Dr.Cihandar HASANHANOĞLU

1983 Yılında Kara Harp Okulundan, 1994 Yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 Yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 2011 Yıllında ise Milli Güvenlik Akademisinden mezun olmuştur.

Kurmay Subay olarak;  Jandarma Genel Komutanlığı Kıt’a Karargâh ve Kurumlarında Komutanlık, Daire Başkanlığı, Kurmay Başkanlığı, Öğretim Başkanlığı, Grup Başkanlığı gibi çeşitli görevler yapmış olup,  2013-2014 yıllarında Jandarma Genel K’lığı Denetleme Başkanlığı, Emniyet ve Kaza Önleme Grup Başkanlığı görevini yürüten Dr Cihandar HASANHANOĞLU Kurmay albay rütbesinde iken 2014 yılında emekli olmuştur.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim dalında yüksek lisans programından 2003 yılında mezun olmuş, aynı bölümde doktora öğrenimini 2008 yılında tamamlamıştır.

2003-2004 yıllarında Gürcistan Tiflis’te İç Kuvvetler K’lığı danışmanlığı ve Samgori Okul Komutanlığı görevini yürüten Dr.Cihandar HASANHANOĞLU ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinde Üst Düzey Kriz Yönetimi eğitimi de almış olup, iyi derecede Fransızca bilmektedir.

01 Nisan 2015 tarihinden beri Başkent Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışan Dr. Cihandar HASANHANOĞLU;

Halen Ön lisans programında  (İş Güvenliği ilkeleri, kazaların epidemiyolojisi, risk analiz yöntemleri, iş güvenliği, çevresel gürültü, İSG kayıt ve istatistik, Afet ve Acil Durum yönetimi dersleri ), Lisans programında Mühendislik fakültesinde  ( İş Sağlığı ve Güvenliği dersi)  ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İSG Ana Bilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans programında

(İSG Giriş, Acil Durum Yönetimi, İSG Ekonomik Boyutu, İşyeri Yangınları Ve Güvenlik Sistemleri)  gibi iş güvenliğine yönelik çeşitli dersler vermektedir.

Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı Ve Güvenliği programında doktoralı öğretim görevlisi olan Dr.Cihandar HASANHANOĞLU ayrıca Başkent Üniversitesi, Afet, Eğitim ve Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak da görev yapmaktadır.