SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.13)

SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.13)

SİGORTA MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.13)

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Bu programın amacı, sigorta mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

İÇERİK:

 1. SİGORTA HUKUKU VE İLGİLİ MEVZUAT

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
 • SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
 • TEMEL KAVRAMLAR
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİ
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • KORUYUCU HÜKÜMLER

İKİNCİ BÖLÜM

 • GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ VE SİGORTA HUKUKUNDA YERİ
 • MAL SİGORTALARI
 • SORUMLULUK SİGORTALARI
 • ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
 • ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
 • CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • GÜVENCE HESABI
 • SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
 • MOTORLU TAŞIT BÜROSU
 • DASK KURUMU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
 • ZAMANAŞIMI
 • DİĞER HÜKÜMLER

BEŞİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 • BORÇLAR KANUNU
 • TAŞIMA KANUNU
 • ÇEVRE KANUNU
 • DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

 

 1. SİGORTA DAVALARI VE NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA BRANŞLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI KAPSAMI
 • DİĞER ZORUNLU SİGORTALARIN KAPSAMI
 • İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMI
 • KASKO SİGORTALARI VE KAPSAMI
 • SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMI
 • DİĞER MAL SİGORTALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İKİNCİ BÖLÜM

 • SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI SİGORTACININ AÇTIĞI DAVALAR
 • SİGORTACININ AÇTIĞI RÜCU DAVALARI KAPSAMI
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA KONU UYUŞMAZLIKLAR
 • SİGORTA DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • NİTELİKLİ HESAPLAMALARIN KAPSAMI
 • SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ KAVRAMLARI
 • AŞKIN SİGORTA, EKSİK SİGORTA VE EKSİK SİGORTA HESAPLAMASI
 • OTO SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ
 • SORUMLULUK SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ
 • DİĞER MAL SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ
 • SİGORTA EKSPERİ VE EKSPERTİZ RAPORU KAPSAMI
 • MADDİ HASAR TESPİTİ VE ÖRNEKLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK
 • BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ
 • BİLİRKİŞİ RAPORU YAZILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • HEYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI
 • BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

 

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi: Üç gün toplam 24 saat.

Belge: Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %75 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalarr (65.13) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.