Dr. Ali Tayyar ERAY

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Penta Group Danışmanlık, Proje ve Eğitim Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Kalite Derneği üyesidir. Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans programında İç Kontrol ve Uygulamaları dersini vermektedir. Ankara Bölge Mahkemelerinde Kamu Maliyesi konusunda uzman bilirkişidir. Doktora eğitimini Başkent Üniversitesi’nde  tamamlamış ve tez çalışmasını “Türkiye’de İç Kontrolün Performansı: Bir Model Önerisi” başlığı altında yapmıştır. İç kontrol, stratejik yönetim ve işletme verimliliği konusunda akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Bankacılıktan tarım sektörüne kadar uzanan geniş bir alanda bir çok farklı kurumda eğitmenlik, danışmanlık, mentorluk ve moderatörlük görevlerinde bulunmuştur. UNDP, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi işbirliğiyle uluslararası ve ulusal seviyelerde gerçekleştirilen girişimcilik, model fabrika, fikir fabrikası gibi bir çok projede eğitmen ve mentor olarak yer almıştır.