Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetin Amacı:

Başkent Üniversitesi bünyesinde dil ve konuşma terapisi hizmetlerini başlatarak halkımıza, her yaştan bireyin karşılaşabileceği dil, konuşma ve iletişim bozuklukları konusunda, değerlendirme, terapi ve danışmanlık hizmeti vermektir. Bunun yanı sıra, ilgili meslek grupları, aileler ve kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere odyoloji, dil ve konuşma bozuklukları alalarında eğitim hizmetleri sunmaktır.

Odyoloji, Dil ve Konuşma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri:

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı (detaylı özgeçmiş sayfa sonundadır)

Eğitim Süresi, Ücreti ve Yeri: Eğitim içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Eğitimlerin güncel duyurularını Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü web sayfası duyurularından takip ediniz.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi Hizmetleri:

Öğr. Gör. Sema Acar, Uzman Klinik Dilbilimci, Dil ve Konuşma Terapisti (detaylı özgeçmiş sayfa sonundadır)

Dil ve Konuşma Terapi Süresi: 45 dakika/haftada en az 1 kez

Dil ve Konuşma Terapi Ücreti: 250 TL (45 dakikalık bir seans)

İletişim: 0312 246 66 66-2052 / 05382545325   baskentdkthizmetleri@baskent.edu.tr

Yer: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Yukarı Bahçelievler Mahallesi 82. Sokak no:40 Çankaya /Ankara

Dil ve Konuşma Terapi Hizmetinin Hedef Kitlesi:

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü – Gelişimsel Disleksi (Okuma Bozukluğu/Güçlüğü)
 • Gecikmiş Dil ve Özgül Dil Bozukluğu
 • Akıcılık Bozuklukları
  • Kekemelik
   • Okul öncesi kekemelik
   • Okul çağı kekemeliği
   • Yetişkinlerde kekemelik
  • Hızlı-bozuk konuşma
 • Konuşma Sesi Bozuklukları
  • Fonolojik bozukluk
  • Artikülasyon bozuklukları
 • Motor Konuşma Bozuklukları
  • Dizartri
  • Sözel Apraksi
 • Nörojenik Temelli Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
   • Afazi
   • Sağ beyin hasarı
   • Travmatik beyin hasarı
  • Diğer nörolojik bozukluklara bağlı dil ve konuşma problemleri
   • Parkinson
   • Demans
   • Alzheimer
   • Diğer
 • İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Yarık Dudak-Damağa Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluğa (Otizm Spektrum Bozuklukları) Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Alternatif ve Destekleyici İletişim

Dil ve Konuşma Terapi Hizmetinin İçeriği:

 • Dil ve konuşma bozukluklarının titizlikle ve en güncel bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve tanılanması
 • Bireyin dil ve konuşma bozukluğu hakkında ailenin ve/veya bireyin kendisinin bilgilendirilmesi
 • Söz konusu dil ve konuşma bozukluğuna ve bireye özgü birebir terapi programları hazırlanması ve uygulanması
 • Gerekli durumlarda aile/yakın rehberliği eşliğinde dolaylı terapiler yürütmek
 • Uygulanan terapi yönteminden fayda sağlanıp sağlanmadığını görmek amaçlı ara değerlendirmelerin yapılması
 • Terapi sürecinde aile katılımı ve bilgilendirilmesinin en verimli biçimde sağlanması
 • Verilen hizmetten en iyi faydayı alabilmek amaçlı, birey, aile, yakınlar ve diğer ilgili meslek gruplarıyla işbirliği halinde çalışma
 • Terapiden fayda görme ve ya diğer gerekli durumlarda terapinin sonlandırılması
 • Dil, konuşma ve iletişim bozuklukları, değerlendirme, tanı, terapi hakkında danışmanlık hizmeti vermek.
 • İlgili meslek grupları, aileler ve kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere eğitim hizmetleri sunmaktır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapi Hizmetleri

SEMA ACAR

1988 Eskişehir doğumlu Sema Acar, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2008-2009 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde Erasmus Socrates Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde İsveç, Uppsala Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etti. 2010 senesinde Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, Edebiyat Fakültesi Öğrenci Başarı Ödülü ve İngiliz Dilbilim Bölümü Asude Zeynep Kınay Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yandal ve Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programlarını başarıyla tamamladı. 2012 senesinde Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme in Clinical Linguistics’e tam burslu olarak kabul edildi ve ayrıca TEV-DAAD Yüksek Lisans Bursunu kazandı. Birleşik yüksek lisans programı kapsamında Almanya, Postdam Üniversitesi ve Hollanda, Groningen Üniversitesi’nde klinik dilbilim, psikodilbilim, nörodilbilim, nörogörüntülüme ve R İstatistik Programlama Dili üzerine öğrenim gördü. Ayrıca, Groningen Üniversitesi NöroGörüntüleme Merkezi (NeuroImaging Center) Elektrofizyolojik Laboratuvarı’nda Hollanda Disleksi Projesi kapsamında ilgili elektroensefalografi (EEG) datasının toplanması ve analizi konusunda araştırma stajını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin son 6 aylık döneminde, Almanya, Leipzig, Max Planck İnsan Biliş ve Beyin Bilimleri Enstitüsü, Nöropsikoloji Bölümü’nde Dr. Lars Meyer ve Dr Claudia Mannel’in danışmanlığında “Çift Yönlü Okuma Kuramının Nörogenetik Temelleri: Gelişimsel Disleksiden Kanıtlarla” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Tez çalışması sırasında, beyin görüntüleme tekniklerinden Difüzyon Tensor Görüntüleme (Diffusion Tensor Imaging, DTI) tekniği, nörogörüntüleme araştırma dizaynı ve Matlap ile beyin görüntüleme datasının analizi hakkında eğitim aldı. 2014 yılında yurda dönerek, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisti Doktora Programı’na başladı. Doktora eğitimine halen devam eden Acar, 2015 yılından beri Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. “Dil gelişimi”, “İletişimin Nöroanatomik ve Nörofizyolojik Temelleri” ve “Dil ve Konuşma Bozuklukları” konulu dersler vermekte, çeşitli bilimsel ve sosyal projelerde yer almaktadır. Akademik ilgi alanları arasında, nörodilbilim, klinik dilbilim, nörogörüntüleme, gelişimsel dil bozukluklarının nörofizyolojik ve nörogenetik temelleri yer almaktadır. Klinik ilgi alanları arasında, gelişimsel disleksi, gecikmiş konuşma, özgül dil bozukluğu ve nörojenik temelli dil bozuklukları yer almaktadır. İletişim: semaacar@baskent.edu.tr

Odyoloji, Dil ve Konuşma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri                                                

Prof. Dr. Ayşe Gül Güven

1958 Soma doğumlu Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü 1981 yılında bitirdikten sonra 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji programında yüksek lisans eğitimimi tamamladı. 1986 yılında Doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine giderek Prof. Dr. Jack Katz ve Prof. Dr. Derek A Sanders danışmanlıklarında doktora eğitimini sürdürerek, 1991 yılında Odyoloji ana dal ve Konuşma Bozuklukları yan dal olarak “State University of New York at Buffalo’da”  Ph.D. derecesini aldı. 1991 yılında Türkiye’ye döndü, 1992 yılında ODTÜ psikoloji Bölümüne öğretim görevlisi olarak başladı. 1997 yılında İşitme Konuşma ve Algı laboratuarını kurarak ODTÜ’den ayrıldığı 2003 yılına kadar bu laboratuarda eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri yürüttü. Doktora sonrası eğitimini 1999-2000 yılları arasında Fulbright Bursiyeri olarak “University of Miami’de” Biomedikal Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. Özcan Özdamar danışmanlığında tamamladı ve aynı süre içinde “Miller Hospital’da” Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde, yenidoğan işitme taramalarını yaptı ve Odyoloji Kliniğinde Koklear implant ekibinin çalışmalarına izleyici olarak katıldı. 1999 yılında doçent oldu. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı kadrosuna Odyoloji doçenti olarak katıldı ve Odyoloji ve Konuşma ünitesinin yeniden yapılanması çalışmalarını yürüttü.  2004 yılında 4 ay süreyle Manchester İngiltere’de “MRC Hearing and Communication Group” ile Prof. Dr. Adrian Davis ve “Central Manchester and Manchester Children’s University Hospital Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery’de” Prof. Dr. Richard Ramsden danışmanlığında araştırma çalışmalarımı yürüttü. 2006 yılında profesör oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 2010 yılında emekli olarak ayrıldı. İki yıl İtalya Floransa’da tasarım eğitimi alarak, 2012 yılında Florence Design Academy’den “Interior Design” yüksek lisans derecesi ile yurda dönen Dr. Güven 2013-2015 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Odyoloji Bölümünde çalıştı. 2015 yılında tekrar emekli olarak Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyololoji Bölümüne başladı.

Uzmanlık alanı; İşitme ve konuşma bozukluklarının tanısı ve rehabilitasyonu, merkezi işitsel algı/işlemleme ve konuşma bozukluklarıdır.  Merkezi işitsel algı/işlemlemenin davranım testleri ile değerlendirilmesi, işitsel işlemleme testlerinin geliştirilmesi, gürültüde konuşmanın anlaşılması, gürültünün işitme üzerindeki etkileri, yaşlılarda işitme, iletişim ve işlemleme problemleri odyoloji alanı araştırma ve klinik ilgilerini oluştururken; Türkçe alıcı ve ifade edici dil testinin kelime ve gramer alt testlerinin geliştirilmesi, okul öncesi Türk çocuklarında dil yapılarının gelişimi, akıcılık ve akıcı konuşma problemleri ve nörojenik konuşma problemleri de dil ve konuşma alanındaki araştırma ve klinik ilgilerini oluşturmaktadır. Bu araştırma ve klinik ilgileri yurt içi ve yurt dışı bildiri ve yayınlar, kitap bölümleri, Türkçeye özgü, özgün dil testi olan TİFALDİ ile de desteklenmektedir. İletişim: gulayseguven@baskent.edu.tr