ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI

EĞİTİMİN AMACI: İlgili kanun ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak işletmelerdeki her çalışanın zorunlu yapması gereken “Acil durum tatbikatını ve Acil durum ekipleri eğitimini verebilecek” acil durumlarda önlem alarak gerekli planları yapabilecek eğitmenler yetiştirmektir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik
11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 1. a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
  b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
  c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
  d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
  e) İSG Uzman Adayları
  f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
  g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
  h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 1. a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
  b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
  c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
  d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
  e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
  f) 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
  g) 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
  h) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
  i) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
  j) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.
  k) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.
  l) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlara KATILIM belgesi verebilir.

EĞİTİM SÜRECİ:

 1. a) Kayıt işlemleri için kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kağıdı ve Fotoğraf yüklemeniz de istenmektedir. )
  b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
  g) Sertifikalar, Üniversite Rektör imzalı olacaktır.

 

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

 

EĞİTİM TARİHLERİ:

 • 05.01.2018 İSTANBUL
 • 12.01.2018 İZMİR
 • 19.01.2018 BURSA
 • 26.01.2018 ANKARA
 • 02.02.2018 ADANA

 

EĞİTİM MALİYETLERİ:
– Acil durum kriz yönetimi eğitici eğitmenliği ücreti Kişi Başı 800TL + % 8 KDV olarak belirlenmiştir.
– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.
– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait  796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

Kayıt olmak için tıklayınız.