ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ROBOTİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ROBOTİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

Programın Amacı
Çocukların robot bilimi projeleri yapabilmeleri için ilgili öğretmenlerin derslerinde kendilerine
yardımcı olabilecek örnek uygulamaları paylaşmak ve projelerini üretmeleri konusunda
kendilerine rehber olmaktır. Bu noktadan hareketle program sonunda katılımcılar;
 Robotik okuryazarlık bakış açısı ile robotik uygulamaları analiz edebilecek,
 Gerçek yaşam problemleri çözümünde “iDea” ile Türkçe robotik algoritma
geliştirilebilecek,
 Robotik bileşenler kullanarak “akıllı” ürün prototipleri geliştirebilecektir.
Programın Hedef Kitlesi
Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, öğretmen adayları ve bu konular ile ilgili öğretmenler
katılabilir. Programa katılmak isteyenlerin kişisel bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.
Programa katılım sayısı 25 kişi ile sınırlıdır.
Programın içeriği
 Robotik Okur Yazarlığa Giriş
 Günlük yaşamımızda robotların yeri ve önemi
 “Robotik okuryazarlık” nedir?
 Robot bileşenleri (algılayıcılar, eyleyiciler, bilgi işlemciler…) nelerdir?
 Robotlara yapmalarını istediğimiz işlerin talimatlarını hazırlamak,
“algoritmalar”
 RS iDea ve RS iDeaSim ile Temel Uygulamalar
 Görsel arayüz kullanarak Türkçe robotik algoritma geliştirmek.
Ülkemizde milli imkanlarla geliştirilmiş ilk ve tek Robotik algoritma
geliştirme yazılımı, “ RS iDea” ile uygulamalar.
 Robotik algoritmaların amaca uygunluğunun 3-B Simülasyon ortamında
denenmesi, düzeltilerek geliştirilmesi. Ülkemizde milli imkanlarla
geliştirilmiş ilk ve tek Robotik algoritmalar için sanal deneme yazılımı, RS
iDeaSim” ile uygulamalar.
 RS iDea, iDea Kontrol Kartı, O-BOT ve Robot Bileşenleri ile Temel Uygulamalar
 Robotik algoritmaların gerçek ortamda denenmesi ve uygulanması için
“Rs iDea” ve “RS iDeaSim” ile tam uyumlu “O-BOT” gezer robot seti ile
uygulamalar.
 Gerçek hayat problemleri için robotik çözüm üretme süreci
 Robot teknolojisi uygulamaları için robot bileşenleri kullanarak gerçek
hayat problemleri çözümü için “çalışan prototipler” geliştirme
uygulamaları.

Değerlendirme
Eğitim sonunda herhangi bir değerlendirme yoktur. Eğitime katılan herkese katılım belgesi
verilir.

Eğitmenler
 Can Koyuncu
 Didem Mengü
 Anıl Özfuttu
 Recep Doğuhan Pala

28 Ocak 2017
ANKARA

Kayıt ve İletişim
Kayıt ve ödeme için Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Telefon: 0 312 246 67 29, E-posta: bedam@baskent.edu.tr

Program İçeriği için İletişim: +90 312 267 55 88

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikleri Bahçelievler / ANKARA

Program Ücreti: 100 TL (KDV dahil)

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.

Broşür için tıklayınız.