Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, lisans eğitimini. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde (1992), Yüksek Lisans (1995) ve doktora (2001) derecelerini aynı Üniversitede Biyoteknoloji alanında tamamlamıştır.  Doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK- Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Bütünleştirilmiş Doktora Programı Bursu (1996-1999) kapsamında bir yıl süre ile Macar Bilimler Akademisinde Biyolojik Araştırma Merkezinde (Szeged) araştırma yapmış ve “Uluslararası Eğitim Programını” tamamlamıştır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler arasında Genel Biyoloji, Çevre eğitimi, Ekoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyogüvenlik ve Biyoetik, Fen Eğitimi dersleri bulunmaktadır.  Araştırma alanları bitki fizyolojisi ve biyokimyası, bitki biyoteknolojisi, biyogüvenlik ve fen eğitimidir. Prof. Dr. Füsun Eyidoğan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinin editörlüğünü yürütmekte, birçok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik yapmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde makale, kitap ve bildiri yayınlamaktadır. 16 adet ulusal ve 4 adet uluslararası projede yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. 1 adet patenti bulunmaktadır. Üniversitenin Kalite Güvence Sistemi  kapsamında Kalite Komisyonunda görev yapmaktadır. Halen Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.