SİGORTA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SİGORTA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SİGORTA HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Bu programın amacı, sigorta mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

 

İÇERİK:
A. SİGORTA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
• SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
• SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER
• TEMEL KAVRAMLAR
• SİGORTA SÖZLEŞMESİ
• SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• KORUYUCU HÜKÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM
• GENEL OLARAK SİGORTA TÜRLERİ
• MAL SİGORTALARI
• SORUMLULUK SİGORTALARI
• ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER
• ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
• CAN SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• SİGORTACININ HALEFİYETİ VE RÜCU HAKKI
• ZAMANAŞIMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
• GÜVENCE HESABI
• SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
• DASK KURUMU
B. SİGORTA DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
• KASKO SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
• SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
• SİGORTACI TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVALARI
• DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İKİNCİ BÖLÜM
• SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN DAVALAR
• TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACIYA KARŞI AÇILAN DAVALAR
• TRAFİK(ZMSS) SİGORTASINDAN SİGORTACININ AÇTIĞI RÜCU DAVALARI
• DİĞER SORUMLULUK SİGORTASI DAVALARI
• DİĞER ZARAR(MAL) SİGORTASI DAVALARI
• DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
C. SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK VE RAPOR DÜZENLEME
• DOSYANIN İNCELENMESİ
• RAPOR YAZALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• RAPORDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
• RAPORDA YER ALMAMASI GEREKEN HUSUSLAR
• RAPOR YAZMA DÜZENİ
• HEYET RAPORLARI
• BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ

Belge:

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sigorta Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hukuk eğitimi almış katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Sigorta Hukuku Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.450,00 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için
KDV Dahil 1.200 TL)

Kayıt olmak için tıklayınız.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır