İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

İnsan kaynakları yönetimi kavram, ilke ve tanımlarını yapabilmek,Müzakere kavramının öğrenilmesi,
İnsan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkları ortaya koyabilmek,
İnsan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerinin önemini kavrayabilmek ve bunları uygulayabilecek yetkinlikte olmak,
Temel insan kaynakları yönetimi işlevlerinden iş gücü arama, seçme ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak, konuyla ilgili kilit noktalara hakim olmak,
Etkili mülakat ve karar süreci yönetebilmek,
Performans değerleme ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak bunun yanı sıra performans değerleme yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,
İnsan kaynakları işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzman olmak,
İş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenmek, iş değerleme yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak,
İnsan Kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve İKY başarı göstergeleri neler olduğunu ifade edebilmek,
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) hakkında bilgi sahibi olmak,
KİMLER KATILABİLİR?

İnsan kaynakları yöneticileri,uzmanları ve çalışanları,
Kariyerine insan kaynakları yönetimi alanında devam etmek isteyenler,
İK alanında kariyer planlayan üniversite öğrencileri ve mezunlar,
Kurumlarda insan kaynakları uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
İşletme yöneticileri ve yönetici adayları,
İnsan kaynakları yönetimine ilgi duyan ve bu alanda kariyer hedefleyenler,
EĞİTİM İÇERİĞİ

İşletmelerde Yönetim ve Temel Kavramlar
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planlama ve İş Analizi
İş gücü Arama, Seçme ve Yerleştirme
Performans Değerleme ve Performans Yönetimi
Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Planlama
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
İKY Uygulamalarının İşletme Başarı Açısından Değerlendirilmesi
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS)