TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

 

  

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

VE

TİCARİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

  

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66

              0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

   

Programın Amacı:

 Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk ve ticari davalarda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

24 Saat

 

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Bedeli:

1.200 TL (KDV Dahil)

 

 

Daha Önce Konkordato Komiserliği veya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 900,00 TL (KDV Dahil)

 

 

İÇERİK:

1.GÜN:

TİCARET HUKUKU TEORİK EĞİTİM

 • Ticari hükümler
 • Ticari örf ve âdet
 • Ticari işler
 • Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri
  • Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler
  • Dava şartı olarak arabuluculuk
  • Ticari davalarda bilirkişilik
 • Zamanaşımı
 • Teselsül karinesi
 • Ticari işlerde faiz
 • Ticari işletme
 • Tacir
 • Tacir olmanın hükümleri
 • Ticaret Sicili
 • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 • Haksız Rekabet
 • Hukuki sorumluluk
 • Ceza sorumluluğu
 • Ticari Defterler
 • Cari Hesap
 • Ticaret Şirketleri
  • Kollektif  Şirket
  • Komandit Şirket
  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
 • Kıymetli Evrak
  • Nama Yazılı Senetler
  • Hamile Yazılı Senetler
 • Kambiyo Senetleri
  • Poliçe
  • Çek
 • Taşıma İşleri
  • Eşya Taşıma
  • Yolcu Taşıma

 

2.GÜN:

ARABULUCULUK UYGULAMA EĞİTİMİ

 • Ticaret Hukukunda Arabuluculuk
 • Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
 • Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
 • Ticaret hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
 • Ticaret Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
 • Örnek Olaylar Üzerinden Arabuluculuk Uygulaması

 

 3.GÜN:

BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA EĞİTİMİ

 Ticari Davalarda Bilirkişilik

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları
 • Bilirkişi Ücreti ve Avans
 • İhtiyatî Haciz – Bilirkişi
 • Araştırma ve İnceleme
 • Bilirkişiye Başvurulması
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz
 • Bilirkişili Seçimi İlgili Örnek İncelemeler
 • Ceza ve Hukuk Yargılaması
 • Araştırma Esasları
 • Hukuki Statü ve Sorumluluk
 • Bilirkişi Rapor Örnekleri

 

Belge:

 %75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.