3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİM

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

 EĞİTİM SÜRECİ: Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

a) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve T.C. kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

b) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

c) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

d) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

f) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  Rektörü tarafından imzalanacaktır.

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Eğitim ücreti Kişi Başı 800 TL  (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796 910 – 364 nolu hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

İLETİŞİM: 0545 789 09 00 – 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

Bu Sertifikayı 1. ve 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü ) programında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.

i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

(A). Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir.

(B). Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir.

(C). Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir.

(D). Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir.

(E). Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.

(F). Duman kontrol sistemlerini bilir.

(G). Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.

(H). Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir.

(I). Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir.

(J). Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini bilir.

(K). Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.

(L). Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir.

(M). Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir.

(N). İtfaiye su verme ağzını bilir.

(O). Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.

(P). LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.

(R). Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.

(S). Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.

(T). 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir.

(V). Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.

(Y). Talepler doğrultusunda, YANGIN RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.

(Z). Talepler doğrultusunda, BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI yapabilir.