PAZARLAMA SATIŞ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

PAZARLAMA SATIŞ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Pazarlama, herhangi bir ürünü üretme fikrinden
başlayarak satış sonrası gerçekleştirilen faaliyetlere
kadar uzanan tamamlayıcı etkinlikler sürecidir. Sürecin
arzulanan biçimde yönetilmesi atılacak her bir adımın
temel özelliklerine hakim olmayı gerekli kılar.
Planlaması yapılan “PAZARLAMA – SATIŞ – MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI “ eğitim programının amacı
sürece ait teorik ve uygulamadan seçilmiş bilgiler
çerçevesinde konuyla ilişkili kişilerin bilgi birikimlerini
zenginleştirmektir.

KİMLER KATILABİLİR
Sertifika Programı, Satış-Pazarlama ve Müşteri İlişkileri
alanlarında uzmanlaşmak ve ilgili departmanlarda
çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile bu
alanlara kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst
düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

SERTİFİKA
Devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan
sınavda başarılı olanlara Başkent Üniversitesi Eğitim ve
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan
resmi sertifika verilecektir.
DERS SAATİ
84 saat (Cumartesi-Pazar)

Eğitim Kadrosu
Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan
Prof. Dr. Doğan Tuncer
Prof. Dr. Erinç Böge
Prof. Dr. Özcan Yağcı
Prof. Dr. Simten Malhan
Prof. Dr. Zeliha Eser
Doç. Dr. Bahar Kurtulmuşoğlu
Yrd. Doç. Dr Gaye Açıkdilli
Dr. Tülay Korkmaz Devrani
Dr. Selay Ilgaz Sümer
Lütfü Özbilen (Fokus Akademi)

EĞİTİM YERİ
Patalya Lakeside Resort Otel Tesisleri (4 Yıldızlı),
Gölbaşı – Ankara

ÜCRET
850.-TL x 2 taksit = 1.700.-TL (KDV dahil)
ÜCRETE DAHIL OLAN HIZMETLER
1. Servis (Bahçelievler – Patalya/Gölbaşı,
Patalya/Gölbaşı – Bahçelievler)
2. Öğle Yemeği (4 çeşit)
3. Ders arası ikramları
4. Patalya Lakeside Resort Otel Açık ve Kapalı
yüzme havuzu
5. Fitness
6. Eğitim dokümanları

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için:
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA
Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97
bedam@baskent.edu.tr

EĞİTİM İÇERİĞİ
1. DERS
• Pazarlamanın Tanım Kapsam ve Özellikleri
• Pazarlamanın Gelişimi ve Tüketici Odaklılık
• Pazarlamada Yeni Eğilimler
• Pazarlama Çevresi: Mikro Faktörler
• Pazarlama Çevresi: Makro Faktörler
• Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetim Süreci
2. DERS
• Pazarlama Bilgi Sistemi
• Pazarlama Araştırma Süreci
• Yeni Teknolojiler ve Pazarlama Araştırmaları
• Pazarlamada Veri Toplama Yöntemleri
• Sosyal Medya ve Pazarlama
3. DERS
• Tüketici Davranışları
• Pazar Olgusu ve Tüketici Çeşitleri
• Tüketici Pazarlarının Demografik, Kültürel ve Ekonomik
Özellikleri
• Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Faktörler
• Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler
• Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler
• Tüketici Değeri – Tatmin ve Sadakat İlişkisi
4. DERS
• Endüstriyel Pazarlar
• Endüstriyel Pazarların Yapısal Özellikleri
• Endüstriyel Alıcılar ve Davranışsal Özellikleri
• Uluslararası Pazarlar
• Uluslararası Pazar Özellikleri
• Pazar Hedefleme
• Pazar Bölümlendirme
5. DERS
• Konumlandırma
• Fiyatlandırma Yöntemleri
• Psikolojik, Tutundurucu, Farklılaştırıcı
Fiyatlandırma
• Pazarlama İletişimi
• Bütünleşik Pazarlama
6. DERS
• Satış ve Satış Geliştirme
• Satış Yönetimi
• Zor Müşteriler ve İkna
• Şikayet Karşılama
7. DERS
• Temel ve Gelişmiş İletişim Modelleri
• Reklam
• Halkla İlişkiler
• Pazarlama İletişimde Yeni Medyanın Kullanımı
8. DERS
• Hizmet Pazarlaması
• Hizmet Tanımı ve Çeşitleri
• Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri
• Hizmet İşletmeleri İçin Pazarlama Stratejileri
9. DERS
• Pazarlama ve Kurum Kültürü
• Uygulamadan Seçilmiş Başarılı Örneklerin
Analizi
• Uygulamadan Seçilmiş Başarısız Örneklerin
Analizi

pazarlama_satış_müşteri_ilişkileri_sertifika_programı(Broşür)