KAYIT BİLGİSİ


Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Başvuru Formu
Banka Dekontu
Banka Hesap Numarası( Diğer Kurslar İçin)
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 - 364 nolu hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitimi - Gerekli Evraklar
Vesikalık Fotoğraf( 1 adet)
Nüfus Cüzdanı Ön ve Arka Yüz Fotokopisi
Banka Dekontu
Diploma Fotokopisi
Meslek Belgesi(Ruhsat) Fotokopisi
Kayıt Formu

Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitimi-Banka Hesap Numarası
BEDAM BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi
HESAP NO : 796 910 – 364
IBAN : TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır