ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK (GRAFOLOJİ) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ADLİ BELGE İNCELEMELERİ VE SAHTECİLİK (GRAFOLOJİ) BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İÇERİK:
• BELGENİN TANIMI, ANLAMI VE GEÇERLİLİĞİ
o RESMİ VE ÖZEL BELGELER
o BELGEDE SAHTEKÂRLIK
– Resmi Belgede Maddi Sahtekârlık
– Özel Belgede Sahtekârlık
o İNCELEME KONUSU BELGELERİN SAKLANMASI NAKLİ
• BELGELERDE SAHTECİLİK BULGULARI / İNCELEMELERİ
• ADLİ BELGE/GAFOLOJİ/SAHTECİLİK GENEL OLARAK ALANLARI
• KÂĞIT
o GENEL BİLGİLER
o KÂĞIDIN ÖZELLİKLERİ
o KÂĞIT ÖLÇÜLERİ
o KÂĞIT İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• MÜREKKEP VE KALEMLER
• YAZILAR
o EL YAZILARIN İNCELENMESİ
o FULAJ İZİ İNCELEMELERİ
o MAKİNE YAZILARIN İNCELENMESİ
– Daktilo Yazıları
– Fotokopi ile Çoğaltılan Yazılar
– Yazıcıdan Alınan/Çoğaltılan Yazılar
• İMZA İNCELENMESİ
o İMZA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
o İMZA SAHTECİLİĞİ ÇEŞİTLERİ VE İNCELENMESİ
o İMZA SAHTECİLİĞİNİN TESPİTİNİN HUSUSLARI
• MÜHÜR, DAMGA VE KAŞE İNCELEMELERİ
o TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜHÜRLERİNİN SAHTECİLİK
FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ
• HASARLANMIŞ (TAHRİFATA UĞRAMIŞ) BELGELERİN İNCELENMESİ
• TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANLARININ SAHTECİLİK
AÇISINDAN İNCELENMESİ
• GÖÇ VE PASAPORT SAHTECİLİĞİ
• ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
• BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLAMA

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60
Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 09:00 – 17:00

Programın Amacı:
Program ceza ve hukuk davalarında bilirkişilik yapmak isteyen kişilere el yazısı ve
imza karşılaştırmaları, sahte nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri, pasaportlar ve çeşitli sahte
belgelerin tespiti konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:
1.450 TL (KDV Dahil)
(Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar
için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No:
Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait
796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır

Belge:
%85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.