Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu ÇOBAN

1977 yılında Erzurum’da doğmuştur.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda 1998 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında 1999-2002 yılları arasında yapmıştır. Yüksek Lisans Tezi “Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri: Verilen Hizmetler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları” konusundadır. İçağasıoğlu Çoban, Doktora eğitimini ise 2003-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora tez konusu, “Ailelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi: Ankara Örneği” dir.

İçağasıoğlu Çoban, 1999-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2004 yılında ise Türkiye’nin ikinci sosyal hizmet bölümü olarak açılan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde çalışmaya başlamıştır. 2018 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban, sosyal hizmet disiplinin farklı alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Sosyal hizmet eğitimi ve akreditasyonu, çocuk hakları, çocuklarla sosyal hizmet, aile sorunları ve ailelerle sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet, engelli bireyler ve aileleri ile sosyal hizmet, başlıca çalışma alanlarıdır.

İçağasıoğlu Çoban, UNİCEF desteği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen “Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Eğitimi Projesi (2013)”; Türkiye Felsefe Kurumu Derneği (TFK) tarafından Avrupa Birliği finansmanı ile gerçekleştirilen “Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme Projesi (2017)”; Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Ruhsal Engelli Bireyler İçin Sosyal İçerme Projesi (2018)” gibi önemli projelerde görev almıştır.

İçağasıoğlu Çoban’ın çalışma alanlarına ilişkin birçok uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Bu kapsamda; 33 makale, 45 tebliğ, 33 kongre kurul üyeliği, 24 kitap bölümü, 5 kitap editörlüğü ve Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi farklı kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlerde eğitim verme deneyimi bulunmaktadır.

İçağasıoğlu Çoban, “Toplum ve Sosyal Hizmet”, “Tıbbi Sosyal Hizmet”, “Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi” dergilerinde hakemlik ve “Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi”nde Bölüm Editörlüğü yapmaktadır.

İçağasıoğlu Çoban, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği üyesi ve Sosyal Hizmet Okulları Derneği Genel Sekreteridir. Aynı zamanda, alanıyla ilgili, “Sosyal Hizmet Okulları Derneği Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Programı Hazırlama Komisyonu” ve “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Sosyal Hizmetler Bilimsel Danışma Komisyonu” gibi komisyonlarda görev almıştır.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (BEDAM) bünyesinde 2007 yılında başlatılan ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından yürütülen “Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı”nda “Ailenin Değerlendirilmesi” “Aile Yaşam Döngüsü”, “Aile Danışmanlığında Etik”, “Ailenin Yaşam Kalitesi”, “Engelli Bireye Sahip Ailelerle Çalışma”, “Ailede İletişim”, “Ailede Kriz Yaratan Durumlar ve Müdahale”, “Aldatma, İnfertilite ve Aile” konularında eğitimler vermiştir.