İŞ KAZALARI VE KAZALARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

İŞ KAZALARI VE KAZALARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

İŞ KAZALARI VE KAZALARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

(17-18 / 24-25 KASIM ) ANKARA

 

İLETİŞİM:  0507 231 34 72

PROGRAMIN SÜRESİ: 24 ders saati  / 4 gün

17 Kasım 2018 C.tesi 09.00 – 1700

18 Kasım 2018 Pazar 09.00 – 1700

24 Kasım 2018  C.tesi 09:00 – 1700

25 Kasım 2018 Pazar 09.00 – 1700

PROGRAMIN YERİ: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA

PROGRAM ÜCRETİ: 980 TL (KDV dâhil)

BANKA HESAP NO:  Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait

796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır  

KATILIM KOŞULU:  İSG Ön lisans ve Lisans mezunu olmak.

PROGRAMIN AMACI;

İSG alanında çalışan tüm profesyonellere yönelik olarak işyerlerinde meydana gelen her türlü iş kazalarına karşı alınması gereken tedbirler ile kaza sonrası yapılan inceleme ve araştırma faaliyetleri ve kazaların yaşanmaması adına icra edilmesi gereken işlemler, çalışmalar ve faaliyetleri açıklamak ve daha bilinçli bir şekilde kazalara karşı önlem almayı sağlamak

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
İSG Teknikerleri,  İSG uzmanları, İşverenler ve İSG kapsamında çalışan tüm profesyoneller ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen bürokratlar, teknokratlar

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 • İş kazaları ve kazalara yönelik temel tanımlar ve kavramlar
 • Kaza derinliği,
 • Kaza nedenleri
 • Kaza çeşitleri
 • Kaza inceleme metotları,
 • Kaza önleme çalışmaları( EKÖS, KÖP, SALSE, EKİT, KÖMET Çalışmaları )
 • Emniyet ve kaza önleme sistemlerinin kurulması (EKÖS ),
 • Kaza önleme paketlerinin devreye sokulması(KÖP),
 • Saha, laboratuvar ve benzetim( simülasyon, benzetim ) eğitimleri ( SALSE) ,
 • Eski kaza incelemeleri tecrübeleri( EKİT) ,
 • Kaza önleme ve müdahale eğitimleri ve tatbikatları (KÖMET)
 • Kaza önleme Teknikleri / yöntemleri, ( KÖT )
 • Kaza incelemesi ve araştırmasının yapılma gerekçeleri ve kaza inceleme metodolojisi
 • Kaza esnasında yapılan çalışmalar ve yürütülen işlemler ( KESİF )
 • Değerlendirme ve analiz- araştırma sonuç raporunun tanzimi( Kaza raporu )
 • Yaşanmış iş kazalarının örnek incelemeleri ve jenerik senaryolar kapsamında uygulamalar
 • Sınav

Belge: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için seminer sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

Dr.Cihandar HASANHANOĞLU

 AFEM Eğt Uyg. Ve Arşt.Merk.Md.

SHMYO-İSG Öğr.Gör.

ISO 45001 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 45001 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 45001 TEMEL EĞİTİMİ

Ulusal mevzuatımıza göre “TEHLİKELİ” ve “ÇOK TEHLİKELİ” sınıfta yer alan işletmeler ile çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan “AZ TEHLİKELİ” sınıftaki işyerlerinin, düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almaları gerekmektedir. Hizmet nereden alınırsa alınsın, işveren, kendisine yazılı olarak bildirilen önlemlerin alınmasını ve işletmesinin ulusal mevzuata uygun olmasını sağlamak zorunda.

Yazık ki ülkemizdeki işletmelerin önemli bir bölümü gereklilikleri yerine getirememektedir. Bunun temel neden ise işlemede, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yönetecek bir yapının bulunmamasıdır. İSG tamamen ayrı ve gelir getirmeyen, hatta kaybettiren bir iş olarak görülür. Oysa iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri, uygun bir sistemle yönetilebilir, mevcut diğer yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir ve üretime katkı sağlayarak gelir sağlayabilir özellikler barındırır.

Henüz yayımlanan ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI, işletmelerde İSG gerekliliklerinin yönetimi ve takibini son derece kolaylaştıracak bir araçtır. KOBİ’ler dahil her büyüklükteki işletmelerde kurulup uygulanabilen bu standart, işverenlerin, İSG’yi ayrı bir konu olarak görmelerinin önüne geçecek, olumlu adımları kolaylaştıracak ve kolayca yönetmelerini sağlamaktadır.

İşletmelerin sadece yerel pazarları hedef alarak büyüme stratejisi kurgulamaları, yapılabilecek en önemli yanlışların başında geliyor. Yerel mevzuat ve ekonomik sorunlar, sadece yereli hedefleyen işletmeler önündeki en önemli büyüme engelleri olarak karşımıza çıkıyor.

Uluslararası platform ise fırsatlar açısından çok daha zengin. Günümüzde iletişim ve lojistik sektörlerinin ulaştığı seviye global ticareti, hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı.

Uluslararası pazarda çalışmanın ise bazı kaçınılmaz gereksinimleri var. Yabancı müşteriler, çalıştıkları yerel işletmelerin her anlamda “donanımlı” olmasını istiyor ve kontrol ediyor. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin bulunması ve başarılı şekilde işletilmesi de önem verilenlerin başında geliyor.

Günümüzde hemen tüm süreçlerin yönetiminde belirli sistemlerinin oluşturulmasının ve işletilmesinin kurumlara sağladığı faydalar artık tartışılmıyor.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları da belirli bir sistem dahilinde yönetilmesi gereken süreçlerin başında geliyor. Bu konuya önem veren, İSG yönetim sistemi kurup uygulayan firmaların kazanımları net şekilde ortadadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına sistematik yaklaşım ve yönetim kavramı, İSG’nin tarihsel gelişiminin doğal bir sonucu olarak çıktı. Bu ihtiyaç İngiltere’de kullanılmaya başlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile karşılanmaya çalışıldı. Ancak uluslararası platformlarda tam anlamıyla kabul göremedi. OHSAS 18001 sistemindeki bazı boşluklar bulunması, yapısının uluslararası standartlara uymaması ve kısmen de ülkelerin ulusal egoları nedeniyle İngiliz sistemine karşı çıkmaları, isteksiz davranmaları, konunun tüm ülkelerce kabul edilebilecek bir standart haline getirilmesi ihtiyacını doğurdu.

Yapılan çalışmalarla ortaya ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI çıktı.

ISO 18001 sistemini başarıyla kuran ve uygulayan işletmeler, ISO 45001’in OHSAS 18001’e benzeşen taraflarının azımsanmayacak kadar fazla olması nedeniyle şanslı. Bu tip firmalar, ISO 45001’e daha önce bu yönde çalışma yapmamış işletmelere göre çok daha kolay adapte olabilecekler.

Apak Akademi, her büyüklükteki işletmenin kolayca kurgulayıp uygulayabileceği ISO 45001 standartı konusunda KOBİ’ler dahil tüm işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel bilgileri paylaşmaya hazırdır. BEDAM tarafından düzenlenen bu eğitim sonrasında her boyuttaki işletmede, sistem kurulumu ve kullanımı konularında, yeterli yetkinliği kazanmış olacaksınız. Daha önce OHSAS 18001 sistemini kuran ve kullanan işletmelerde bu eğitim sonrasında ISO 45001’e kolayca adapte olabilecekler.

BEDAM’ın vereceği bu eğitim ile kuruluşunuzun İSG süreçlerini kolayca yöneterek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çok daha iyi yol alabildiğini, yasal gerekliliklere rahatlıkla uyabildiğini görecek, hem ulusal hem de uluslararası platformlardaki saygın yerini aldığını gözleyebileceksiniz.

 

İletişim: 0532 131 43 12

Fiyat: 1620 TL (KDV DAHİL)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

(04– 06 Nisan 2018) ANKARA

İletişim:  0312 234 45 88 / 0545 234 45 88

Programın Süresi:  24 saat / 3 gün

04.04.2018 Çarşamba 09:30 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

05.04.2018 Perşembe 09:30 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

06.04.2018 Cuma 09:30 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi / Bağlıca Kampüsü / ANKARA

Program Ücreti:  550 TL ( KDV dahil )

Banka Hesap No:  Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait

796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır  

Katılım Koşulları:

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında/Alanında Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora Öğrencisi Olmak

Programın Amacı

Katılımcılara,

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 2. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 3. Makine Emniyet Yönetmeliği

mevzuatı temelinde,

 1. OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 2. ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 3. ISO 31000: Risk Yönetimi

ve ilgili birçok standart ve metodolojiye dayalı, Makine, Petrol, Gaz ve Petrokimya ile Yapı İşlerindeki sektör uygulamalarından örneklerle ‘‘ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi’’ konusunun anlatılarak bu konulardaki teorik ve uygulama bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamak.

 

Programın Hedef Kitlesi:

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ya da konularında öğrenim gören, etüd, rapor ya da tez yazan; Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencileri.

 

Programın içeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 1. GÜN:
 • Ömür SALBAŞ

OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Danışman

 • Hülay MUTLU

ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 31000: Risk Yönetimi

Seyir AKADEMİ

 • Yahya Kemal KÖSALI

İSG ve Kalite Yönetim Sistemleri

Panasonic Eco Solutions, Türkiye

 • Varol Uzay BAŞ

İş Kazaları ve Risk Değerlendirmesi: Uygulamalar

ALPLA Group Türkiye İSG Müdürü

 • Necmi TÜRER

Makinelerde Risk Değerlendirmesi: Mevzuat ve Standartlar ile Uygulamalar

BOSH İSG ve Çevre Müdürü

 1. GÜN:
 • Bahadır CAN

İş Sağlığı: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

HİDROMEK İSG Müdürü

 • Burcu Mercan

Proses Emniyeti: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

TÜPRAŞ Proses Emniyeti Başmühendisi

 • Özlem ÖZKILIÇ

Proses Emniyeti: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

ÖNDER AKADEMİ Genel Müdürü

 • Selimcan MENEMENCİOĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği/Proses Emniyeti: Risk Değerlendirmesi Saha Uygulamaları

UNILEVER Sağlık Emniyet Güvenlik ve Çevre Müdürü

 1. GÜN:
 • Asuman ERKUL

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: NEBOSH, IOSH vb. Hakkında Bilgiler

NTSS Genel Müdürü

 • Koray KOÇ

Proses Emniyeti: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

ARMADA DANIŞMANLIK Proses Emniyeti Müdürü

 • Burak TUNA

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

Danışman

 • Boran Aykut KANDAL

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

KOLİN İNŞAAT İSG Müdürü

 

Belge: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

Eğitim Dili: Türkçe

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
Kimler Katılabilir ?

İş güvenliği Uzmanları, Teknikerler, Kimyacılar  ve bu alanda çalışanlar

Amaç
Eğitimin amacı, katılımcıların ATEX 137 Yönetmeliği ve 60079:2015 standardı gereği PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI hazırlamalarını sağlamaktır.  Standardın 60079:2015 versiyonuna göre hesap yöntemleri ile yasa, standart, rapor düzenleme gibi konular örneklerle sunulacak ve ağırlıkla patlamadan koruma dokümanı hazırlama ve tehlikeli bölge tanımlamaları işlenecektir.
Konular

Patlamadan korunmanın tarihi gelişimi

Patlayı ortamlar mevzuat bilgisi

Nerelere Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır ?

Patlamanın mekanizması

Patlama risklerine genel bakış

Boşalma Kaynakları

Sıcaklık sınıfları

Patlama sınıfları

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanların seçimi

Ekipman grupları

Ekipman kategorileri

Patlayıcı ortam hesaplamaları

Patlayıcı ortam bölge sınıflarının tespiti

Tehlikeli bölge haritalarının çıkarılması

Hesaplama örnekleri

PKD uygulamaları

Detaylı Bilgi İçin; 0312 246 66 66 / 2171

Hazmat Eğitici Eğitimi

Hazmat Eğitici Eğitimi

Hazmat Eğitici Eğitimi

Kimler Katılabilir ?

İş güvenliği Uzmanları, Teknikerler, Kimyacılar  ve bu alanda çalışanlar

Amaç

İlk müdahale personelinden farklı olarak Kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kalkması için gerekli bütün adımları atacak kişiler, AMP planlarında görevli olan veya görev almak isteyen personellerin eğitimlerinin verilmesi.

Konular

Kimyasal döküntülere müdahale operasyonları, her türlü kişisel koruyucu ekipman, solunum cihazları, kimyasala dayanıklı transfer pompaları, kimyasal emici sorbentler, nötrleştirici ajanlar ve bunların kullanım teknikleri.

Detaylı Bilgi İçin; 0312 246 66 66 / 2171

Kilitleme Etiketleme Eğitici Eğitimi

Kilitleme Etiketleme Eğitici Eğitimi

Kilitleme Etiketleme Eğitici Eğitimi

Kimler Katılabilir ?

İş güvenliği Uzmanları, Teknikerler  ve bu alanda çalışanlar

Amaç

Enerji kesme cihazları kullanılarak enerjisi kesilmiş makina, ekipman, tesisat veya sistemin habersiz, istenmeyen bir zaman veya durumda enerjisinin açılmasını önleyen özel kilit, ikaz ve bilgilendirme kartı ile bunların enerji kontrol cihazlarına takılmasını sağlayan değişik şekil, ebat ve malzemeden yapılmış bağlantı aparatları ile yapılan enerji kontrol işlemini öğrenmek ve eğitimlerini vermek.

Konular

Amaçlar, Tanımlar

Yasal Mevzuat ( Türk-EU-OSHA)

KET Prosedürü

KET Uygulama Planı

KET Ekipman ve Malzemeleri

Düzenli Denetim ve Kontrol

KET İstisnalar / Özel Durumlar

İlgili Diğer Prosedürler

Alan Uygulamaları

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi

Kimler Katılabilir ?

İş güvenliği Uzmanları, Teknikerler  ve bu alanda çalışanlar

Amaç

Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirmek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamaktır.

Konular

Kapalı alan nedir? Kapalı alanlar nerelerdir? Kapalı alanlardaki tehlikeler nelerdir? Patlama ve zehirlenme, boğulma konularında bilgilendirme, kapalı alanlarda çalışmaya hazırlık, Risk analizi , kapalı alanlarda yapılan yapılan çalışmalar , atmosfere açılma havalandırma , gaz ölçümleri , Gaz Ölçüm kuralları, oksijenin az bulunduğu ortamlar, tehlikeli olabilecek gazlar, ramak kala, kişisel koruyucu donanımlar, kapalı alanlarda kullanılan teknik ekipmanlar, kapalı alanlarda kurtarma , kurtarma personelinin özellikleri, kazazedeye yaklaşma kuralları , Kazazede taşıma kuralları, kazazede taşıma teknikleri.

Detaylı Bilgi İçin; 0312 246 66 66 / 2171

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

TÜM YÖNLERİYLE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim: 0312 234 45 88 / 0545 234 45 88

Programın Süresi: 28 saat / 4 gün

08.03.2018 Perşembe 09:00 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

09.03.2018 Cuma 09:00 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

10.03.2018 Cumartesi 09:00 – 17:30 (Ara dinlenmesi hariç 7 saat)

11.03.2018 Pazar 09:00 – 17:30 (Uygulama, Sertifikasyon Sınavı ve Proje Konularının Verilmesi)

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Bahçelievler Ofisi / ANKARA

Program Ücreti:  1600 TL  ( KDV dahil )

Banka Hesap No:  Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait

796 910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16

Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır  

Katılım Koşulları:

 1. Teknik Alanlardan mezun olmak

Programın Amacı

Katılımcılara, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” istediği taleplere cevap verebilen Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama yetisine sahip ehil kişiler yetiştirebilmek.

Program sonunda, katılımcıların; yönetmeliğin istediği, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, tehlikelerin belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, tutuşturma kaynaklarının bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin yer aldığı, patlayıcı atmosfer tehlikelerine ilişkin tüm tedbirleri bünyesinde barındıran, tesisin nasıl korunduğunun kanıtı olan, yaşayan bir Patlamadan Korunma Dokümanı sistematiğinin nasıl kurulması gerektiğinin anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlamak.

Programın Hedef Kitlesi:

En az bir yıl deneyimi olan İş Güvenliği Uzmanları

En az üç yıl deneyimi olan Mühendisler ve Teknik Eğitim Mezunları

 

Programın içeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 1. GÜN: Efari BAHÇEVAN
 • ATEX Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı ve Yükümlülükleri
 • ATEX 137a, TS EN 60079-10-1:2015 ve TS EN 60079-10-2:2015’de yer alan tanımların anlaşılması,
 • ATEX patlamalarının kapsamı,

2) ATEX Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması

 • Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı
 • Katı Sıvı ve Gazların Yanma, Parlama ve Patlama Davranışları
 • Patlamaların Mekanizması ve Dinamiği
 • Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LEL ve UEL,  Molekül Ağırlığı, Özgül ağırlık

3) Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölge (Zone) lerin Belirlenmesi

 • Tehlikeli bölgelerin belirlenmesi,
 • Kullanılacak olan formüllerin anlatılması

4) Tehlikeli Bölgelerin Örnek Çözümleriyle Hesaplanması,

 • TS EN 60079-10-1 için ayrı ayrı hesaplamaların yapılması ve tehlikeli bölgelere karar verilmesi,
 • Sonik gazlar,
 • Subsonik gazlar,
 • Yanıcı sıvılar

5) Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma

 • Yanıcı Madde Kullanmamak
 • İnertleştirme (Azot, Karbondioksit vb. ekleme)
 • Seyreltme
 • Havalandırma (Havalandırma Hesapları)

6) Tüm Tutuşturucu Kaynakların Belirlenmesi ve Kontrolü

 • Kategori 1,2,3, tipi Eksproof Ekipman Kullanımı
 • Statik Elektrik Önlemleri ve KKD
 • Mekanik Kıvılcımlar
 • Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri

7) ATEX Patlamalarının Etkisinin Azaltılması

 • Basınca Dayanıklı Yapı
 • Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri
 • Patlama Kapakları ve Diskleri
 • Domino Etkisinin Önlenmesi
 1. GÜN: Sabah, EFARİ BAHÇEVAN

8) Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması

 • Bilinen risk değerlendirmesi yöntemleri,
 • Uygun risk değerlendirmesi yönteminin seçimi,
 • Seçilmiş olan yöntemin patlayıcı atmosfer risk değerlendirmesinde uygulanması,
 • Saha çalışmalarından örnek uygulamaların paylaşımı,

9) Örnek Yapılmış Dokümanlar Üzerinde Çalışma

 • Dokümanın incelenmesi,
 • Soruların cevaplanması,
 • Katılımcılarla birlikte masa başı çalışması,
 • Risk analizi çalışmaları ile yönlendirme
 • Örnek doküman taslağı oluşturma,
 1. GÜN: Öğleden Sonra, ONUR AKGÜN

10) Toz Patlamalarının Doğası, Korunma Tedbirleri ve Ekipmanlar

 1. GÜN: Özlem ÖZKILIÇ
 • TS EN 60079-10-1:2015 standardı Patlayıcı Ortam Standartları Zaafiyet ve Kısıtları
 • TS EN 60079-10-1:2015 standardı neden tek başına yeterli bir standart değildir?
 • TS EN 60079-10-1: 2015 standardı zaafiyetleri ve kısıtları nelerdir?
 • Standart kendi içerisinde kısıtlarını ve zaafiyetleri nasıl anlatıyor?
 • Standardın atıfta bulunduğu diğer standartlar nelerdir?

 

 • TS EN 60079-10-1:2015 standardı Patlayıcı Ortam Standartları Zaafiyet ve Kısıtları
 • TS EN 60079-10-1: 2015 standardı zaafiyetleri ve kısıtları nasıl aşılır?
 • Standardın atıfta bulunduğu Ana Standart: İtalyan Standardı CEI 31-35 ve CEI 31-35A
 • Doğalgaz hatları için hangi standart kullanılır?
 • Akü şarj alanları için hangi standart kullanılmalı? Neden TS EN 60079-10-1:2015 standardını kullanamayız.
 • Boya kabinleri için hangi standart kullanılabilir?
 • Diğer şartlarda kullanılması gerekli standartlar nelerdir?
 • Bu standartların zaafiyet ve kısıtları var mı?
 • TS EN 60079-10-2:2015 standardı neden tek başına yeterli bir standart değildir?
 • TS EN 60079-10-2: 2015 standardı zaafiyetleri ve kısıtları nelerdir?
 • Standart kendi içerisinde kısıtlarını ve zaafiyetleri nasıl anlatıyor?
 • Standardın atıfta bulunduğu diğer standartlar nelerdir?
 • Patlayıcı Ortam Standartlarını Kullanarak Zone Alanlarında Yapabilecek iyileştirme Faaliyetleri
 • Standart kendi içerisinde verdiği emniyet kurallarını kullanmak (havalandırma, kelepçe kullanımı vb…)
 • Patlayıcı Ortam Standartlarını Kullanarak Zone Alanlarında Yapabilecek iyileştirme Faaliyetleri
 • 2014/34/EU direktifi ve yeni getirdiği yükümlülükler
 • Standartlar çerçevesinde exproof ekipman seçimi
 • IECEx nedir? Ne anlama gelir?
 • Mekanik ekipmanlar için durum nedir?
 1. GÜN: ABİDİN ÖZLER

16) Standard Uygulama Çalışması, Sınav ve Proje Konularının Netleştirilmesi

Belge: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda ve daha sonrasında yapılacak projede ortalama olarak en az 70 puan almak gerekir.

Eğitim Dili: Türkçe

 

Eğiticiler Hakkında Bilgi:

 Abidin ÖZLER:

Makine Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Meditek PKD 2 Editörü

Efari BAHÇEVAN

Öğretim Görevlisi / Endüstri Mühendisi

TMG Danışmanı / Asbest Söküm Uzmanı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / ATEX Uzmanı

Fonksiyonel Güvenlik Uzmanı (FSE-Exida)

Patlama Modelleme Uzmanı (EME-DNV.GL)

Risk Bazlı Denetim Uzmanı (RBI-DNV.GL)

 Onur AKGÜN

Makine Mühendisi

 Özlem ÖZKILIÇ:

Kimya Yüksek Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzman

E. İş Başmüfettişi – E. İş Teftiş İst. Grp. Bşk. Yrd.

Senior Non-Key Expert – EuropeAid Turkey Project – (EuropeAid130724/D/SER/TR)

ASQ- Reliasoft Reliability Expert- Certified Functional Safety Expert (CFSE)

 

 

 

 

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

Kimler Katılabilir ?

İş güvenliği Uzmanları, Teknikerler ve bu alanda çalışanlar

Amaç

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen tesisatların, tedbirlerin ve tekniklerin işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilirliği hakkında Danışmanlık yapmak.
Konular

Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıfları.

Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayıları.

Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartları

Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemleri.

Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemleri.

Duman kontrol sistemleri.

Dedektör çeşitleri çalışma prensiplerini ve standartları.

Otomatik algılama sistemi gereken binalar.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri

Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemleri.

Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolü.

Tehlikeli maddelerin sınıfları.

LPG ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edilmesi.

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğu.

 

Detaylı Bilgi İçin; 0312 246 66 66 / 2171

EĞİTİM MALİYETLERİ:

– Eğitim ücreti Kişi Başı 800 TL  (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitmenliği

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Kimler Katılabilir ?

İş güvenliği Uzmanları, Teknikerler ve bu alanda çalışanlar

Amaç
iŞLETMELER iÇİN GEREKLİ OLAN YANGIN RİSK ANALİZİ VE YANGIN YÜKÜ HESABI GİBİ YANGIN ÖNCESİ TESPİTLERİ GERÇEKLEŞTİRİP, GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINDA DOĞRU YÖNLENDİRMELER YAPMAK

Konular

Yanma ve yangın.

Yangına sebep olan faktörler.

Yangının tanımını ve yangın türleri.

Isı ve dumanın yayılma hızı.

Yangın yerindeki tehlikeler.

Söndürme maddeleri.

Yangın söndürme cihazları ve kullanımı.

Kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak.

Temiz hava solunum cihazını kullanmak.

Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanmak.

Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürmek.

Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürmek.

Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddeleri.

Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeler.

Yangın Risk Analizi

Yangın Yükü

EĞİTİM MALİYETLERİ:
– Eğitim ücreti Kişi Başı 800 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

 

Detaylı Bilgi İçin; 0312 246 66 66 / 2171