DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ VE FİNANSMANI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ VE FİNANSMANI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ VE FİNANSMANI
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı

Dış ticaret teknik ve araçlarının etkin şekilde kullanımı, uygun ödeme ve finansman
araçlarının seçimi, ilgili belgeler ve süreçlerle ilgili katılımcıların bilgilendirilmesi

Programın Hedef Kitlesi:
Dış ticaret alanında faaliyet gösteren firma çalışanları, bankaların kurumsal – ticari ve/ya
KOBİ portföyleri yönetici adayları, proje finansmanı kuruluşları çalışanları, danışmanlık
firmaları çalışanları

Programın içeriği:
Dış Ticaretin Tanımı ve Kapsamı
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Sevk ve Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Dış Ticarette Finansman Seçenekleri
Hizmet Sektörüne Yönelik Ödeme ve Finansman Seçenekleri
Sınav

İletişim: 0 312 246 67 29 – 0 312 246 66 66/2184

Programın Süresi: 21 saat / 3 gün

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü / ANKARA

Program Ücreti: 450.- TL (KDV dahil)

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796
910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır
Katılım Koşulu: Lisans mezunu olmak.

Belge: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda başarı veya katılım belgesi
verilir. Başarı belgesi için seminer sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI

 

Programın Amacı:
Proje yönetimi (PY)’ne ilişkin temel tanımlarını gözden geçirmek, ilgili süreç ve uzmanlık alanlarını
incelemek, Projenin başarıya ulaştırılmasında hedef ve yöntem belirleyebilmek. Projenin özelliğine
göre PY süreçlerini önceliklendirebilmek. Sistem, donanım ve yazılım geliştirme projelerinde yaşam
döngülerinin farkına varmak ve sistem mühendisliği esaslarını uygulayabilmek. Projede zaman
yönetimi yöntemleri ve alınan derslerden haberdar olmak. CMMI modelinin bugünü ve geleceği
hakkında bilgi almak.

Programın Hedef Kitlesi:
İş hayatında bir adım önde olup avantaj sahibi olmak tüm isteyenler. İş ortamında proje ekibinde
görev alanlar, proje teklifi hazırlayanlar/hazırlayabilecekler. Mühendislik öğrencisi veya mezunu.
Firma kurup destek başvurusu almayı planlayan girişimciler.

Programın içeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
1. Gün
 Hedefler ve kapsam
 Proje Yönetimi (PY)’nin hedefleri
 PY Tanımları
 PY Uzmanlık Alanları
 Projenin Yaşam Döngüsü
 PY Süreçleri -1
 PY Süreçleri -2
 Uygulamalı Grup Çalışması
Esas alınan dokümanlar->KTID
2. Gün
 PY neyin yönetimidir?
 Başarının tanımı ve ölçütler
 PY süreçlerinin yönetimi
 PMBOK, PRINCE II, IEEE 1207 ve diğerleri
 “Business Plan Design”
 Örnek Uygulamalı PY Çalışması
 Değerlendirmeler
 Uygulamalı Grup Çalışması
KTID->İş Kırılımı->İşgücü Planlamaları->PUT->PIBD
3. Gün
 Sistem Mühendisliği’ne Genel Bakış
 Müşteri İsterleri Belirleme
 Fonksiyonel Analiz ve İsterler
 İster Doğrulama ve Geçerli Kılma
 Sistem Mimarisi ve Sistem Tasarımı
 Risk Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Yönetimi
 Değerlendirmeler
 Uygulamalı Grup Çalışması
4. Gün
 Projede Zaman Yönetimi
 Kritik Yol Yöntemi ve Uygulamaları
 PERT ve Uygulamaları
 Uygulamalı Çalışmalar
 Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) nedir?
 CMMI Modelinin Bugünü ve Geleceği
 Dünyada ve Türkiye’de CMMI Uygulamalarına Genel Bakış
 Değerlendirmeler / Sertifikaların teslim edilmesi3
 CMMI Modeli Kapsamında Yer Alan Proje Yönetimi Pratikleri

Belge:
*Kurs sonrasında temel bilgilerin gözden geçirilmesi amacıyla yapılacak bir test sonrası, başarılı olan
katılımcılara iki adet sertifika verilecektir. Başarı için tüm derslere katılım şartı aranmaktadır (özel
durumlar için danışınız.). Sertifikalar: Uygulamalı Proje Yönetimi Sertifikası, Uygulamalı Sistem
Mühendisliği Sertifikası. Sertifikalar SMART A.Ş. ve Başkent Üniversitesi BEDAM Bşk.lığı onayına sahip
olacaktır.
*CMMI Modelini esas alan bu eğitim modülü süresince; CMMI modelinin ne olduğu, tarihçesi ve
modelin sahip olduğu süreç alanları konularında kısa bilgilendirmeler yapılacaktır. Aynı zamanda
modelin şu andaki durumu ve gelecekte modelden nelerin beklendiği hakkında kısa bilgiler
verilecektir. Bununla birlikte, Dünyada ve Türkiye’de CMMI uygulamaları hakkında kısa
bilgilendirmeler yapılacaktır. Aynı zamanda; CMMI’ın proje yönetimi süreç alanlarından olan Proje
Planlama (L2), Proje İzleme ve Kontrol (L3), Bütünleşik Proje Yönetimi (L3) ve Sayısal Proje Yönetimi
(L4) süreç alanları hakkında kısa bilgilendirmelerin yapılması planlanmıştır.
*Sertifikaların hem BEDAM Müdürlüğü hem de SMART A.Ş. tarafından düzenlenecek olması
sebebiyle, sertifikaların kağıda baskı imzalanmış kopyalarının yetiştirilememesi halinde, ilan edilecek
bir tarihte (en geç iki hafta içerisinde) teslim edilecektir.

İletişim: 0312 246 67 22

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

Program Ücreti: 750TL (KDV Dahil)

Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796
910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır.
Katılım Koşulu: Lisans mezunu olmak

AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın seçmeli ders olarak belirlediği Akıl Oyunları dersi için eğitmen eğitimimiz 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Müfredata uygun olarak, dünyanın farklı ülkelerinde ödül almış zeka oyunlarını, Sudoku türevlerini, Go ve satranç gibi zeka oyunlarını içeren eğitimlerimizde ders için gerekli olan tüm  donanımlar verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın zekâ oyunları dersi öğretim programında, öğrenme alanları, oyun kategorilerine göre oluşturulup; Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları, Sözel Oyunlar, Geometrik – Mekanik Oyunlar, Strateji Oyunları, Hafıza Oyunları ve Zekâ Soruları olmak üzere 6 üniteye ayrılmıştır. Tarafımızdan verilen eğitimlerde milli eğitimin oluşturduğu ders programı baz alınarak bu doğrultuda eğitim verilmektedir.

Eğitimlerimiz, tüm basamakları kapsamakta ve uzman eğitmen tarafından yürütülmektedir. Belirlenen konular tek tek ele alınmakta ve bilinen oyunların yanısıra, dünya da kabul görmüş ve bu konuda ödül kazanmış olan zeka oyunlarına yer verilmektedir.

Ana sınıflarından başlayarak her yaş grubuna nasıl öğretilmeli sorusu cevap bulmakta ve Satranç, Go, Sudoku türevleri yanısıra pedagog lar ve nörologlar tarafından hazırlanan ödüllü birçok oyunun eğitimi verilmektedir.Yapılan bilimsel çalışmalar baz alınarak her yaşa uygun doğru eğitimin nasıl verilmesi gerektiği üzerinde durduğumuz eğitimimizde bireyin geliştirilmek istenilen zekasal türüne yönelik gelişimlerinin nasıl takip edilmesi gerektiği ve çoklu zeka kuramı öncülüğünde gerekli donanımların kazanılması amaçlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğretmenler gerekli olan tüm donanıma sahip olarak, milli eğitim müfredatını tam olarak başarıyla gerçekleştirecek yetkinliğe kavuşturulmaktadır. Eğitim sonunda sizlere “Başkent Üniversitesi onaylı Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi” sertifikası verilecektir. Bu sertifika ile derslere girmenizin yanısıra “Akıl Oyunları Eğiticisi” ünvanını da almış olacaksınız Grup olarak belirlediğiniz tarihlerde de gruplara özel eğitim açabilme açılmaktadır.

Afiş için tıklayınız.

Kurs katılım ücreti 560 TL(KDV DAHİL) dir.
06-07 Mayıs 2017
Uzman Aylin İbişoğlu
0 532 785 90 59

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI: Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı, Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile anlaşılmasının sağlanması.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Kimler Katılabilir?
Lisans Programları
Mühendislik Fakültesi
İşletme ve İktisat Bölümleri
3. ve 4. Sınıf öğrencileri
ve mezunlar.

Yüksek Lisans Programları
Kalite Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
İktisat
Tüm öğrenciler
ve mezunlar.

Eğitim ücreti
Kişi başı 500TL olarak belirlenmiştir
Programın Süresi: 12 Saat – 4 Gün

Katılımcılara TSE tarafından sertifika verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayacak adaylar
“Kalite Yönetim Sistemi Baş tetkik – Tetkik Görevlisi Adayı» sınavına giriş hakkı kazanacaklardır.

 

HEKİMLER İÇİN SINAVLARA YÖNELİK ZİHİNSEL ODAKLANMA VE HEDEF ÇALIŞMASI

HEKİMLER İÇİN SINAVLARA YÖNELİK ZİHİNSEL ODAKLANMA VE HEDEF ÇALIŞMASI

HEKİMLER İÇİN SINAVLARA YÖNELİK ZİHİNSEL ODAKLANMA VE HEDEF
ÇALIŞMASI

 

Programın Amacı:
Sınav süreci ile ilgili bireysel farkındalığı arttırmak, konsantrasyon arttırıcı teknikleri
kullanarak odaklanmayı sağlamak, hedefleri doğru belirlemek, bu hedefler için yeterli
motivasyona ulaşmak.

Programın Hedef Kitlesi:

Diş Hekimliği veya Tıp Fakültesi öğrencileri, Diş Hekimleri ve Tıp doktorları ve
Akademisyenler…
Programın içeriği:
NLP teknikleri, Hafıza teknikleri, Konsantrasyon egzersizleri, Zaman yönetimi çalışmaları
(Eğitimler birebir gerçekleştirilecektir).
Programın Süresi: 8 saat / 2 gün
Cumartesi 14:00 – 18:00
Pazar 14:00 – 18:00

Programın Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Derslikleri – Bahçelievler
Program Ücreti: 375.-TL (KDV dahil)

(Başkent Üniversitesi Mensuplarına ve birinci derece akrabalarına %25 indirim
uygulanmaktadır).
Banka Hesap No: Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi’nde Başkent Üniversitesi’ne ait 796
910 – 364 numaralı hesap
IBAN: TR 97 0013 4000 0007 9691 0001 16
(Açıklama Olarak Katılımcının ve Kursun Adı Yazılmalıdır)

Katılım Koşulu:
Diş Hekimliği veya Tıp Fakültesi öğrencisi veya mezunu olmak
Belge: Seminerin sonunda katılım belgesi
Eğitmen ve İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Ebru Şebnem AYVA (Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi) – 05055231977

HIZLI OKUMA EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

HIZLI OKUMA EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Hızlı okuma eğitimimiz programı online olarak Fokus Yaşam Akademisi Ar-Ge ve İletişim işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Türkiye‘de ve Dünyadaki ilk ONLINE ANLAYARAK HIZLI OKUMA Programıdır.
Türkiye’de 400’ün üzerinde kurum kuruluş da, yaklaşık 20.000 adet katılımcı kullanmaktadır.
Günde Sadece Yarım Saat Çalışmayla!

Nasıl Öğretiyoruz?
Online hızlı okuma ve anlama kursumuz tamamen web üzerinden çalışmaktadır. İçerisinde onlarca egzersiz aracı, binlerce hızlı okuma metni bulunmaktadır. Yaş ve eğitim gurubunuza göre sistem sizin için hazırlanmış özel makaleleri kullanarak hem eğitiminize katkıda bulunur hem de hızlı okuma ve anlamayı öğretir.
Takistoskop, Gruplama, Hızlı Okuma ve Anlama eğitimlerinde bulunduğunuz seviye anlık olarak kayıt edilip gelişim durumunuz otomatik olarak takip edilir. Seviyelerde başarılı oldukça okuma hızınız ve seviyeniz aşama aşama yükseltilir.
Bizim diğer kurs ve programlardan temel farkımız bu olup, hızlı okumayı size akıllı Digital öğretmenlerle öğretiyoruz.
Hızlı Okumayı Öğretme Garantisi

Online Akıllı Eğitim
Online Hızlı okuma ve Eğitim Platformumuz Digital bir öğretmen gibi davranır. Tüm egzersizler sizin mevcut okuma hızınıza/seviyenize göre ayarlanıp, bulunduğunuz seviyeden bir üst seviyeye odaklanarak yaptırılır. Herhangi bir seviyede gelişmeye ihtiyacınız var ise bir üst seviyeye geçemezsiniz.
Sistem size katıldığınız program türüne göre metinler okutur. Örneğin bir ilkokul öğrencisi iseniz sistem size 100 Temel eser serisinden bir metin gösterir. Dolayısıyla hızlı okumayı yaşınıza ve eğitiminize uygun bir metin ile öğrenir aynı zamanda dersleriniz için yardımcı bir araç görevi üstlenir..

Kişiye Özel Programlar
Eğitim platformumuzda her yaşa ve eğitime uygun metinler üzerinden eğitim yapılmaktadır. Eğitim Programlarımız; Genel, İlköğretim, Ortaöğretim, Lise, Üniversite ve Doktora seviyelerine göre verilmektedir.
Bir ilkokul öğrencisi ile üniversite öğrencisinin kelime haznesi ve kavrama yetisi aynı olmadığından onların ayrı ayrı metinler üzerinden hızlı okumayı öğrenmesi gerekir. Sistemimizi diğer kurs ve platformdan ayıran temel özelliklerinden biride budur!

Yaş ve Eğitiminize Göre Özel Hızlı Okuma

Farkımız Ne?

Bizi diğer program ve kurslardan ayıran temel özellikler;
Kişinin yaş ve eğitim durumuna özgü metin ve kelimeleri kullanma
Öğrencinin hızlı okuma egzersizlerindeki okuma hızı seviyelerini anlık olarak takip etme
Sistemin akıllı bir Digital öğretmen gibi öğrenciyi yönlendirmesi
Web tabanlı olduğundan internet olan her yerden ve bilgisayardan çalışabilmesi
Programın basit arabiriminin herkes tarafından rahatça kullanılabilmesi
Hızlı okumayı öğretme garantisi vermesi

Egzersizler
Hızlı okuma programımızda onlarca egzersiz aracı bulunmaktadır. Bu araçlar ile göz kaslarınızı geliştirebilir, Görme alanınızı genişletebilir, Algılama Becerilerinizi yükseltebilir, Aktif görme ve algılama yetinizi geliştirebilirsiniz.

Ölçülebilir Gelişim
Eğitim platformumuzda takistoskop, gruplama, hızlı okuma ve anlama egzersizleriniz merkezi veri tabanına sürekli kayıt edilir. Diğer kurs ve programlardan farklı olarak hızlı okumayı sizi kendi halinizde değil belirli bir program dahilinde seviye seviye öğretiyoruz. Bulunduğunuz seviyeyi gelişim tablonuzdan anlık olarak takip edebilirsiniz.
Örneğin: Hızlı okumanın temel egzersizi olan takistoskop eğitimde 7 Seviye bulunmaktadır. 1. seviyede size 1 kelimelik metinler okuma hızınıza göre (Örn:30ms) gösterilip metinleri doğru görüp görmediğinizi test edilir. Eğer 1 kelimelik metinleri 30ms içinde doğru görüyorsanız seviyeniz bir seviyeye yükseltilir.

Size Özel Okuma Metinleri
Klasik hızlı okuma programlarında herkes için aynı ve sabit metinlerle eğitim yapılmaktadır, oysa bu çok büyük bir yanlıştır. Bir ilköğretim öğrencisi ile üniversite öğrencisinin kelime haznesi ve algılaması aynı değildir. Eğitim platformumuzda sizin yaş ve eğitim durumunuza göre özel programlar bulunup ve sizin yaş ve seviyenize göre metinler üzerinden öğretim yapılır.

Eğitici Oyunlar
Eğitim platformumuzda göz ve hafızanızı geliştirecek çeşitli oyunlar bulunmaktadır. Teneffüs aralarında veya sıkıldığınız zamanlarda eğitime ara vermek isterseniz göz kaslarınızı ve hafızanızı geliştirici oyunlar oynayabilirsiniz.

Online Hızlı Okuma Testi Online Hızlı Okuma Testi
Online Hızlı Okuma Eğitimi Eğitim için tıklayınız.

Yasemin Tacimer ile Adab-ı Muaşeret & İmaj Yönetimi Protokol Kuralları & Zarafet Kuralları Sertifika Programı

Yasemin Tacimer ile Adab-ı Muaşeret & İmaj Yönetimi Protokol Kuralları & Zarafet Kuralları Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI

PROTOKOL KURALLARI & ZARAFET KURALLARI
Protokol Kurallarının püf noktaları paylaşılır. Sihirli
anahtarlar katılımcılara teslim edilir…Toplumda yaygın
olarak yanlış dediğimiz noktalar netleştirilir ve bunlara
veda edilir… Bireyler bulundukları toplumlarda artık
kolaylıkla bir adım daha öne çıkmayı gerçekleştirir….
Kariyer yolculuğunun önündeki engellerden birinin daha
kaldırılması sağlanmış olur üstelik tüm bilinç ve zarafet
kodları ile…

 

ADAB-I MUAŞERET & İMAJ YÖNETİMİ
Görünümümüz, kıyafetimiz, duruşumuz, oturuşumuz,
kalkışımız, konuşmamız, yürüyüşümüz, beden dilimiz,
saçımız, başımız, makyajımız, aksesuarlarımız,
hijyenimiz ve hatta değerlerimiz, bilgi birikimimiz,
karakterimiz, samimiyetimiz, hoşgörümüz, öz saygımız,
diksiyon, empati duygumuz, nezaketimiz, saygın
davranışlarımız, zarafetimiz ve asaletimize kadar
bir bütün olarak “BİZ”… Proje “BİZ-İZ” … Akıllarda,
dimaglarda ve yüreklerlerde “İZ” bırakacak “BİZ”

• İş Yaşamında Profesyonellik
• Backround Sunumu
• Kişisel Alan Sınırları
• Patron Çalışan İlişkisi
• Kartvizit Kullanımı
• Telefon İletilimi ve İncelikleri
• Karşılama Ağırlama
• İş Yaşamında İmaj
• Algı Yönetimi & İmaj Yönetimi
• İmaj Yapıcılar-İmaj Kırıcılar
• Algı Kodları
• Tanışmalarda, İlk Saniyelerdeki Nokta Vuruşları
• Görünüm-Etkin İletişim
• Saygın Davranış
• Kariyer Planlama
• Hayalden Hedefe Yolculuk
• Kamusal Alanda Protokol Kuralları
• Geçiş Öncelikleri
• Hitaplar
• Öncelik-Sonralık
• Hitaplar
• Ast-Üst Hiyerarşisi
• Zarafetin Dili
• Kadını Hanımefendiliğe Taşıyan Zarafet
• Erkeği Beyefendiliğe Taşıyan Asalet
• Oturuşlar-Kalkışlar
• Yürüyüş-Duruş
• Pres-Prenses Duruşları
• Külhanhanbeyi & Mahalle Dilberi
• Adab-I Muaşeret & Ata Kültürü
• Sihirli Sözcükler
• A’dan Z’ye Selamlamalar
• Saygın Davranış
• Tanış(Tıran)-Tanış(An)-Tanış(Tırılan)
• Kırmızı Çizgiler – Yeşil Geçişler

Protokol Kuralları & Zarafet Kuralları: 3 Saat
Adab-I Muaşeret & İmaj Yönetimi: 3 Saat

Başkent Üniversitesi Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca
Kampusu ANKARA

SERTİFİKA
Program süresince devam koşulunu sağlayan tüm
öğrencilerimize Başkent Üniversitesi Eğitim ve
danışmanlık hizmetleri merkezi tarafından hazırlanan
resmi sertifika verilecektir

ÜCRET
170 TL (KDV dahil)

brosur_imaj

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:
Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş
hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda bilgilendirilmelerinin sağlaması amaçlamaktadır.
Kimler Katılmalı:
Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler
katılmalıdır.

Eğitim Süresi: 10 Gün(80 Saat)

Eğitim Ücreti: 950 TL (KDV Dahil)

Eğitim Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikleri (Bahçelievler)

Eğitim İçeriği

1. Temel Finans Bilgileri
1.1. Finans Kavramı
1.2. Firma Amacı
1.3. Finans Yöneticisi, Rolü ve Fonksiyonu
1.4. Temel Politikalar
2. Temel Muhasebe Bilgileri
2.1. Muhasebenin Amacı
2.2. Muhasebe ve Finansın Temel Terminolojisi
2.3. Muhasebe Konsepti ve Prensipleri
2.4. Şirketlerde Muhasebe Departmanları ve Görevleri
2.5. Muhasebede Belge Akışı
2.6. Muhasebe Organizasyonu
2.7. Muhasebe Sisteminin Kurulması
2.8. Muhasebede Kayıt Akışı
2.9. Ticari İşletmelerde Maliyet Muhasebesi
2.10. Hizmet İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
2.11. Endüstri İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
3. Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3.1. Para Piyasaları
3.1.1. Kurumlar
3.1.2. Araçlar
3.2. Sermaye Piyasaları
3.2.1. Kurumlar
3.2.2. Araçlar
3.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4. Finans Matematiği
4.1. Faiz Hesaplamaları
4.2. Vadeli ve Peşin Alım / Satımlarda Hesaplama Yöntemleri
4.3. Risk ve Getiri Hesaplamaları
5. Finansal Yönetim
5.1. Sermaye Yapısı
5.2. Özsermaye veBorcun Maliyeti
5.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
5.4. FınansalKıralamaİşlemlerı
5.4.1. Tanım Ve Kavramlar
5.4.2. Finansal Kiralama İşlemlerinin Özellikleri
5.4.3. Finansal Kiralama İşlemlerinin Avantaj Ve Dezavantajları
5.4.4. Türleri İtibariyle Finansal Kiralama İşlemleri
5.4.5. Çeşitli Yasalar Açısından Finansal Kiralama İşlemleri
5.5. Factorıngİşlemlerı
5.5.1. Tanım Ve Temel Kavramlar
5.5.2. Factorıng İşlemlerinin Özellikleri
5.5.3. Factoring İşlemlerinin İşleyişi
5.5.4. Türleri İtibariyle Factoring İşlemleri
5.5.5. Factoring İşlemlerinin Maloluşu
5.5.6. Çeşitli Yasalar Açısından Factoring İşlemleri
6. Şirket Bilanço Analizi
6.1. Finansal Tabloların Amaç ve İşlevi
6.2. Bilanço
6.3. Gelir-Gider Tablosu
6.4. Fon Akım Tablosu
6.5. Nakit Akım Tablosu
6.6. Finansal Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi
6.7. Finansal Analiz Yöntemleri
6.8. Oran Analizi
6.9. Karşılaştırmalı Analiz
7. İşletmelerde Aktif/Pasif Yönetimi
7.1. Aktif Hesaplar
7.2. Pasif Hesaplar
7.3. Nazım Hesaplar
7.4. Vade Uyumu
7.5. Faiz Uyumu
7.6. Para Cinsi Uyumu
7.7. Riskler Neden İzlenmeli (Vade, kur, piyasa, faiz vb)
8. Bütçe Yönetimi
8.1. Bütçe Hazırlamada Nelere Dikkat Edilmeli
8.2. Varsayımlarım Önemi
8.3. Bütçe İzleme Yöntemleri
8.4. Sapmalar ve Yapılacaklar
9. Türk Ticaret Kanunu
9.1. Yeni TTK’nın Hazırlanma Sebepleri ve Hedefleri
9.2. TTK’nın Temel Düzenlemelerine Genel Bakış
9.3. Yeni Yasada Ticari İşletme Düzeni
9.4. Ticari Muhasebe
9.5. Ticaret Sicili Ticari Defterler ve Ispat Usulleri
9.6. Haksız Rekabet
9.7. Acentelik ve Diğer Tacir Yardımcılarına Genel Bakış
9.8. Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel Hükümler
9.9. Birleşme, Bölünme ve Şirket Toplulukları
9.10. Kuruluşa İlişkin Yenilikler
9.11. Kurumsal Yönetim İlkesi Işığında Yönetim Kurulu
9.12. Anonim Ortaklığın Üst Düzey Yönetimi
9.13. Yönetim Örgütlenmesi
9.14. Yeni Sorumluluk Rejimi
9.15. TTK’da Genel Kurul
9.16. Pay sahipliği Haklarına Genel Bakış
9.17. Yeni Düzende Limited Ortaklıklar
10. Şirketlerde Vergi Yönetimi
10.1. Vergi kanunları ve temel işlevi
10.2. Vergi usul kanunu
10.3. Gelir vergisi kanunu
10.4. Kurumlar vergisi kanunu
10.5. Damga vergisi kanunu
10.6. Kdv kanunu
10.7. Amme alacaklıları tahsili usulü hakkındaki kanun
10.8. Diğer vergi kanunları
10.9. Vergi kanunlar muhasebe ilişkisi
11. Şirket Değerleme
11.1. Değer Tespitine Neden İhtiyaç Var
11.2. Şirket Değer Tespit Yöntemleri
11.2.1. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
11.2.1.1. Firmaya Serbest Nakit Akımı
11.2.1.2. Özsermayeye Serbest Nakit Akımı
11.2.2. Defter Değeri
11.2.3. Piyasa Değeri
11.2.4. Tasfiye Değeri
11.2.5. Diğer Yöntemler
12. Türev Ürünler
12.1. Türev Ürün Neden Kullanılmalı
12.2. Hangi Durumda Hangi Ürün Karşılaştırması
12.3. TürevÜrünler
12.3.1. Forward
12.3.2. Futures
12.3.3. Opsion
12.3.4. Swap
13. Halka Açılma
13.1. Şirketler Neden Halka Açılır
13.2. Halka Açılacak Şirketlerde Bulunması Gereken Temel Unsurlar
13.3. Halka Açılmada İzlenen Yöntem Nedir
14. Kurumsallaşma ve Yönetim Stratejileri
14.1. Aile İşletmeleri
14.1.1. Aile İşletmesi Kavramı
14.1.2. Aile İşletmelerinin Özellikleri
14.1.3. Aile İşletmelerinde Gelişim Evreleri
14.1.4. Aile İşletmelerinde Kurucu ve Diğer Aktörler
14.1.5. Aile İşletmelerinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
14.1.6. Dünyada ve Türkiye’de Aile İşletmeleri
14.2. Aile İşletmelerinin Yapısı Ve Yönetimi
14.2.1. Aile İşletmelerinin Yapısı
14.2.2. Aile İşletmelerinde Yönetim
14.2.3. Aile İşletmelerinin Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
14.2.4. Aile İşletmelerinde Stratejik Yönetim
14.2.5. Aile İşletmelerinde Yönetimin Profesyonelleşmesi
14.2.6. Aile İşletmelerinde Yönetim Devri
14.3. Aile İşletmelerinde Geleceğin Yöneticilerinin Özellikleri
14.3.1. Örgütsel Yedekleme
14.3.2. Örgütsel Yedeklemede Temel Aşamalar
14.3.3. Günümüzde Değişen Çevre Koşulları
14.3.4. Uluslararası Çevre, Küreselleşme ve Bilgi Toplumu
14.3.5. Genel Çevre Faktörlerinde Değişim
14.3.6. İşletmenin İç Çevre Faktörlerinde Değişim
14.3.7. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticilik Profili
14.3.8. Yönetim Becerileri
14.3.9. Beşeri Özellikler-Kavramsal Özellikler
14.3.10. Lider Yönetici
14.3.11. Geleceğin Girişimcileri
14.4. Yönetici Adaylarının Seçimi Ve Yetiştirilmesi
14.5. Yönetici Adaylarının Seçimi
14.6. Genel Olarak Yönetici Adaylarının Seçimi
14.7. Yönetici Adayları Seçim Yöntemleri Değerleme Merkezleri
14.8. Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesi
14.9. Genel Olarak Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesi
14.10. Yönetici Yetiştirme Yöntemleri
14.11. İşbaşı Eğitim Yöntemler ve Temel Aşamalar
14.12. İş Dışı Eğitim Yöntemleri
14.13. Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesinde llk Yıllar
14.14. Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesinde Kritik Deneyimler
15. Banka Şirket ilişkileri
15.1. Bankaların Şirketlere Yönelik Ürünleri
15.2. En Uygun Ürün Seçimi Yöntemi
15.3. Banka İşlemlerini Optimum Sürede Tamamlayabilme
15.4. Maliyet Avantajı Elde Etmenin Yolları
16. Pazarlama-Sosyal Medya
16.1. Pazarlama nedir?
16.2. Pazarlama biliminin tarihsel gelişimi
16.3. Dijitalleşme neleri değiştirdi?
16.4. Başarılı bir Entegre Pazarlama Kampanyası nasıl kurgulanır?
16.5. Pazarlama iletişim süreçleri
16.6. Dijital Pazarlama Kanalları Nelerdir?
16.6.1. Display Reklam
16.6.2. Arama Motoru Pazarlama
16.6.3. Reklam Hedefleme Türleri
16.6.4. Pazarlamada Mobil Teknolojilerin önemi
16.6.5. Sosyal Medya
16.6.6. E-Ticaret
16.7. E-Ticaret Modelleri
16.8. Affiliate Reklam Modelleri
16.9. CRM
16.10. Başarılı E-Ticaret’in Kuralları
16.11. E-posta Pazarlama ve Dijital Pazarlama Trendleri
16.11.1. E-Posta Pazarlamayı Müşteri ve Ciro Artışında Kullanılması
16.11.2. Çok kanallı pazarlama içinde e-postanın yeri.
16.11.3. İzinli e-posta pazarlama doğru yapılıyor mu?
16.11.4. Üye kaybı yasamamak için yapılması gerekenler.
16.11.5. E-posta pazarlama yapan departman ve ajansınızı en verimli nasıl yönetebilirsiniz?
16.11.6. Mobil e-posta pazarlama tavsiyeleri.
16.11.7. Dijitalin pazarlamaya olan etkisi.
16.11.8. Pazarlama yaparken online ve offline’nın bir araya getirilmesi
17. İK Yönetimi
17.1. İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) kapsamı
17.2. İnsan kaynakları biriminin organizasyon içerisindeki konumu
17.3. İKY’nin temel fonksiyonları
17.4. İnsan kaynakları planlaması
17.5. Personel seçme ve yerleştirme
17.6. İş analizi ve Görev tanımı
17.7. Eleman temini kaynakları ve kaynakların etkin kullanımı
17.8. Görüşmeye davet, görüşmeye ön hazırlık
17.9. Yetkinlikler temelinde mülakat
17.10. Eğitim ve Geliştirme Fonksiyonu
17.11. İhtiyaç analizi
17.12. Oryantasyon programları oluşturma
17.13. Performans değerlendirme ve kariyer gelişimini yönetme
17.14. Uygun değerlendirme sisteminin projelendirilmesi
17.15. Değerlendirme basamaklarının belirlenmesi
17.16. Kariyer basamaklarını tanımlama
17.17. Personel Özlük İşleri ve İdari İşler Fonksiyonu