UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI

 

Programın Amacı:
Proje yönetimi (PY)’ne ilişkin temel tanımlarını gözden geçirmek, ilgili süreç ve uzmanlık alanlarını
incelemek, Projenin başarıya ulaştırılmasında hedef ve yöntem belirleyebilmek. Projenin özelliğine
göre PY süreçlerini önceliklendirebilmek. Sistem, donanım ve yazılım geliştirme projelerinde yaşam
döngülerinin farkına varmak ve sistem mühendisliği esaslarını uygulayabilmek. Projede zaman
yönetimi yöntemleri ve alınan derslerden haberdar olmak. CMMI modelinin bugünü ve geleceği
hakkında bilgi almak.

Programın Hedef Kitlesi:
İş hayatında bir adım önde olup avantaj sahibi olmak tüm isteyenler. İş ortamında proje ekibinde
görev alanlar, proje teklifi hazırlayanlar/hazırlayabilecekler. Mühendislik öğrencisi veya mezunu.
Firma kurup destek başvurusu almayı planlayan girişimciler.

Programın içeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
1. Gün
 Hedefler ve kapsam
 Proje Yönetimi (PY)’nin hedefleri
 PY Tanımları
 PY Uzmanlık Alanları
 Projenin Yaşam Döngüsü
 PY Süreçleri -1
 PY Süreçleri -2
 Uygulamalı Grup Çalışması
Esas alınan dokümanlar->KTID
2. Gün
 PY neyin yönetimidir?
 Başarının tanımı ve ölçütler
 PY süreçlerinin yönetimi
 PMBOK, PRINCE II, IEEE 1207 ve diğerleri
 “Business Plan Design”
 Örnek Uygulamalı PY Çalışması
 Değerlendirmeler
 Uygulamalı Grup Çalışması
KTID->İş Kırılımı->İşgücü Planlamaları->PUT->PIBD
3. Gün
 Sistem Mühendisliği’ne Genel Bakış
 Müşteri İsterleri Belirleme
 Fonksiyonel Analiz ve İsterler
 İster Doğrulama ve Geçerli Kılma
 Sistem Mimarisi ve Sistem Tasarımı
 Risk Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Yönetimi
 Değerlendirmeler
 Uygulamalı Grup Çalışması
4. Gün
 Projede Zaman Yönetimi
 Kritik Yol Yöntemi ve Uygulamaları
 PERT ve Uygulamaları
 Uygulamalı Çalışmalar
 Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) nedir?
 CMMI Modelinin Bugünü ve Geleceği
 Dünyada ve Türkiye’de CMMI Uygulamalarına Genel Bakış
 Değerlendirmeler / Sertifikaların teslim edilmesi3
 CMMI Modeli Kapsamında Yer Alan Proje Yönetimi Pratikleri

Belge:
*Kurs sonrasında temel bilgilerin gözden geçirilmesi amacıyla yapılacak bir test sonrası, başarılı olan
katılımcılara iki adet sertifika verilecektir. Başarı için tüm derslere katılım şartı aranmaktadır (özel
durumlar için danışınız.). Sertifikalar: Uygulamalı Proje Yönetimi Sertifikası, Uygulamalı Sistem
Mühendisliği Sertifikası. Sertifikalar SMART A.Ş. ve Başkent Üniversitesi BEDAM Bşk.lığı onayına sahip
olacaktır.
*CMMI Modelini esas alan bu eğitim modülü süresince; CMMI modelinin ne olduğu, tarihçesi ve
modelin sahip olduğu süreç alanları konularında kısa bilgilendirmeler yapılacaktır. Aynı zamanda
modelin şu andaki durumu ve gelecekte modelden nelerin beklendiği hakkında kısa bilgiler
verilecektir. Bununla birlikte, Dünyada ve Türkiye’de CMMI uygulamaları hakkında kısa
bilgilendirmeler yapılacaktır. Aynı zamanda; CMMI’ın proje yönetimi süreç alanlarından olan Proje
Planlama (L2), Proje İzleme ve Kontrol (L3), Bütünleşik Proje Yönetimi (L3) ve Sayısal Proje Yönetimi
(L4) süreç alanları hakkında kısa bilgilendirmelerin yapılması planlanmıştır.
*Sertifikaların hem BEDAM Müdürlüğü hem de SMART A.Ş. tarafından düzenlenecek olması
sebebiyle, sertifikaların kağıda baskı imzalanmış kopyalarının yetiştirilememesi halinde, ilan edilecek
bir tarihte (en geç iki hafta içerisinde) teslim edilecektir.

İletişim: 0312 246 67 22

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Program Ücreti: 750TL (KDV Dahil)

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796
910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.
Katılım Koşulu: Lisans mezunu olmak