Prof.Dr.Adnan TEPECİK 

Yükseköğrenimini  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü’nde yapmıştır, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans eğitimi görmüş ve  Gazi  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden   yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik  derecesi almıştır.

1992 yılında,Dünya Bankası Bursuyla,İngiltere’de  öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitiminde bulunmuştur.

Projeler

Uluslararası Ürgüp Çevre tasarım Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı için  dijital  ders aleti projesi yürütücüsü, Gazi Üniversitesi Sanal Resim Heykel Müze projesi, Başkent Üniversitesi ve Otizm Vakfı Ankara Kalkınma Ajansı Projesinde koordinatörlük, beş adet Uluslararası  sanat ve Tasarım eğitimi sempozyum yürütücülüğü.

Patentler

Yeni araç geliştirme konusunda çalışmaları bulunan Tepecik’in, Türk Patent Enstitüsü’nce  onaylanmış  7  buluşu  vardır.

Kitap ve Yayın çalışmaları

Sanat ve Tasarım eğitimi alanında,Biri çeviri olmak üzere, yedi  kitabı  ve 85 araştırma makalesi yayınlanmıştır.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık görevine devam etmektedir.