İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK – UZMANLIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Bu programın amacı, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini bilimsel esaslara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dava açıldıktan sonra taraflar mahkemenin bilirkişiye başvurmasını beklemeden kendileri için eksik olan bilgileri gidermek için uzman görüşü alabilir ve bu uzman görüşüne dayanarak dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Burada görüşüne başvurulan kişi, mahkemenin görevlendirdiği resmi bilirkişiden ayrıdır. Tarafın kendisinin belirlediği uzman bir kişiden ve yine kendisinin belirlediği konuda aldığı görüşe, uzman görüşü ya da bilimsel mütalaa; bu görüşü veren kişiye de özel bilirkişi denilmektedir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.537).

Tarafların dava konusu olayla ilgili olarak temin ettikleri uzman görüşleri (HMK m.293), teknik anlamda bilirkişi raporları değildir. Ancak bu, özel olarak alınan görüşün değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Hakimin bilimsel görüşlerden yararlanması çerçevesinde (TMK m.1) uzman görüşleri (mütalaaları), hakim tarafından serbestçe değerlendirilebilecektir (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.521).

Hakim, özel bilirkişi raporunu serbestçe takdir eder, ancak kararının gerekçesinde, bilirkişi raporunu neden kabul ya da neden reddetmiş olduğunu mutlaka gerekçeli olarak cevaplamalıdır (PEKCANITEZ, H, vd; Medeni Usul Hukuku, 2011:s.538).

İÇERİK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

• İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme Geçerlilik Şartları

• Yer teslimi

• Birim Fiyatlı Sözleşmeler – Götürü Bedelli Sözleşmeler

• Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri

• Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Taşerona Devredilmesinin Şartları

• İş Süreleri, Süre Uzatım, Cezalı Süreler

• Fiyat farkı

• Hakediş Tanzimi, Hakedişlerin Kesinleşmesi, Ara Hakediş, Kesin Hakediş

• Eksik Ayıp İş, Açık Ayıp, Gizli Ayıp ve İhbar Süreleri

• Sözleşmenin Feshi o Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından Fesih Koşulları ve Neticeleri o Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi ve Sonuçları o Haklı- Haksız Fesih o Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi – İleri Etkili Feshi

• Müspet – Menfi Zarar

• Geçici Kabul – Kesin Kabul

• Teminatın İade Şartları

• Sözleşmenin Tasfiyesi

• Nama İfaya İzin

• Gecikme halinde iş sahibinin hakları o Cezai Şart o Kira Alacağı o Sözleşmenin Feshi

• Ecrimisil

• Muvazaalı satışlar

• İptal davaları Belge: %85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Belge:

Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı temel ve alt alan şartlarını taşıyan katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “İnşaat Hukuku Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Hukuk eğitimi almış katılımcılara, %85 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “İnşaat Hukuku Uzmanlık Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

 

İletişim: 0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 – 0312 988 12 60

 

Kimler Katılabilir:

Avukatlar

İnşaat Mühendisleri

Mimarlar

Gayrimenkul Uzmanları

Gayrimenkul Brokerları

Emlak Danışmanları

Programın Süresi:

İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.

Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri:

09:00 – 17:00 Eğitimci: Semra KANALP ERDEN (Bilirkişi)

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Ücreti:

1.450 TL (KDV Dahil) (Daha önce herhangi bir bilirkişilik programımızdan sertifika almış katılımcılar için KDV Dahil 1.200 TL)

Bu linke tıklayarak kayıt yaptırılabilir.

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde

Başkent Üniversitesi’ne ait 796 910 – 364 numaralı hesap IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır