Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN (ERHAN)

1995 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden lisans, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2003 yılında aynı Anabilim Dalında Doktora derecelerini almış, 2013 yılında Doçent olmuştur.

Akademik kariyerine 1996 yılında Anadolu Üniversitesinde İİBF İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2001 yılından bu yana Başkent Üniversitesi‘nde çalışmaktadır.

Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünde 2009 yılına kadar öğretim görevlisi olarak, 2014 yılına kadar yardımcı doçent olarak, 2019 yılına kadar doçent olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Başkent Üniversitesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, ayrıca BEDAM’da sürekli eğitimler kapsamında muhasebe alanında çeşitli dersler vermektedir.