İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:

İnsan Kaynakları Sertifika Programı temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir:

Sertifika Programına, İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları departmanlarında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile insan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

Sertifika:

% 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Eğitim Süresi:

20 saat (Hafta içi hergün)

15.00 ve 17.00 arası

Başlama ve Bitiş Tarihi:

17 / 21.09.2018 ve 24 / 28.09.2018 tarihleri arası 10 gün

Ücret:

490 TL (KDV dahil)

Ücrete dahil olan hizmetler:

 1. Eğitim dokümanları ve eğitim seti
 2. Öğretim elemanlarının eğitim yerine gidiş-gelişi

Eğitim İçeriği:

 1. Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY (2 saat – 17.09.2018 Pazartesi)

(Prof.Dr. Ali Halıcı)

 • Yönetim işlevleri ve becerileri
 • Yönetim düşüncesinin tarihi
 • Temel yetenekler ve stratejiler, ortak girişimler
 • Dış kaynaklardan yararlanma
 • Personeli güçlendirme

 

 1.  İnsan Kaynakları İşlevleri ve Eğitim (4 saat – 18/19.09.2018 Salı/Çarşamba) (Prof.Dr. İpek Kalemci Tüzün)
 • İnsan kaynakları işlevleri, önemi ve yakın kavramlarla ilişkisi
 • İnsan kaynakları yönetiminin ekonomik ve sosyal içerikli amaçları ve temel ilkeler
 • İşletme organizasyonu içinde departmanının örgütlenmesi ve işleyişi
 • İşgücü eğitim ihtiyacının analizi ve saptanması
 • İşletmede eğitimin planlanması
 • İşbaşında uygulanan eğitim teknikleri

 

 1. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi (4 saat – 20/21.09.2018 Perşembe/Cuma) (Prof.Dr. Şahin Kavuncubaşı)
 • Ücret kavramının detaylı olarak incelenmesi
 • Sosyal taraflar açısından ücretin öneminin irdelenmesi
 • Klasik ve modern ücret teorilerinin analizinin yapılması
 • Ücretlerin saptanmasının detaylı olarak incelenmesi
 • Ücret politikalarının analizinin yapılması
 • Ücret yönetiminin kavramsal olarak incelenmesi ve ücret yönetiminin, ücret yönetimini etkileyen iç ve dış unsurlarının analizi
 • Ücret sistemi kavramının detaylı incelenmesi
 • Zaman esasına dayalı ücret sistemlerinin analizi
 • Verimliliğe dayalı ücret sistemlerinin analizi
 • Doğrudan emek piyasasına dayalı ücret sistemlerinin incelenmesi
 • İşi yapan bireye dayalı ücret sistemlerinin incelenmesi

 

 • İş Analizi Etüdü ve Tasarımı (6 saat – 24/25/26.09.2018 Pazartesi/Salı/Çarşamba) (Prof.Dr. Şahin Kavuncubaşı)
 •  İş etüdü ve işbilimin tanımı ve tarihçesi
 • Zaman ve metot etüdü
 • Akış analizi
 • Fizyolojik ve psikolojik yetenekler ve sınırlar, insan ve çalışma ortamı tasarımı
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği
 • İş organizasyonu, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi
 • Süreç tasarımı ve iyileştirme
 • Zaman Etüdü; Derecelendirme; Paylar; Standart Zaman
 • İş Örneklemesi
 1. Performans Yönetimi (4 saat 27/28.09.2018 Perşembe/Cuma)

(Uzman Ilgın Aybakar)

 • Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey kavramları
 • Performans yönetim sisteminin amaçları ve yararlar
 • Bireysel ve kurumsal performansın yönetimi: Performansın planlanması, performans standartlarının saptanması ve stratejik hedefler
 • Performans modelleri ve performansın ölçütleri – Performans sorunlarının tanımlanması ve giderilmesi
 • Performans değerlendirmede kullanılan temel veriler ve yetkinlikler
 • Yetkinliklerin tanımlanması ve kullanılması – Temel ve kişisel yetkinlikler – Liderlik yetkinlikleri – Yetkinlik modelleri
 • Bireysel performansın etkin biçimde değerlendirilmesi
 • Performans değerlendirmede diğer yöntemler ve uygulamalar – Sıralama – İkili karşılaştırma – Puanlama
 • Kritik olaylar yöntemi – İş standartları tekniği – Dengelenmiş gösterge tekniği
 • Yetkinliklere dayalı katılımcı performans değerlendirme: 360 derece değerlendirme yöntemi

 

Eğitim Kadrosu:

Prof. Dr. Ali Halıcı (Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY)

Prof. Dr. Nejat Basım (Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY)

Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı (İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, İş Analizi Etüdü ve Tasarımı)

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün (İKY ve İş Analizi Etüdü ve Tasarımı)

Doç.Dr. Mehmet Çakar (İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve Yerleştirme)

Uzman Cem Ağın (İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve Yerleştirme)

Prof. Dr. Cenk Sözen (Performans Yönetimi)

Uzman Ilgın Aybakar (Performans Yönetimi)

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için:

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (BEDAM)

Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20.km 06810 Ankara

Tel: (312) 246 67 29

Faks: (312) 246 67 97

e-posta: bedam@baskent.edu.tr

bedam.baskent.edu.tr