ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Program İçeriği:
• Örgüt yapısı içinde yönetici asistanının yeri
• Yönetici asistanının özellikleri
• Kişisel bakım, giyim, hareket ve davranışlar
• Görgü ve protokol kuralları
• Telefon ve randevu protokolü
• Ofis yönetimi
• Dosyalama ve posta sistemi
• Ajanda ve zaman yönetimi
• Toplantı yönetimi
• Seyahat organizasyonları
• Yazı formatları, yazım kuralları
• Kişilik tipleri
• Stres ve çatışma yönetimi, öfke kontrolü
• Sağlık, nefes, meditasyon
• Kişisel değer çalışması
• Diksiyon, konuşma ve sunum teknikleri, etkili iletişim
• Yönetici gözüyle asistanı

Sertifika: Eğitim sonunda başarılı olanlara, BEDAM tarafından
hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Program Süresi:
64 saat • 8 gün
Cumartesi-Pazar • 09:30-18:30
04-05 • 11-12 • 18-19 • 25-26

Program Ücreti:
#2,600.- TL (KDV dahil) (Kredi kartına 3 taksit imkanı)
* Ücrete; Servis (Bahçelievler-Otel arasında), öğle
yemeği, ders arası ikramlar, otel havuzunun kullanımı
ve eğitim dokümanları dahildir.

Katılım Koşulları: Üniversitelerin Büro Yönetimi ve Sekreterlik
bölümlerinden mezun olmak ya da en az 1 yıllık meslek tecrübesi
gereklidir. * Eğitimlere, mesleğe uygun kıyafetle katılım zorunludur.

Eğitim Yeri:
Patalya Lakeside Resort
Gölbaşı

İletişim: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
bedam.baskent.edu.tr • bedam@baskent.edu.tr • Tel: 0312 246 67 29 • Faks: 0312 246 67 97
elifdanismanlik.com.tr • elif.ttd@gmail.com • 0532 332 53 00

Ust-duzey-yonetici-asistanligi

PAZARLAMA SATIŞ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

PAZARLAMA SATIŞ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Pazarlama, herhangi bir ürünü üretme fikrinden
başlayarak satış sonrası gerçekleştirilen faaliyetlere
kadar uzanan tamamlayıcı etkinlikler sürecidir. Sürecin
arzulanan biçimde yönetilmesi atılacak her bir adımın
temel özelliklerine hakim olmayı gerekli kılar.
Planlaması yapılan “PAZARLAMA – SATIŞ – MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI “ eğitim programının amacı
sürece ait teorik ve uygulamadan seçilmiş bilgiler
çerçevesinde konuyla ilişkili kişilerin bilgi birikimlerini
zenginleştirmektir.

KİMLER KATILABİLİR
Sertifika Programı, Satış-Pazarlama ve Müşteri İlişkileri
alanlarında uzmanlaşmak ve ilgili departmanlarda
çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile bu
alanlara kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst
düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

SERTİFİKA
Devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan
sınavda başarılı olanlara Başkent Üniversitesi Eğitim ve
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan
resmi sertifika verilecektir.
DERS SAATİ
84 saat (Cumartesi-Pazar)

Eğitim Kadrosu
Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan
Prof. Dr. Doğan Tuncer
Prof. Dr. Erinç Böge
Prof. Dr. Özcan Yağcı
Prof. Dr. Simten Malhan
Prof. Dr. Zeliha Eser
Doç. Dr. Bahar Kurtulmuşoğlu
Yrd. Doç. Dr Gaye Açıkdilli
Dr. Tülay Korkmaz Devrani
Dr. Selay Ilgaz Sümer
Lütfü Özbilen (Fokus Akademi)

EĞİTİM YERİ
Patalya Lakeside Resort Otel Tesisleri (4 Yıldızlı),
Gölbaşı – Ankara

ÜCRET
850.-TL x 2 taksit = 1.700.-TL (KDV dahil)
ÜCRETE DAHIL OLAN HIZMETLER
1. Servis (Bahçelievler – Patalya/Gölbaşı,
Patalya/Gölbaşı – Bahçelievler)
2. Öğle Yemeği (4 çeşit)
3. Ders arası ikramları
4. Patalya Lakeside Resort Otel Açık ve Kapalı
yüzme havuzu
5. Fitness
6. Eğitim dokümanları

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için:
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA
Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97
bedam@baskent.edu.tr

EĞİTİM İÇERİĞİ
1. DERS
• Pazarlamanın Tanım Kapsam ve Özellikleri
• Pazarlamanın Gelişimi ve Tüketici Odaklılık
• Pazarlamada Yeni Eğilimler
• Pazarlama Çevresi: Mikro Faktörler
• Pazarlama Çevresi: Makro Faktörler
• Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetim Süreci
2. DERS
• Pazarlama Bilgi Sistemi
• Pazarlama Araştırma Süreci
• Yeni Teknolojiler ve Pazarlama Araştırmaları
• Pazarlamada Veri Toplama Yöntemleri
• Sosyal Medya ve Pazarlama
3. DERS
• Tüketici Davranışları
• Pazar Olgusu ve Tüketici Çeşitleri
• Tüketici Pazarlarının Demografik, Kültürel ve Ekonomik
Özellikleri
• Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Faktörler
• Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler
• Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler
• Tüketici Değeri – Tatmin ve Sadakat İlişkisi
4. DERS
• Endüstriyel Pazarlar
• Endüstriyel Pazarların Yapısal Özellikleri
• Endüstriyel Alıcılar ve Davranışsal Özellikleri
• Uluslararası Pazarlar
• Uluslararası Pazar Özellikleri
• Pazar Hedefleme
• Pazar Bölümlendirme
5. DERS
• Konumlandırma
• Fiyatlandırma Yöntemleri
• Psikolojik, Tutundurucu, Farklılaştırıcı
Fiyatlandırma
• Pazarlama İletişimi
• Bütünleşik Pazarlama
6. DERS
• Satış ve Satış Geliştirme
• Satış Yönetimi
• Zor Müşteriler ve İkna
• Şikayet Karşılama
7. DERS
• Temel ve Gelişmiş İletişim Modelleri
• Reklam
• Halkla İlişkiler
• Pazarlama İletişimde Yeni Medyanın Kullanımı
8. DERS
• Hizmet Pazarlaması
• Hizmet Tanımı ve Çeşitleri
• Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri
• Hizmet İşletmeleri İçin Pazarlama Stratejileri
9. DERS
• Pazarlama ve Kurum Kültürü
• Uygulamadan Seçilmiş Başarılı Örneklerin
Analizi
• Uygulamadan Seçilmiş Başarısız Örneklerin
Analizi

pazarlama_satış_müşteri_ilişkileri_sertifika_programı(Broşür)

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

İnsan kaynakları yönetimi kavram, ilke ve tanımlarını yapabilmek,Müzakere kavramının öğrenilmesi,
İnsan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkları ortaya koyabilmek,
İnsan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerinin önemini kavrayabilmek ve bunları uygulayabilecek yetkinlikte olmak,
Temel insan kaynakları yönetimi işlevlerinden iş gücü arama, seçme ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak, konuyla ilgili kilit noktalara hakim olmak,
Etkili mülakat ve karar süreci yönetebilmek,
Performans değerleme ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak bunun yanı sıra performans değerleme yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak,
İnsan kaynakları işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzman olmak,
İş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenmek, iş değerleme yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak,
İnsan Kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve İKY başarı göstergeleri neler olduğunu ifade edebilmek,
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) hakkında bilgi sahibi olmak,
KİMLER KATILABİLİR?

İnsan kaynakları yöneticileri,uzmanları ve çalışanları,
Kariyerine insan kaynakları yönetimi alanında devam etmek isteyenler,
İK alanında kariyer planlayan üniversite öğrencileri ve mezunlar,
Kurumlarda insan kaynakları uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
İşletme yöneticileri ve yönetici adayları,
İnsan kaynakları yönetimine ilgi duyan ve bu alanda kariyer hedefleyenler,
EĞİTİM İÇERİĞİ

İşletmelerde Yönetim ve Temel Kavramlar
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planlama ve İş Analizi
İş gücü Arama, Seçme ve Yerleştirme
Performans Değerleme ve Performans Yönetimi
Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Planlama
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
İKY Uygulamalarının İşletme Başarı Açısından Değerlendirilmesi
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS)

YAŞAM KOÇLUĞU VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

YAŞAM KOÇLUĞU VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Koçluk nedir?

Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proaktif kararlarla olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginlik ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan; süresi, çalışma prensipleri ve sistemi olan bir yol arkadaşlığıdır. Bugünün dünyasında koçluk hem tüm dünyada gelişen bir meslek hem de kurumlarda liderler, öğretmenler, danışmanlar, aileler tarafından benimsenen bir iletişim yöntemi haline gelmiştir. Üniversite öğrencilerinden olimpiyat sporcularına, CEO’lardan profesyonel sanatçılara kadar birçok insan, hayatlarında daha fazla başarı ve mutluluk yaratmalarını sağlayacak olan araçları koçları sayesinde bulmaktadır.

KOÇ KİMDİR?

Koç, koçluk sürecine hakim olan, sezgileri ile çözüme odaklanabilen , kişinin başarısının önüne geçen engelleri görebileceği ve bu engelleri aşmak konusunda gerekli eylemleri planlayabileceği ortamları yaratıp, değişimleri takip ederek süreci izleyen kişidir.

 

Yaşam Koçluğu Eğitimi, kişinin önce kendi özüne yaptığı bir yolculuk programıdır. Çünkü kişinin gelişim ve değişimine koçluk, bu yolculuk ile gerçekleşir. Bu program, kendi yaşamına dışarıdan bakmak, içsel doğasını gözlemlemek, anlamak, kendini keşfetmek ve böylece potansiyelini optimum seviyede kullanmak isteyen ve tüm bunlara ilaveten; edindiği bilgi ve deneyimlerle başka insanların hayatlarında da benzer tecrübeler yaşamalarına destek olmayı hedefleyen bireyler için bir fırsattır.

Yaşam Koçluğu Programının İçeriği;

*Koçluk kavramı,
*Optimal Koçluk modeli,
*Koçluk inançları,
*Nasıl öğreniyoruz?
* Temel iletişim becerileri,
*Koçluk süreci,
*Optimal Koçluk sarmalı,
* Koçlukta metafor kullanımı,
*Bilinç dışına koçluk,
*Temsil sistemleri,
* Perspektif,
*Dilin gücü,
*Hedef çalışması, Walt Disney modeli,
*Vizyon – Misyon – Değerler,
* Planlama, SWOT analizi, zaman yönetimi,
*Zaman çizgisi,
*Çapalama,
*Gelecek tasarımı,
*Nefes teknikleri,
*Kendine koçluk,
*Optimal Koçluk oyunları,
*Nasıl marka olunur?
*Etik ilkeler ve standartlar.
Eğitim Süresi; 72 saattir.
Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile çocuklar ve gençlerle
olan iletişiminizi güçlenecek, onların perspektifinden
bakarak , hayatı tanımalarına yardımcı
olabileceksiniz.
Öğrenci koçu olduğunuzda, onları empatik
dinleyerek emir vermek yerine, isteklerinin farkına
varacak, çatışma yerine uzlaşmayı sağlayacaksınız.
Öğrenciyi destekleyici teknikleri uygulayabilecek ve
böylece öğrencilerinizin başarılarının katlanarak
artmasına destek olmuş olacaksınız.

Öğrenci Koçluğu Programının İçeriği;

* Koçluk kavramı,
*Optimal Koçluk modeli,
*Koçluk inançları,
*Nasıl öğreniyoruz?
*Temel iletişim becerileri,
*Koçluk süreci,
*Optimal Koçluk sarmalı,
*Koçlukta metafor kullanımı,
*Bilinç dışına koçluk,
Bilinç dışına koçluk,
*Temsil sistemleri,
*Perspektif,
*Hedef çalışması, Walt Disney modeli,
*Planlama, zaman yönetimi,
*Gelecek tasarımı,
*Öğrenme Teknikleri,
*Test çözme / hafıza teknikleri,
*Verimli ders çalışma teknikleri,
*Hızlı okuma,
*Zihin haritaları,
*Konsantrasyon,
*Öğrenci testleri,
*Kaygı ile başa çıkma,
*Ebeveyn görüşmeleri,
*Öğrenci koçluğu uygulama çalışmaları.
*Nefes teknikleri,
*Nasıl marka olunur?
*Etik ilkeler ve standartlar.
Eğitim Süresi; 72 saattir.

Katılımcıların 6 ay boyunca koçluk uygulama
atölyelerine katılımı ve ayrıca koçluk mesleği
sürecine geçiş mentörlüğü ücretsizdir.
Eğitim sonrası sınav ve 20 saat staj sürecini başarı ile
tamamlayan katılımcılar, eğitim sertifikasını almaya
hak kazanırlar.

Eğitimciler: Ceyda TEZEL ve Ebru OĞUŞ
Eğitim bedeli kredi kartı ile 3 taksitte ödenebilir.
Başkent Üniversitesi öğrencilerine ve mensuplarına
%25 indirim uygulanmaktadır.

ogr-yasamkoclukbrosur tek