Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN

Dr. Öğr. Üys. Ali Hulki CİHAN, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimini, 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimini, 2015 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olup, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısıdır. Medeni hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Özellikle yoğunlaştığı alanlar; gayrimenkul hukuku, kat mülkiyeti hukuku, inşaat hukuku, sözleşmeler hukukudur.

Kendi çalışma sahasında lisans öğrencilerine medeni hukuk, kişiler hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, yüksek lisans öğrencilerine ise kat mülkiyeti hukuku, tapu sicili hukuku, inşaat hukuku derslerini vermektedir. Bu alanlarda çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetlerine de devam etmektedir.