KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.08)

KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.08)

KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (65.08)

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

 

Program Bedeli: 1.200 TL (KDV Dahil)

Daha önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarının Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin

İndirimli Program Bedeli : 900,00 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi: Üç gün toplam 24 saat.

Belge: Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %75 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar (65.08) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

İÇERİK

   
1. Hafta / 1.Gün Mülkiyet Hakkı Kavramı
Mülkiyet Hakkının Sınırlanması
Kamulaştırma Kavramı ve Unsurları
Kamulaştırmanın İdari Aşaması
Kamulaştırmanın Adli Aşaması
Kamulaştırmasız El Atma
Fiili El Atma Kavramı, Şartları
Fiili El Atma Yasal Düzenlemeler
Hukuki El Atma Kavramı, Şartları
Hukuki El Atma Yasal Düzenlemeler
Yerel Mahkemelerce verilen Kararların İncelenmesi
AİHM-Mülkiyet Hakkının Korunması, Kuralları ve Şartları
AİHM’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı ve Kamulaştırmasız El Atma Kararları
1. Hafta / 2.Gün Fiili El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Hukuki El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalarda Tazminatın Hesaplanması
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
   
2. Hafta / 1.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi ve Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta / 2.Gün Ecrimsil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi