GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

GAYRİMENKUL DAVALARINDA HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ TAZMİNAT HESAPLAMA SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Kimler Katılabilir:

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Avukatlar

Maliye Bakanlığı Uzmanları

Defterdarlık Uzmanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

doldurularak online kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16 
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır


Belge:

%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İÇERİK

   
1. Hafta / 1.Gün Mülkiyet Hakkı Kavramı
Mülkiyet Hakkının Sınırlanması
Kamulaştırma Kavramı ve Unsurları
Kamulaştırmanın İdari Aşaması
Kamulaştırmanın Adli Aşaması
Kamulaştırmasız El Atma
Fiili El Atma Kavramı, Şartları
Fiili El Atma Yasal Düzenlemeler
Hukuki El Atma Kavramı, Şartları
Hukuki El Atma Yasal Düzenlemeler
Yerel Mahkemelerce verilen Kararların İncelenmesi
AİHM-Mülkiyet Hakkının Korunması, Kuralları ve Şartları
AİHM’nin Mülkiyet Hakkına Bakışı ve Kamulaştırmasız El Atma Kararları
1. Hafta / 2.Gün Fiili El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Hukuki El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlallerine Karşı Açılabilecek Davalar
Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalarda Tazminatın Hesaplanması
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
   
2. Hafta / 1.Gün İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Kavramı
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Paylı Mülkiyete İlişkin Hükümleri
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
İhale Süreci
İhale Sonucu Oluşan Vergi ve Harçlar
Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi ve Kıymet Takdirine İtiraz
Yerel Mahkemelerce verilen Kararlarının İncelenmesi
Örnek Bilirkişi Raporları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi
2. Hafta / 2.Gün Ecrimsil Kavramı
Ecrimisilin Tarihsel Gelişimi
Özel-Kamu Hukukunda Ecrimisilin Yeri
Ecrimisil ve Benzer Kavramların Karşılaştırılması
Ecrimisilin Talep Edilebime Şartları
Ecrimisilin Özellikleri
Ecrimisil ve Kamu Malları
Hazine Taşınmazları Yönünden Ecrimisilin Hesaplanması
Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ecrimisilde Zamanaşımı
Ecrimisil Hesaplanmasına İlişkin Uyuşmazlıklar
Kira Tespiti ve Gayrimenkulun Değerlemesi
Örnek Bilirkişi Raporlarının İncelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Analizi