Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukları Tanılamada ve Eğitmede Görevli Öğretmenlerin Sanatla Eğitimi

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukları Tanılamada ve Eğitmede Görevli Öğretmenlerin Sanatla Eğitimi

Programın Amacı
Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyelerinde farklılıkları ve kendilerine has özellikleri ile dikkat çeken üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tanılanmasında aile kadar öğretmenin de büyük sorumluluğu olduğu gerçeği ile hareket edersek; sanatın ve sanatsal yaratıcılığın ortaya çıkarması muhtemel durumların öğretmenler tarafından fark
edilmesinde öğretmenin rolü çok büyüktür. Amacımız öğretmenleri yaratıcılık ve zekâ konularında bilinçlendirerek öğrencilerine sunabilecekleri, yaratıcılığı geliştiren yöntem ve teknikleri öğretmek ve uygulamalarını sağlamaktır.

Eğitim İçeriği
Eğitim, öğretmenlere kuramsal ve uygulama çalışmaları ile üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukları tanılamada, yaratıcılığı fark ve taktir etmede ve bu bireyleri eğitmede ihtiyaç duyacakları sanatsal uygulamalar ve yaklaşımların öğretilmesini kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?
Eğitim özellikle okul öncesi, ilkokul ve bilim sanat
merkezlerinde çalışan tüm öğretmenlere açıktır.

Eğitim Programının Başlıkları
1. Üstün zekalı/üstün yetenekli çocuk tanısı
2. Yaratıcı düşünme becerisi
3. Yaratıcı birey özellikleri
4. Yaratıcılığın Engelleri
5. Yaratıcılık ve Eğitim- Iraksak Yakınsak Düşünme
6. Tüm beyinsel Yaratıcılık
7. Çocuk Resimleri ve Çocuğun Sanatsal Gelişimi
8. Yaratıcı Sorun Çözme Programları
9. Uygulamalar (Yöntem ve Teknikler)
Eğitim Programında Görevli Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Serap BUYURGAN (GSTMF/Görsel Sanatlar)
Prof. Dr. Ali SEVGİ (Konservatuar/Müzik)
Yrd. Doç. Dr. Eylem TATAROĞLU (GSTMF/Görsel
Sanatlar)
Mine KAZAK (Başkent Üniversitesi PDR Merkezi)
Öğretmenlere Yönelik
ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ
ÖĞRENCİLERİN SANATLA EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 1 ay (Cumartesi- Pazar) 48 SAAT

Eğitim Ücreti: 480 TL. (KDV Dahil)

Eğitimin Yapılacağı Derslik ve Atölyeler: Başkent
Üniversitesi Bahçelievler Tıp Fakültesi Derslikleri ve
Bağlıca Kampusu Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Uygulama Atölyeleri

İletişim: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA
Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97
bedam@baskent.edu.tr