Doç Dr. Emine CABI

Doç Dr. Emine Cabı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölüm’ünde Yüksek Lisans, yine aynı üniversitede 2009 yılında Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı’nda doktora derecesi ile mezun olmuş, 2019 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doçentlik unvanını almıştır.

1997-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmış, 2002 yılında Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ne atanmıştır. 2011 yılından beri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcısı, 2015 yılından beri ise Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görevlerini sürdürmektedir.

Çalışma konularını öğretim tasarımı, mesaj tasarımı, karma öğrenme, uzaktan öğretim, ters yüz öğrenme, öğretim teknolojisi, teknolojinin eğitime entegrasyonu, ölçme araçlarının geliştirilmesi e-değerlendirme, eğitimde istatistiksel yöntemler oluşturmaktadır. İlgili konularda 1 BAP proje yöneticiliği, 2 kitap editörlüğü ve bölümü,  birçok uluslararası ve ulusal yayını, hizmet içi eğitim ve seminerleri bulunmaktadır.