YARATICI DRAMA TEMEL BECERİLER EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

YARATICI DRAMA TEMEL BECERİLER EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı

Katılımcıların kendini yeniden tanıması; düşünsel, bilişsel, fiziksel ve duygusal
kontrolü sağlaması sonucunda sosyal ve mesleki çevresiyle daha etkin bir ilişki kurabilmesini
sağlamak.

Programın Kazanımları
1. Kendini etkili ifade etme becerisi
2. Etkili ve verimli ders anlatma
3. Kendini keşfetme ve yaratıcı yönlerini fark etme
4. Uyum ve güven duygusu gelişimi
5. Dikkat konsantrasyon beceri gelişimi
6. İletişim becerisi ve empatik tutum geliştirme
7. Etkili dinleme becerisi
8. Beden dilini etkili kullanma
9. Eğlenerek öğrenme
10. Grup bilinci ve grupla ürün çıkarma
11. Kendini sanatla ifade etme
12. Grup önünde konuşma becerisi

Programın Hedef Kitlesi:
Pedagoglar, Psikologlar, Özel Eğitimciler, Sınıf Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler,
Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları, Resim Müzik Beden Eğitimi Seramik ve El
Sanatları Öğretmenleri, Yaratıcı Drama Alanında Kendini Geliştirmek İsteyen En Az Lise
Mezunları

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
1. Tanışma ve Etkileşim
2. Bireysel farklılıklar ve demokratik tutum
3. Grup dinamiği ve grupla çalışmalar
4. Uyum güven çalışmaları
5. Duyular ve duyguların hayatımızda yeri
6. İletişim becerileri ve empati
7. Beden dili ve doğaçlamalar
8. İkili doğaçlamalar
9. Dikkat çalışmaları
10. Çocuk oyunları ve drama
11. Sözlü ve sözsüz anlatım çalışmaları
12. Öyküden dramaya
13. Masallarımız ve drama
14. Yazılı çalışmalar
15. Müzik ve ritim çalışmaları
16. Anılarımız ve biz
17. Resim ve drama
18. Sınıfta drama
19. Genel tekrar ve değerlendirme
20. Sınav
21. Belgelendirme Süreci

Belge: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda “Yaratıcı Drama Temel
Beceriler Sertifikası” verilir. Başarı belgesi için seminer sonunda yapılacak sınavda en az 70
puan almak gerekir.

ANKARA

Programın Süresi: 48 saat / 6 gün
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15