Dr. Öğr. Üyesi Derya DOĞRU

2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1.likle mezun olmuştur. 2009 yılında stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olmuştur. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans derecesini, 2018 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. 2010 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik görevlerde bulunmuş ve halen Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Özellikle Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanında kitap, makale ve teblig gibi çalışmaları bulunan Doğru, 2015 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve diğer fakültelerde İnsan Hakları, Genel Kamu Hukuku, Türk Kamu Hukuku, Hukuka Giriş ve Hukuk ve İktisat lisans dersleri ile yüksek lisans dersleri vermektedir.