Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU

Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2005 yılında Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden lisans derecesi, aynı bölümden 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans derecesi ve 2011 yılında Ankara Üniversitesinde doktora derecesi ile mezun olmuştur. 2017 yılında Doçent ünvanı alan Filiz Kalelioğlu, aynı yıl TÜBİTAK bursu ile İngiltere’de King’s College London Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuş ve BBC mikro:bit ile programlama öğretiminde pedagoji konusunda doktora sonrası araştırmasını tamamlamıştır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler arasında bilgisayar programlama, programlama öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar, çoklu ortam tasarımı ve üretimi, uzaktan eğitim, öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, özel öğretim yöntemleri, e-öğrenme ve uygulamaları, çoklu ortam için öğretim tasarımı, e-ders tasarımı ve geliştirme ve e-öğrenmede iletişim ve sosyal ağlar bulunmaktadır.

Çalışma konuları ise öğretim tasarımı, teknoloji entegrasyonu, uzaktan eğitim, e-öğrenme, bilgisayar bilimi eğitimi ve programlama öğretiminde etkili olabilecek öğretimsel faktörler ile problem çözme, bilgi işlemsel düşünme gibi düşünme becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Son olarak programlama ve bilişim teknolojileri eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na ve eğitim kurumlarına danışmanlık yapan Dr. Filiz Kalelioğlu, International Journal Of Computer Science Education In Schools dergisinin editörlüğünü yürütmekte, birçok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik yapmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde makale, kitap ve bildiri yayınlamaktadır. Dr. Filiz Kalelioğlu’nun yayın listesine ve uzun özgeçmişine www.baskent.edu.tr/~filizk adresinden ulaşılmaktadır.