<b>SPSS</b> İLE İSTATİSTİKLER VE <b>AMOS</b> İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME EĞİTİMİ

SPSS İLE İSTATİSTİKLER VE AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME EĞİTİMİ

SPSS ile İstatistikler Eğitim Programı

17-18 Mart 2018 Ankara

07-08 Nisan 2018 İstanbul

19-20 Mayıs 2018 Adana

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modelleme Eğitim Programı

24-25 Mart 2018 Ankara

14-15 Nisan 2018 İstanbul

26-27 Mayıs 2018 Adana

ADANA 24-25 ŞUBAT 2018

Eğitici; Yrd. Doç. Dr. Erkan YILDIZ (yildizerkan.com sitesinden detaylı bilgi alınabilir)

İçerik;
SPSS; teorik altyapı, spss programına giriş, frekans analizi, tanımlayıcı istatistikler, keşfedici
faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi (basit, çoklu,
hiyerarşik), t testi, ANOVA, aracılık etkisi, analiz sonuçlarının teze/makaleye nasıl
raporlanacağına ilişkin örnekler

AMOS; teorik altyapı, amos programına giriş, ölçüm/yapısal model, doğrulayıcı faktör analizi,
model uyum değerleri, model modifikasyonu, yapısal eşitlik modellemesi, aracılık etkisi, grup
analizleri, analiz sonuçlarının teze/makaleye nasıl raporlanacağına ilişkin örnekler
Eğitimler sırasında her analiz farklı veri setleriyle 3’er kez yapılacaktır (ilk analiz eğiticiyle
birlikte, diğer analizler katılımcılar tarafından), eğitimlerin sonunda tüm analizleri içeren bir
modelle eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı test edilecektir.

Katılımcıların bilgisayarlarında SPSS ve AMOS’un deneme sürümü yüklü olmalıdır.

Ücret; SPSS 390 TL, AMOS 390 TL

İki Programı birlikte alan katılımcı

Programlarımız ile ilgili detay bilgiyi; 0 (312) 246 66 66 Dahili / 2171