Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemil ÜNAL

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

1998 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2002 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını 2006 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programını 2013 yılında tamamladı. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemil ÜNAL, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2006 yılından günümüze kadar çeşitli akademik kadrolarda görev aldıktan sonra şu anda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ile ODTÜ ve TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde de ders vermiştir. Ünal’ın çalışma alanları arasında Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Kurumsal Yönetim sayılabilir. Halen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hukuk Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı, Özel Hukuk Doktora Program Koordinatörlüğü ve BEDAM Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.