Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukları Tanılamada ve Eğitmede Görevli Öğretmenlerin Sanatla Eğitimi

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukları Tanılamada ve Eğitmede Görevli Öğretmenlerin Sanatla Eğitimi

Programın Amacı
Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyelerinde farklılıkları ve kendilerine has özellikleri ile dikkat çeken üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tanılanmasında aile kadar öğretmenin de büyük sorumluluğu olduğu gerçeği ile hareket edersek; sanatın ve sanatsal yaratıcılığın ortaya çıkarması muhtemel durumların öğretmenler tarafından fark
edilmesinde öğretmenin rolü çok büyüktür. Amacımız öğretmenleri yaratıcılık ve zekâ konularında bilinçlendirerek öğrencilerine sunabilecekleri, yaratıcılığı geliştiren yöntem ve teknikleri öğretmek ve uygulamalarını sağlamaktır.

Eğitim İçeriği
Eğitim, öğretmenlere kuramsal ve uygulama çalışmaları ile üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukları tanılamada, yaratıcılığı fark ve taktir etmede ve bu bireyleri eğitmede ihtiyaç duyacakları sanatsal uygulamalar ve yaklaşımların öğretilmesini kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?
Eğitim özellikle okul öncesi, ilkokul ve bilim sanat
merkezlerinde çalışan tüm öğretmenlere açıktır.

Eğitim Programının Başlıkları
1. Üstün zekalı/üstün yetenekli çocuk tanısı
2. Yaratıcı düşünme becerisi
3. Yaratıcı birey özellikleri
4. Yaratıcılığın Engelleri
5. Yaratıcılık ve Eğitim- Iraksak Yakınsak Düşünme
6. Tüm beyinsel Yaratıcılık
7. Çocuk Resimleri ve Çocuğun Sanatsal Gelişimi
8. Yaratıcı Sorun Çözme Programları
9. Uygulamalar (Yöntem ve Teknikler)
Eğitim Programında Görevli Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Serap BUYURGAN (GSTMF/Görsel Sanatlar)
Prof. Dr. Ali SEVGİ (Konservatuar/Müzik)
Yrd. Doç. Dr. Eylem TATAROĞLU (GSTMF/Görsel
Sanatlar)
Mine KAZAK (Başkent Üniversitesi PDR Merkezi)
Öğretmenlere Yönelik
ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ
ÖĞRENCİLERİN SANATLA EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 1 ay (Cumartesi- Pazar) 48 SAAT

Eğitim Ücreti: 480 TL. (KDV Dahil)

Eğitimin Yapılacağı Derslik ve Atölyeler: Başkent
Üniversitesi Bahçelievler Tıp Fakültesi Derslikleri ve
Bağlıca Kampusu Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Uygulama Atölyeleri

İletişim: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA
Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97
bedam@baskent.edu.tr

YARATICI DRAMA TEMEL BECERİLER EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

YARATICI DRAMA TEMEL BECERİLER EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı

Katılımcıların kendini yeniden tanıması; düşünsel, bilişsel, fiziksel ve duygusal
kontrolü sağlaması sonucunda sosyal ve mesleki çevresiyle daha etkin bir ilişki kurabilmesini
sağlamak.

Programın Kazanımları
1. Kendini etkili ifade etme becerisi
2. Etkili ve verimli ders anlatma
3. Kendini keşfetme ve yaratıcı yönlerini fark etme
4. Uyum ve güven duygusu gelişimi
5. Dikkat konsantrasyon beceri gelişimi
6. İletişim becerisi ve empatik tutum geliştirme
7. Etkili dinleme becerisi
8. Beden dilini etkili kullanma
9. Eğlenerek öğrenme
10. Grup bilinci ve grupla ürün çıkarma
11. Kendini sanatla ifade etme
12. Grup önünde konuşma becerisi

Programın Hedef Kitlesi:
Pedagoglar, Psikologlar, Özel Eğitimciler, Sınıf Öğretmenleri, Rehber Öğretmenler,
Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları, Resim Müzik Beden Eğitimi Seramik ve El
Sanatları Öğretmenleri, Yaratıcı Drama Alanında Kendini Geliştirmek İsteyen En Az Lise
Mezunları

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
1. Tanışma ve Etkileşim
2. Bireysel farklılıklar ve demokratik tutum
3. Grup dinamiği ve grupla çalışmalar
4. Uyum güven çalışmaları
5. Duyular ve duyguların hayatımızda yeri
6. İletişim becerileri ve empati
7. Beden dili ve doğaçlamalar
8. İkili doğaçlamalar
9. Dikkat çalışmaları
10. Çocuk oyunları ve drama
11. Sözlü ve sözsüz anlatım çalışmaları
12. Öyküden dramaya
13. Masallarımız ve drama
14. Yazılı çalışmalar
15. Müzik ve ritim çalışmaları
16. Anılarımız ve biz
17. Resim ve drama
18. Sınıfta drama
19. Genel tekrar ve değerlendirme
20. Sınav
21. Belgelendirme Süreci

Belge: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda “Yaratıcı Drama Temel
Beceriler Sertifikası” verilir. Başarı belgesi için seminer sonunda yapılacak sınavda en az 70
puan almak gerekir.

ANKARA

Programın Süresi: 48 saat / 6 gün
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15
10.00 – 17.15

 

ART THERAPY EĞİTİM PROGRAMI

ART THERAPY EĞİTİM PROGRAMI

Çocukları ve bireyleri tanımada sanat etkinliklerinden yararlanmayı amaçlayan eğitim bireyler hakkında sanatın nasıl bir ayna olduğunu göstermektedir. Bireyin iç dünyası, aile ve okulu ile ilgili sıkıntıları, benlik algısı, psikolojik sıkıntıları hakkında bilgi elde etmek için sanat etkinliklerini kullanır.Çocuklar ile sanat etkinlikleri aracılığıyla iletişim kurabilme, çocukların duygularını sanat yolu ile dışa vurabilmelerine yardımcı olma üzerinde durur. Katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

broşür için tıklayınız.