  İdare Hukuku-I  3  1273
  Hukuk ve Siyaset  3 90
Polity and Law3  
İlkbahar  İdare Hukuku-II  3 273
  Anayasa Hukuku  3 95
  Yerel Yönetimler Hukuku (Lisansüstü)  3 8
Constitutional Law3 1
2018-2019Güz İdare Hukuku-I  3  1257
Polity Law  3 30
İlkbahar  İdare Hukuku-II  3 257
  Constitutional Law  3 14
  Yerel Yönetimler Hukuku (Lisansüstü)  3 8

 1. Son İki Yılda

  Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (BEDAM) Tarafından Verilen Eğitimlerde Eğiticilik: Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (BEDAM) tarafından düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimi, Uzlaştırma Eğitimi ve Arabuluculuk Temel Eğitimlerinde 2017 yılından günümüze kadar eğitici olarak görev yapmaktadır.