Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ

2005 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak hukuk kariyerine başlamıştır.

AYGÜN EŞİTLİ 2007 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamış, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Kamu Hukuku Doktoru unvanı ile mezun olmuştur. AYGÜN EŞİTLİ Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi “Kurucu Müdürü”dür.

AYGÜN EŞİTLİ’nin diğer idari görevleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği, Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. AYGÜN EŞİTLİ Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda ve Ankara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. AYGÜN EŞİTLİ’nin verdiği dersler arasında; Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku, Suç Genel Teorisi, Kalkışma Suçları, Bilişim Hukuku, Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu, Tıp Ceza Hukuku, Criminology, Savunma Mevzuatı dersleri bulunmaktadır.