Öğr. Gör. Gülten Şenkul GÜNGÖRMÜŞ

Doğum Tarihi: 26/10/1976

Eğitim:

Ön Lisans
Bilgisayar Programcılığı
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknolojileri Yüksekokulu - 1997

Lisans
Bilgisayar Enformatik
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknolojileri Yüksekokulu - 2000

Y.Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Gazi Üniversitesi - 2007

Doktora
Genel İşletme
Başkent Üniversitesi - Devam ediyor

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

“Web Tabanlı Eğitimde Kullanılan Oyunların Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi”

Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet MAHİROĞLU

İş Deneyimi:

1996: Kıbrıs Kooperatif Merkez Bankasında staj

1998: Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümünde Bilgisayar Operatörü

2000: Koç Bankası D.R.C Bilgi İşlemde Staj

2001: Başkent Üniversitesinde Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi

2001: Başkent Üniversitesinde Tam-Zamanlı Öğretim Görevlisi- Devam ediyor

Verdiği Dersler:

BTU 110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları
TBF 110 Bilgisayarda Veri İşlemi ve Uygulamaları
BİL 101 Programlamaya Giriş

YBS 111 Donanım ve İletişim Ağları

YBS 115 Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş

YBS 311 Bilişim Sistemlerine Giriş

YBS 312 Bilişim Sistemleri Teknolojileri
YBS 343 İnternet Bilgi Sistemleri
TBF 382 Web Tasarımı

TBY 301 Web Tabanlı Uygulama Geliştirme

YBS 422 Dönem Projesi

İdari Görevler/ Yürütülen Projeler:

-Ticari Bilimler Fakültesi - Elektronik Pano ve Otomasyon Sistemi Proje Danışmanı

-Başkent Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi –Bilişim Sistemi Sorumlusu

-Ticari Bilimler Fakültesi- Bilgi Paketi Koordinatörü

-TBF110 Bilgisayarda Veri İşlemi ve Uygulamaları Dersi Koordinatörü

-BÜ. Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Online Eğitim -Sistem Sorumlusu

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Şenkul Güngörmüş G, Uysal MP. ;Proje Tabanli Ve Mobil Uygulama Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Tutum Ve Performansina Etkisi. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE. ANTALYA. 19-21Ekim 2018

Uysal MP, Şenkul Güngörmüş G. ”Sağlık ve Hastane Bilgi Sistemlerinde Kurumsal Mimari Yaklaşımı”. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE. ANTALYA. 19-21Ekim 2018

Koç B, Şenkul Güngörmüş G, Sığrı Ü. “Schein'ın Kariyer Çapaları Perspektifi ışığında üniversite Bölüm tercihlerinde etkili olan faktörler: Başkent Üniversitesi YBS Öğr. Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma”. 9.International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE. 19-21Ekim 2018 ANTALYA.

Şenkul Güngörmüş G, Uysal MP. “Bankacılık Sektöründe Iş Zekâsı Uygulamaları: Bir Sistematik Haritalama Çalışması”. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04-05 Mayıs2018

Bengshir TK, Öğütcü G, Özkoç EE, Güngörmüş GŞ. ;”A Study On Career Orientation: Graduated Students (2004-2015) At Başkent University, Management Information Systems Undergraduate Program”. 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı: istanbul; 17- 20 Ekim 2017

Güngörmüş G, Öğütcü G. “Elektronik Pano Akademisyen Öğrenci Otomasyon Sistemi Memnuniyet ve Kullanılabilirlik Araştırması: Başkent Üniversitesi Örneği”. 2.Ulusal Yönetim Bilişim Sitemleri Kongresi: ERZURUM; 08/10/2015 - 10/10/2015

Güngörmüş, G. Ş. ve Mahiroğlu, A. ( 2008). “Effects of web-based educational games on students’ success”. ECER 2008 Gotenburg, 10-12 September,Gothenburg/Sweden.

Güngörmüş, G. Ş., Kaymakoğlu, B., Küçükturan, O.(2008). “The Evulation of Game-Based Learning: A Case Study of Primary Students”. International Conference on Educational Sciences 2008, 23-25  June, Gazimağusa/Norh Cyprus.

Moeini H., Yalçınalp, S. Güngörmüş, G. Ş.(2008). ”Students’ preferences and their success in a web-based course in accounting”. ECER 2008 Gotenburg, 10-12 September,Gothenburg/Sweden.

Kaymakoğlu B., Güngörmüş, G. Ş., Öktemer, R. B., Şahin, D. Z.(2008). “Versatile evaluation of the learning management system: Expectation of students, attitudes and perceptions”. : International Conference on Educational Sciences 2008, 23-25  June, Gazimağusa/Norh Cyprus.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Erhan, D. U., Güngörmüş, G., Özbingöl, A.(2008). “Web Tabanlı Öğretim Yöntemi Ile Geleneksel Öğretim Yöntemi Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi”. XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 23-27 Nisan 2008 Lara/Antalya.