OTİZM EĞİTİMİ EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI

OTİZM EĞİTİMİ EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI

SANAT
Prof. Dr. Adnan TEPECİK
Çocuklarla resim ve seramik derslerinin yapımı ve uygulama tekniklerinin anlatımı.Sanatsal
çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisi.

PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Fatma Nur ÇELİK
Otizmli çocuklara davranış ve yaklaşım yöntemleri.

FİZİKSEL AKTİVİTE
Doç.Dr. Bülent GÜRBÜZ
Engelliler ve Fiziksel Aktivite
Yrd. Doç. Dr. Halil SAROL
Otizm ve Fiziksel Aktivite
ÖZEL EĞİTİM
Hacı ŞAHİN

Otizm nedir?

Otizmde tanı ve teşhis