TİCARİ İŞLETMELER VE BANKALAR İÇİN KONKORDATO UYGULAMASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TİCARİ İŞLETMELER VE BANKALAR İÇİN KONKORDATO UYGULAMASI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

TİCARİ İŞLETMELER İÇİN KONKORDATO UYGULAMASI VE KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 

0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program seminere katılanların Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre konkordato uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalarını; özellikle şirket yöneticilerinin konkordato sürecinde sahip olduğu haklar ve mükellef oldukları yükümlülükler hakkında bilgi edinmelerini  sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi:

24 Saat (16 saat teori + 8 saat uygulama)

Program Yeri –Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

 

Program Bedeli:

1.450 TL (KDV Dahil)

Daha Önce Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Alt Alanlarından Herhangi Birinden Sertifika Almış Katılımcılarımız İçin:

İndirimli Bedel: 1.200,00 TL (KDV Dahil)

Programa Kimler Katılabilir:

 • Ticari İşletme ve Kooperatiflerin yöneticileri, muhasebe ve hukuk departmanı yetkilileri ve çalışanları
 • Bankaların şube ve genel müdürlük çalışanları
 • Avukatlar
 • Yeminli mali müşavirler
 • Serbest Mali Müşavirler

İÇERİK:

 1. ADİ KONKORDATO
 • Konkordato talebi

 

 • Konkordato talebine eklenecek belgeler
 • Konkordato ön projesi
 • Finansal analiz raporları ile dayanakları

 

 • Geçici mühlet
 • Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi

 

 • Kesin mühlet
 • Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
 • Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
 • Kanun yolları
 • Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları

 

 • Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri

 

 • Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri

 

 • Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

 

 • Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti

 

 • Alacaklılar toplantısına davet
 • Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk

 

 • Konkordato projesi

 

 • Konkordatonun mahkemede incelenmesi

 

 • Konkordatonun tasdiki şartları

 

 • Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı

 

 • Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı

 

 • Kanun yolları

 

 • Konkordatonun hükümleri

 

 • Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi

 

 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordatonun kısmen feshi
 • Konkordatonun tamamen feshi

 

 • Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
 • Komiserin müzakere daveti
 • Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması

 

 1. İFLASTAN SONRA KONKORDATO

 

 • Şartları ve hükümleri

 

 • MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
 • Zorunlu içeriği
 • Tasdikin sonuçları
 • Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
 • Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
 • Paraya çevirme
 • Rehinli taşınmazlar
 • Taşınır rehinleri
 • Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
 • Paraların paylaştırılması
 • Rehin açığı
 • Tevdi
 •  Faaliyet raporu
 • Hukukî işlemlerin iptali
 1. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 •  Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
 • Başvuruya eklenecek belgeler
 • Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
 • Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
 • Kararın sonuçları
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
 • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

 

 1. UYGULAMA
 • Ticari işletmeler ve kooperatifler açışından konkordato uygulaması
 • Karşılaşılan ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Konkordato ön projesi; finansal analiz raporları; konkordato projesi; müzakere anlaşma tutanağı ve ilgili diğer evrak, rapor ve belgelerin hazırlanmasına ilişkin uygulama çalışmaları.

 

Belge:

%75 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.